Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
14. máj 2021

„Povinnosť“ lásky

Na 7. veľkonočnú nedeľu, v poslednom úryvku z Prvého Jánovho listu (4,11-16) v nedele tohto liturgického roku Rímskokatolíckej cirkvi, počúvame o rozvíjaní témy lásky začatej už minulý týždeň.
„Povinnosť“ lásky

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele si môžete prečítať na našej internetovej stránke tu.

Z Prvého Jánovho listu (4,11-16):
(11) Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. (12) Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. (13) A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha. (14) A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. (15) Kto vyzná: "Ježiš je Boží Syn," ostáva v ňom Boh a on v Bohu. (16) A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.

Dnešná stať je vybraná z celku, ktorý sa zaoberá témou lásky v kresťanskom spoločenstve a jej priamym súvisom s vierou v Ježiša Krista. Základné posolstvo tejto časti listu a do istej miery aj celého listu je mimoriadne aktuálne pre každú epochu života kresťanského spoločenstva. Počas kresťanských dejín sa viedlo mnoho sporov o vieroučné otázky. Tie sú nepochybne dôležité, pretože človek chce a potrebuje poznávať Boha, aby jeho túžba po Bohu nachádzala svoje naplnenie. Dôležité je teda poznať pravdu o Bohu, ktorá – ako veríme my, kresťania – sa nám zjavila v Ježišovi a skrze neho. Tomu sa venuje autor listu v časti, ktorá predchádza tej, ktorá sa zameriava na tému lásky, avšak, ktorá s ňou veľmi úzko súvisí.

Človek chce a potrebuje poznávať Boha, aby jeho túžba po Bohu nachádzala svoje naplnenie. Zdieľať

Obe témy – tému poznania Boha a tému lásky – spája otázka: Kto je z Boha? Táto otázka v sebe zahŕňa aspekt poznania: Kto pozná Boha správne? Teda z vieroučnej stránky, povedali by sme dnes, je podľa autora listu z Boha ten, kto vyznáva Ježiša Krista, ktorý prišiel v tele (4,2b; Tu sa katolícky preklad: „kto vyznáva, že Ježiš prišiel v tele,“ nezdá úplne adekvátny). Teda správne pozná Boha ten, kto verí, že pravda o Bohu sa zjavuje v Ježišovi, konkrétnej osobe, ktorá žila na tomto svete. Antitéza je jednoduchá: kto nevyznáva Ježiša, nie je z Boha (4,3a), teda nepozná pravdu o Bohu.

Autor však ďalej ukazuje, že „byť z Boha“ nie je len otázkou vyznania viery. Ono má konkrétne dôsledky v podobe života v láske, ktorý v skutočnosti potvrdzuje autentickosť onoho vyznania. To už predostreli slová minulotýždňového čítania: „Milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.“ (4,7). Teda kto „je z Boha“ sa nepozná len podľa toho, či niekto vyznáva Ježiša Krista, ale aj podľa toho, či preukazuje lásku svojmu blížnemu. Prečo je tu toto prepojenie medzi vyznaním a životom v láske? Lebo v Ježišovi sa prejavila Božia láska k človeku, ako sme to už tiež počuli minulý týždeň: „Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.“ (4,10) Zároveň sa tu vyjadruje, že Božia láska predchádza tú ľudskú, a preto jej slúži za vzor.

Inzercia

S vyznaním viery v Ježiša Krista teda ide ruka v ruke preukazovanie lásky blížnemu. Zdieľať

A na toto už priamo nadväzujú slová dnešného úryvku: „Keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.“ (v. 11a) Boh nás miluje tak, ako sa to prejavilo v Ježišovi Kristovi, alebo lepšie povedané, v Ježišovi Kristovi sa zjavilo to, ako nás Boh miluje. Ježiš je teda zjavenie Božej lásky, a preto vyznávať Ježiša vlastne znamená vyznávať Božiu lásku, a láska prirodzene pohýna k jej opätovaniu. Ako sa však dá láska Bohu opätovať, keď „Boha nikto nikdy nevidel“? (4,12a) Jedine tak, že sa prejaví tým, ktorých je možné vidieť a stretnúť v tele: svojim blížnym, tak ako nás kedysi Boh videl a stretol v tele, v Ježišovi. Tak to vyjadril aj samotný autor v závere tohto tematického celku, ktorý presahuje hranice dnešného čítania: „Ak niekto povie: ,Milujem Boha,’ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.“ (4,20) A tak rozumieme, že či niekto „je z Boha“, alebo „ostáva v Bohu“, sa prejavuje skutkami lásky voči blížnym (4,12b). V tomto zmysle by sme mohli záverečnú časť dnešného úryvku (4,15-16) parafrázovať aj takto: Áno, je pravda, že kto vyzná, že Ježiš je Boží Syn, ostáva v Bohu, avšak to zároveň znamená rozpoznať v ňom Božiu lásku a to vedie k jej prejavovaniu blížnym. S vyznaním viery v Ježiša Krista teda ide ruka v ruke preukazovanie lásky blížnemu.

To je princíp, ktorý musí mať na pamäti kresťan všetkých dôb, aj tej našej. Je potrebné zápasiť aj o pravdy viery. Súčasťou Božieho zjavenia sa človeku je totiž aj to, že Boh človeka vovádza do pravdy o sebe, ale aj o človeku samotnom. Ak však niekto zápasí o pravdy viery a uniká mu láska k blížnemu, niečo nie je v poriadku. Samotné vyznávanie právd viery nie je ešte plnou účasťou na Božom živote. Ono vyznanie, ak je autentické, vedie k láske k blížnemu a láska k blížnemu je potvrdením autentickosti vyznania viery v Ježiša, Božieho Syna.

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Získal licenciát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

Použitá literatúra:
Brown, R. E., The Epistles of John. Translated, with Introduction, Notes, and Commentary (AncB 30; New York 1982).

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.rimkat.sk

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Je Boh láska?

Je Boh láska?

Dnes sa dostávame k asi najznámejšiemu výroku z Jánových listov. Aj ten, kto o Božie slovo nemá záujem asi počul krátky výrok „Boh je láska“. Ide o výpoveď, ktorá nielen dobre znie aj v sekulárnom prostredí, ale ktorá sa pretavila do formy vieroučnej poučky. A navyše tu nejde o nejaké vytrhnutie z textu, keďže láska je najsilnejšou témou celého Prvého Jánovho listu. Pozrime sa však teraz, ako možno toto slovné spojenie pochopiť v čo najužšom kontexte, ktorý tvorí aj náš liturgický úryvok.

Blog
Komu patrí vlastne Palestína?

Komu patrí vlastne Palestína?

So strachom a smútkom sledujem dianie na území Palestíny a Izraela a pýtam sa, či má boj, ktorý medzi nimi prebieha po desaťročia o územie, o ktoré sa neustále doslova bijú, zmysel a aké má vôbec opodstatnenie?

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.