Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
10. máj 2021

Viliam Turčány (1928-2021)

Odišiel v nedeľu 9. mája tam, odkiaľ "Panna a matka, dcéra svojho syna, ponížená a vyššia ako tvory; nemenný, večný zámer Hospodina. ... Z dobroty rosíš pomoc deťom sveta, nielen keď prosia teba vo velebe - pomoc už často pred prosbou k nim zlieta.“ (Dante Alighieri. Božská komédia: Raj. Preložil Viliam Turčány. Tatran 1986) A Matka Božia mu iste prišla oproti a zaviedla ho pred tvár Najvyššieho. A možno tam bol aj Dante ... ktovie ...
Viliam Turčány (1928-2021)

Básnik, pedagóg, literárny vedec a prekladateľ. Podľa mňa – geniálny. Sám seba charakterizoval ako pevca. "Som ten, kto skladá piesne tak, ako Láska vnútro nadchýna mi a to, čo vraví, zaznačujem presne." (Dante. Očistec) Nositeľ Pribinovho kríža I. triedy a mnohých iných vyznamenaní. Jeho generačnými súpútnikmi boli Mihálik 1926, Válek 1927 a Turčány 1928. Ako jediný z nich sa nespreneveril svojmu presvedčeniu. Nikdy nepísal tendenčnú poéziu. Pri čitateľských posedeniach šokoval obecenstvo svojím recitátorským umením dlhých úryvkov a geniálnou pamäťou. Bol to človek s noblesou, gentleman a kamarát, ľudský a pokorný zároveň. Takto si ho pamätajú tí, čo ho poznali z blízka.

Zbožný a so zmyslom pre humor. Práca na preklade Božskej komédie -14000 veršov - mu trvala 29 rokov. „Tak som vedel, že ak by som sa chcel ženiť, tak by som musel nechať Danteho a ja som dal prednosť Dantemu, pochopiteľne. Nech mi prepáčia všetky dámy, ktoré sa cítia dotknuté ...„ Na preklad Božskej komédie ho nahovoril Jožo Félix. Spolu preložili Peklo a Očistec. Raj, už po Félixovej smrti, prekladal sám. A týmto počinom si postavil pomník. „Exegi monumentum“, ako povedal môj facebookový priateľ alebo aj Alexander Puškin "Ja pamjatnik sebe vozdvig nerukotvornyj ..."

Miloval dielo Jána Hollého a Proglas, ktorý rád recitovával v staroslovienčine a ktorý prebásnil do modernej slovenčiny „Pretože ústa, ktoré sladkosť necítia, človeka činia, akoby bol z kameňa; a ešte väčšmi od človeka z kameňa je mŕtva duša, každá duša bez písmen.“ Cyrilometodské posolstvo rozvinul aj v útlej zbierke básní Učitelia Slovanov. Knižka, alebo skôr malá brožúrka, vyšla ako bibliofília v Matici slovenskej v roku 1990. „Starší brat opustil Olymp, to bralo; mladší zas Byzant. Tak zobrali semä, aby ho priniesli do našej zeme - aby raz bohatú úrodu dalo. Aby sa po zemi porozrastalo, zvonilo v ústach - i na samom sneme: "Národy bez písmen boli by nemé! Slovieni, vravte!" - A tak sa i stalo. ... Boli ste záprahom na jednej brázde. Porastie, čomu tu súdené rásť je. Nuž prijmite vrúcny náš vďak.“

Nesúhlasil s nadrealistami. Každý si mohol písať ako chcel, nerešpektujúc nijaké pravidlá a bez dôrazu na zrozumiteľnosť textu. S humorom jemu vlastným začal hovoriť o „podrealizme“. Turčány zastával názor, že báseň musí mať pevné pravidlá a text má byť čitateľovi zrozumiteľný. Rešpektovať poriadok jazyka vedie k dorozumeniu. A nie naopak. Usiloval sa poézii vrátiť jej krásu. Domnievam sa, že sa mu to vrchovato podarilo ...

 Vďaka maestro za krásu a zrozumiteľnosť Vašej poézie, ktorou ste nás obdarovali ... Requiescat In Pace ...

 

Inzercia

Povolaním som knihovníčka. Občas cítim potrebu povedať niečo, čo ma chytí za srdce alebo, čo sa mi zdá, že treba povedať ...

Odporúčame

Blog
Spravodlivosť ...?

Spravodlivosť ...?

Po vynesení rozsudku o nevine podozrivých z vraždy mladého novinára a jeho priateľky sme zostali zaskočení. Mnohí ... Je možné, že veci nie sú také, ako sa z vonka javia a že sú o mnoho komplikovanejšie. Ale aj tak ...

Blog
Nezabúdajte, že ste boli cudzincami v egyptskej krajine!

Nezabúdajte, že ste boli cudzincami v egyptskej krajine!

Jeden zo záväzkov, ktoré som si stanovila na rok 2021, je prečítať (konečne!) celú Bibliu. Už som sa o to pokúšala niekoľkokrát, no vždy som zlyhala. Niekde som sa zasekla, dala som si „na chvíľu“ pauzu a späť som sa vrátila až po mesiacoch. Začínala som opäť odznova. Tentokrát som si vzala na pomoc moderné technológie a aplikácia v telefóne ma každé ráno upozorňuje na to, ktoré kapitoly na mňa v daný deň čakajú. Po prečítaní piatich Mojžišových kníh som si uvedomila, že sa v nich opakovane hovorí o postoji k cudzincom.

Blog
Jana Pajanová: Modlitby matiek majú moc ovplyvňovať dejiny ľudstva

Jana Pajanová: Modlitby matiek majú moc ovplyvňovať dejiny ľudstva

Matka má na svoju rodinu veľký vplyv. Všetko, čo urobí, povie, ako sa zachová, má dopad na jej manžela a deti. Od jej rozhodnutí, slov a myšlienok sa často odvíja to, čo sa v jej rodine deje, aká je tam atmosféra, situácia, vzťahy. Paradoxom je, že sa musí vzdať svojich predstáv o tom, aké by to malo byť. V rozhovore s Janou Pajanovou, koordinátorkou Modlitieb matiek na Slovensku sa dozviete, akou veľkou pokladnicou milostí je pre manželov sviatosť manželstva a aké zásahy a zázraky koná Boh v živote veriacich matiek.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.