Z BLOGU: Na čo zabudli Čarnogurský, Duda a Hríb

 

Prieskumy ukazujú, že na Slovensku viac kresťanov navštevujúcich bohoslužby volí postkomunistický Smer-SD ako kresťanskodemokratické strany. Aj preto bolo užitočné, že Spoločenstvo Ladislava Hanusa v spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung v rámci akcie Bratislavské Hanusove Dni usporiadali diskusiu aj na tému, prečo kresťania volia Smer. V Univerzitnom pastoračnom centre diskutovali Ján Čarnogurský, Ján Duda a Štefan Hríb, moderoval jeho kolega Jaroslav Daniška.

V texte Prečo kresťania volia Smer-SD napísanom pred touto diskusiou som uviedol svoj pohľad na hlavné príčiny, prečo aj kresťania volia Smer. Teraz sa budem venovať niektorým myšlienkam a názorom, ktoré tam odzneli, aj niektorým dôležitým súvislostiam a odpovediam, ktoré tam chýbali.

Slobodne mlčiaca Cirkev?

Diskusia bola zaujímavá, aj keď otázka prečo kresťania volia Smer, sa priamo riešila len asi polovicu z vymedzených dvoch hodín. Väčšina odpovedí bola v zmysle "situácia je taká a taká a ľudia sa v nej nevyznajú", a k tomu niečo o chybách pravicových politikov, ktoré odradili ich voličov. Chýbala mi odpoveď, prečo je po 22 slobodných rokoch sitácia taká, aká je, a prečo toľkí "nevedia, kde je sever", ako povedal prof. Duda. Na otázku poslucháča, či by Cirkev nemala viac vysvetľovať tieto veci, odpovedal, že na to sú medzi kňazmi a biskupmi rôzne názory, a niektorí veriaci nechcú o tom od Cirkvi nič počuť. To občas zažívajú aj redaktori katolíckych médií. Iste aj preto, že, ako hovorí príslovie, "myslieť bolí", a zodpovedné rozhodovanie je niekedy ešte ťažšie. Pre mnohých je pohodlné oddeliť "kostolné", pocitové a folklórne kresťanstvo od bežného života.

Pre "duchovných pastierov" je niekedy náročné ísť proti takýmto postojom, ale sú vážne dôvody, prečo by to mali robiť. Predovšetkým príklad prorokov i Ježiša, ktorý hovoril to, čo je dobré a pravdivé, aj keď sa to niektorým nepáčilo. Apoštol Pavol tiež káže učiť, karhať a hlásať pravdu "vhod i nevhod". Veríme, že povolanie kňaza, biskupa je veľkým darom a špeciálnou milosťou. Vieme, že prináša aj istú autoritu, a spolu s postom majiteľa či redaktora časopisu aj veľkú možnosť ovplyvňovať iných. To sú nadpriemerné "talenty", ktoré nemáme "zakopať", ako hovorí Ježiš v podobenstve. "Kto viac dostal, od toho sa bude viac požadovať." Aj v prorockom a učiteľskom úrade Cirkvi.

Prečo nevoliť Smer

Š. Hríb dobre upozornil, že medzi "pravicovou" a Mečiarovou a Ficovou koalíciou je zásadný rozdiel v tom, že jedine tá pravicová riešila a realizovala reformy, ktoré priniesli zlepšenie ekonomiky Slovenska. Podľa J. Dudu je negatívnou stránkou výrazného víťazstva Smeru to, že zatiaľ čo v koaličnej vláde sa jednotlivé strany navzájom kontrolujú, napríklad aj rozdelením postov vo vedení polície, SIS, vojenskej spravodajskej služby, teraz to bude mať pod palcom jedna Strana. Ja dopĺňam, že je to dedička komunistickej strany, ktorá tieto zložky desaťročia hrubo zneužívala na upevnenie svojej totalitnej diktatúry.

Na otázku poslucháča, prečo by kresťania nemali voliť Smer, však nikto nič viac nepovedal a neodpovedal. Preto uvádzam stručne aspoň niekoľko dôvodov. Kresťanstvo je náboženstvo, ktoré kladie na najvyššie miesto duchovné hodnoty, a učí, že vždy a pre každého sú platné morálne princípy menované v Desatore. Smer má základ v ateistickom komunizme, ktorý bojuje proti náboženstvu, hlása rovnaký morálny relativizmus ako liberalizmus, a za najdôležitejšie považuje materiálne a ekonomické hodnoty. Kresťanstvo hlása rovnosť všetkých ľudí, slobodu a osobnú zodpovednosť za jej využitie. Komunisti i nacisti slobodu zlikvidovali a hlásali kolektivizmus, podriadenie jednotlivca vrátane jeho vedomia a svedomia Strane a vodcovi. Cirkev obidva tieto systémy jasne odsúdila a obidva ju tvrdo prenasledovali. Kresťanstvo má zásadne bližšie k demokracii, ktorú presadzuje pravica ako k diktatúre, z ktorej pochádza Fico a jeho partia. Keď sme so sviečkami 25. marca 1988 pokojne manifestovali za občiansku a náboženskú slobodu, R. Fico a jeho kamaráti robili kariéru v Komunistickej strane, ktorá túto slobodu aj vodnými delami likvidovala.

Nepoznané princípy

Ako by to vyzeralo, keby všetci bez učenia a skúšok dostali vodičský preukaz s upozornením, že majú jazdiť slušne a dodržiavať predpisy? To isté robí slovenská cirkev v oblasti politiky. Až na málo výnimiek niektorých jednotlivcov, neučí veriacich kriticky skúmať a hodnotiť politické skutočnosti podľa kresťanských kritérií, a potom raz za štyri roky biskupi pastierskym listom vyzvú veriacich, aby volili podľa kresťanského svedomia. Nikdy nepovedia politikom - vodičom kamiónov a autobusov - ako sa majú správať na cestách, neučia obyčajných ľudí, ako riešiť zložité situácie. Katolícke noviny sa urputne bránia akejkoľvek diskusii či dôkladnejšej analýze, ktorá by sa venovala politike, čiže správe verejných záležitostí pre obecné dobro, ako to robia aj v susedených krajinách, a ako vyzývajú pápeži. Učíme deti, ako prenasledovali kresťanov za cisára Nera v antickom Ríme, ale nie ako ich prenasledovali komunisti na Slovensku za nášho života. Povieme deťom, že nemajú kradnúť hrušky v susedovej záhrade, ale nie ministrom, poslancom, starostom, že nemajú pri korupčnej privatizácii a štátnych zákazkach okrádať daňových poplatníkov o stovky miliónov. Ani niektorým kresťanským podnikateľom zdierajúcim zamestnancov a podieľajúcim sa na korupčnom rozkrádaní štátu. Ešte ich pochvália, keď jedno promile z nakradnutého dajú na kostol. Ježiš bičom vyhnal kupcov z chrámu, Ján Krstiteľ dal hlavu za to, že kritizoval nemorálny život panovníka. U nás sa niekoľkokrát do roka na cirkevných slávnostiach v prvých laviciach predvádzajú, a s biskupmi stretajú aj politici konajúci v príkrom rozpore s kresťanským učením a morálkou, ale nikto im nič kritické nepovie, ani veriacim jasne neukáže, aké sú kritéria na dobrú voľbu. Potom sa nečudujme že veriaci takéto stretnutia politikov s cirkevnými predstaviteľmi chápu ako vyjadrenie cirkevnej podpory, "nevedia, kde je sever", a volia ako volia.

Ježiš socialista?

Sociálne cítenie je pre viacerých kresťanov hlavným motívom, prečo podporujú Smer-SD. Jeden z poslucháčov sa pýtal, či toto nemožno odvodiť aj z Ježišovej odpovedi bohatému mladíkovi, aby svoj majetok rozdal chudobným a nasledoval ho. Odpoveď, že Ježišovou požiadavkou pre nás by iste nebolo, aby všetky firmy rozdali svoj majetok, bola dobrá, ale nedostatočná. Už mnohokrát v minulosti sa hovorilo, že spoločenstvo prvých kresťanov, kde bohatí dávali všetko do spoločného, bolo vlastne prvou formou socializmu. Vieme, že hlavnou myšlienkou Ježišovej rady bohatému mladíkovi bolo upozornenie, že duchovné hodnoty sú nad materiálnymi, čo je prvý rozdiel oproti socializmu.

Takmer nikto však nikdy nehovorí o druhom podstatnom rozdiele medzi kresťanstvom a komunistickým socializmom, na ktorý som v diskusii jednou vetou upozornil: Ježiš povedal bohatému, aby rozdal svoj majetok, a to robili aj spomínaní prví kresťania. Komunisti sa tvária ako najsociálnejší na svete, ale vždy rozdávajú cudzí majetok, a vždy sa na tom nabalia. Keď tu stabilne vládli 40 rokov, rozdeľovali z toho, čo iným zhabali, a pri všetkom nedostatku si zabezpečili mnoho nespravodlivých materiálnych výhod. Po páde režimu sa z mnohých z nich vďaka ich postaveniu a politike hrubých čiar za minulosťou stali najväčší a najbezohľadnejší kapitalisti. „Všetko, čo socialisti vedia o peniazoch, je skutočnosť, že ich chcú mať od druhých,“ povedal Konrad Adenauer. Ježiš nepovedal mladíkovi „Choď, zober tisíc denárov bohatým podnikateľom, polovicu si nechaj, druhú rozdaj chudobným, aby ťa zvolili do Veľrady, a potom sa v Chráme v prvej lavici často modli."

Nezaujímavá otázka?

J. Čarnogurský ako príčinu víťazstva Smeru označil chyby pravicových strán, a potrebu silnej a stabilnej vlády, čo je podľa neho pozitívna stránka víťazstva Smeru. Chyby pravicových politikov sú nesporne jednou z príčin víťazstva R. Fica, ale nie jedinou. Nie sú ani rozumným a dostatočným dôvodom na to, aby sme volili niekoho, kto je z kresťanského, ekonomického aj demokratického hľadiska podstatne horší.

Spýtal som sa ho, či naozaj považuje za najdôležitejšiu vlastnosť vlády pevnosť a stabililitu, s poukázaním na to, ako sme dopadli po 40 rokoch pevnej a stabilnej vlády Komunistickej strany. Takmer posmešno-arogantne povedal, že to už dnes nikoho nezajíma a viac sa so mnou nebavil. Tým skončila aj celá diskusia. Politika hrubých čiar za minulosťou, a neschopnosť pochopiť podstatu, prax a dôsledky komunizmu sú však jednou z hlavných príčin toho, že väčšina Slovenska vrátane kresťanov volí Smer. To zakladateľ KDH a potenciálny kandidát na prezidenta nevie, alebo nechce priznať? Prečo? Baviť sa len o tom, čo práve zaujíma väčšinu, je prax programového šéfa komerčnej televízie, ale nie štátnika ani dôsledného kresťana. Málokoho zaujímajú výpočty, normy a zákonitosti podľa ktorých je zostrojené lietadlo, či postavený most, a predsa je to najdôležitejšie.

Komunistickí kapitalisti

Väčšina ľudí volí Smer pre nespravodlivosť a obrovské sociálne rozdiely nášho kapitalizmu. Ten formovali bývalí komunisti, ktorí „ovládli ekonomickou sféru a rozkradli, co se dalo. Chyběl právní rámec překotné ekonomické transformace. To podlomilo právní vědomí celé společnosti”. (biskup V. Malý,2010) To právnik Čarnogurský nevie? To je dôsledok toho, že s ekonomickými reformami neprebehli dostatočné reformy politického a právneho systému a štátnej správy, ktoré komunisti sabotovali. Pomohli im nacionalisti, ktorí preferovali štátnu samostatnosť aj za cenu spojenia s komunistami a eštebákmi. Väčšina súhlasila aj preto, že o podstate komunizmu sa nehovorilo, a Cirkev mlčala. Vodcovia Smeru hlásajú návrat k Marxovi a socialistické istoty, a pritom zarábajú milióny. Len pri kauze emisií, kde si zisk rozdelilo pár boháčov, tak pripravili štátny rozpočet o viac než stál vianočný príspevok po 50-67 eur pre všetkých slovenských dôchodcov. Zakladatelia J&T študovali v Moskve, ich hlavným poradcom je generál ŠtB Lorenc. Prvá Ficova vláda kauzu Gorila ututlala, a teraz, keď vyhral voľby, sa o nej znovu nehovorí.

Socialistickí liberáli

Na otázku úplného zákazu interrupcií J. Čarnogurský dobre odpovedal, že keby si to KDH dalo za podmienku koaličnej zmluvy, tak by nikdy nebolo vo vláde, a nemohlo by účinne presadzovať viaceré dobré veci, ktoré dosiahlo. I. Radičovú pre neochotu podporiť takýto návrh niektorí kresťania vyhlásili za liberálku, a podporili Gašparoviča a Fica. Pod heslom odmietania liberalizmu podporil Smer aj Čarnogurský. Novým ministrom školstva je teraz komunista Čaplovič, ktorý v r. 2011 ocenil O. Pietruchovú za to, že „zvádza neľahký boj s Konferenciou biskupov Slovenska“ presadzujúc maximálnu voľnosť interrupcií, liberálnu sexuálnu výchovu a biznis umelého oplodnenia. To je podstatne liberálnejšia aktivita než postoje SDKÚ. Jeho štátnym tajomníkom bude bývalý agent ŠtB. Podľa Benedikta XVI. pôvod i cieľ politiky „sú ukotvené v spravodlivosti, a tá má etickú povahu“ (Deus caritas est) Podľa R. Fica: „Keď ide o moc, tak neexistuje žiadna morálka ani etika". (2010) Ešte stále nevieme, prečo by kresťan nemal podporovať a voliť Smer?

Pavol Martinický
Foto: tyzden.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo