Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
27. apríl 2021

Čo je tvojou kotvou v búrke?

Búrka na mori súčasnej doby. Vlny množstva stále sa meniacich a nových informácií. Vietor až víchrica rozličných názorov točiacich sa stále dokola ako hurikán. Blesky silne nabitých emócií všade navôkol. Hromy reakcií na akékoľvek vyhlásenie niekoho iného, kto nie je „z nášho tábora“. Čo nám môže dodať potrebnú rovnováhu, aby sa naša loďka nepotopila v týchto rozbúrených vodách?  
Čo je tvojou kotvou v búrke?

Stabilitu, ktorú dávajú stromu korene, domu základy a lodi v búrke kotva, nám ponúkajú priamo Ježišove slová emauzským učeníkom. Zažili s ním exkurziu Božím Slovom – od Mojžiša, cez Prorokov až po Žalmy a práve vtedy im „docvaklo“, čo sa vlastne stalo, že proroctvá sa naplnili a modlitby boli vypočuté. Pocítili pevnú pôdu pod nohami a vydali sa späť do centra diania s horiacim srdcom. Lk24, 44 Akoby dovolili Bohu uvoľniť ich loď kotviacu tesne pri skalách a vydali sa opäť na more. Základné námorné pravidlo totiž znie: „Námorník, ochráň svoju loď pred pobrežím a ona ťa ochráni pred morom.“ V búrke je blízkosť k brehu nebezpečná, môže sa stať pre loď aj posádku osudnou. Ak nekotvíme v bezpečnom prístave, lepšie je vyplávať na more a pevne sa ukotviť. Pán Ježiš nám cez sv. Faustínu hovorí: „Dovoľte Bohu, aby voviedol loď vášho života na šíre more, do nepreniknuteľných hlbín vnútorného života.“ Den. 55.

Dovolili Bohu uvoľniť ich loď kotviacu tesne pri skalách a vydali sa opäť na more. Zdieľať

Na hlbinách totiž môžeme zažiť naplno Jeho moc a pôsobenie Jeho Ducha. Ježišove slová sú totiž „Duch a život“ Jn 6,63, takže sú pevnou kotvou, na ktorú sa dá spoľahnúť. Jeho slová sú zásadné a učeníci na ceste do Emauz to pochopili, keď boli nimi naplno zasiahnutí a premenení. Slová žalmov, ktoré im citoval sa ich museli dotknúť hlboko v srdci. Mesiášskych žalmov je viac, no jeden má zaujímavé postavenie. Ježiš sám ho citoval a aj sv. Peter so sv. Pavlom dosvedčili jeho naplnenie v Ježišovi. Sami Židia prevolávali slová tohto žalmu, keď Ježiš vstupoval slávnostne do Jeruzalema. Žalm 118, o ktorom hovoríme, sa nachádza presne v strede biblie. Pred ním aj za ním je presne 594 kapitol. To, čo ho obklopuje je tiež unikátne. Žalm 117, ktorý ho predchádza, je totiž úplne najkratšou kapitolou celej biblie. Má len dva verše. Žalm 119, ktorý po ňom nasleduje, je so svojimi 176 veršami zasa tou úplne najdlhšou kapitolou Svätého Písma. Čo nám teda hovorí a čo je jeho ústredným posolstvom?

Na tejto skale je vybudovaný tvoj dom, aby nebol zmietaný nijakou búrkou zlých duchov. Zdieľať

Hovorí o kameni, ktorí stavitelia zavrhli, no on stal zásadným pre stavbu celého domu. O milosrdenstve, šľachetnej vernosti nášho Boha, v ktorom jedinom tkvie naša záchrana. Nástojčivo nás presviedča, že Pán je s nami v úzkostiach, že v Jeho mene porazíme všetkých nepriateľov a že jeho milosrdenstvo trvá naveky. Sv. Ambróz pri rozjímaní nad týmto žalmom napísal: „Usiluj sa aj ty byť skalou, kvôli tomu nehľadaj skalu mimo seba, ale v sebe. Tvojou skalou sú tvoje skutky, tvojou skalou je tvoje zmýšľanie. Na tejto skale je vybudovaný tvoj dom, aby nebol zmietaný nijakou búrkou zlých duchov. Ak budeš skalou, budeš v Cirkvi, pretože Cirkev stojí na skale. Budeš v Cirkvi, pekelné brány ťa nepremôžu“ (VI, 97-99: Opere esegetiche IX/II, Milano-Roma 1978; SAEMO 12, p. 85).

Búrka zlých duchov nemôže ohroziť náš dom na skale, ani našu loď, pevne ukotvenú v Jeho hlbinách. Opakujme si slová žalmu 118, ktorý môže byť pre nás balzamom a kotvou v búrke. „Moja sila a chvála je Pán, on sa mi stal záchrancom.“ v.14 „Jeho slová sú predsa Duch a ŹIVOT. A čo ty? Čo je tvojou kotvou v búrkach? Môže ňou byť aj tento verš: „Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove.“ v.17


A ešte jedna perlička. Ak spočítame všetky kapitoly biblie okrem žalmu 118, vyjde nám číslo 1188. Všimli ste si? V tomto čísle sa ukrýva číslo 118 a číslo 8. Nie ste zvedaví, čo nám hovorí 8. verš žalmu 118? 

 

Inzercia

Som mama troch detí, učím psychológiu a angličtinu na vysokej škole, robím výskum psychickej pracovnej záťaže a snažím sa hľadať aj zdieľať to, čo môže druhých povzbudiť, potešiť alebo rozosmiať.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Čínsky bambus (Podnet pre dušu)

Čínsky bambus (Podnet pre dušu)

PODUŠKA - POdnet pre DUŠu v KAranténe - 1. diel. Tieto krátke nakopnutia boli určené primárne pre mojich študentov, no možno potešia aj vás. V týchto dňoch, ktoré sú stále poznačené pandemickou situáciou ako aj postupným uvoľňovaním, si možno aj vy kladiete otázky ohľadom toho, ako z tohto celého obdobia vyťažiť v dobrom čo najviac? Možno aj tieto konkrétne príklady vám pomôžu nájsť odpovede. Tu je prvý.