Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
22. apríl 2021

Tieto tri modlitbové cesty vás privedú k odpusteniu v manželstve

Ako dosiahnuť vzájomné partnerské odpustenie, keď vo vzťahu prevládajú pocity nevraživosti a pomsty? Pozrite sa na tri spôsoby modlitby, ktoré vám pomôžu odpustiť svojmu partnerovi a žiť oslobodzujúcu silu odpustenia ako sviatosť.
Tieto tri modlitbové cesty vás privedú k odpusteniu v manželstve

Ilustračný obrázok: pixabay.com

Partnerský život

Vo veci odpustenia sa nechajme viesť duchovnou sprievodkyňou a autorkou knihy Tento boj nie je tvoj Paulette Boudetovou. 

Na ceste k odpusteniu stoja isté prekážky. Môže to byť obava z toho, že budeme vyzerať ako slabochovia, „mäkkýši“, že budeme ponížení; alebo tiež snaha o to, aby ten druhý trpel aspoň tak veľmi ako ja: Nech pyká! Alebo máme pocit, pre ktorý chceme dať protivníkovi príučku: To ho naučí...

Vôľa odpustiť

Prípadne kladieme ako podmienku odpustenia, aby si ten druhý uvedomil svoj omyl a aby nás požiadal o odpustenie ako prvý. Lenže Pán nás vyzýva k odpusteniu bez podmienok. 

Aby sme mali vôľu odpustiť, pamätajme najskôr na vlastné omyly, snažme sa hľadieť na druhého a jeho zranenie viac než na jeho vinu. O to prosme v modlitbe: „Pomôž mi, aby som chcel odpustiť, lebo sám to nedokážem.“ Alebo: „Pomôž mi aspoň mať vôľu odpustiť.“ A prosiť o to tak dlho, kým to nedosiahneme.

Cesta, ktorá vedie k odpusteniu, to nie je zanovitý boj: „Nie silou a nie mocou, ale mojím duchom! – hovorí Pán zástupov“ (Zach 4, 6). K odpusteniu „z hĺbky srdca“ vedú tieto tri cesty: modlitba, modlitba, modlitba...

1. Modlitba rozjímania

Rozoznávame tri modlitebné cesty: modlitbu rozjímania, modlitbu chvály a modlitbu požehnania.

V modlitbe rozjímania prosíme Pána, aby v nás vytvoril hlboké odpustenie. Rozjímame s ním, jeho pohľadom, nad tým, čo sa stalo, nad nami, nad druhým, nad zranením, nad tým, čo nám bráni odpustiť, nad tým, čím práve žijeme...

2. Modlitba chvály

Chvála, tá pomáha nielen vstúpiť do odpustenia, ale dokonca chráni pred zranením. Chvála rozpína srdce. Otvára ho Bohu a ostatným, ona zaisťuje prítomnosť Boha v nás. Náš pohľad sa obracia k Bohu a odvracia od utrpeného zla. V celom zranení je kľúčový pohľad na svoje ego. A čím viac upierame pohľad na svoje ego a na svoje zranenie, tým sa rana zväčšuje ešte viac. Chvála odhaľuje to, že všetko má svoj skrytý zmysel, známy Bohu – chvála je oslobodením.

3. Modlitba požehnania

Posledná, tretia forma modlitby sa skladá z dvoch častí: prvá časť je modlitba, aby nás Pán učinil schopnými odpustiť – bez neho nezmôžeme nič. Druhou časťou je modlitba požehnania. Práve tá nás vovádza do optiky Boha, akou On hľadí na druhého. Prosíme Boha, aby požehnal osobu, ktorá nás zranila, jej osobný život, záľuby, prácu, situáciu, chvíle oddychu, jej deti, partnera... Žehnáme jej vo všetkých oblastiach jej života.

Vtedy sa deje zázračná alchýmia: táto modlitba sa začína perami, niekedy ide cez zuby, ale končí zostúpením do srdca. Môže to trvať mesiace, ale je to neobyčajné oslobodenie.

Príklad: Otázka odpustenia sa predo mňa neústupčivo postavila, keď som mala 35 rokov. Vtedy mi kamarátka ukradla peniaze. Spôsobilo mi to obrovský šok. Zrazu medzi nami vyrástla stena – medzi mnou a kamarátkou, a medzi mnou a modlitbou. Už som sa nemohla modliť tak ako dovtedy. Dlhý čas sa mi nedalo ani pomyslieť na to, že by som jej odpustila. Práve v tejto situácii som objavila modlitbu požehnania. Ponížene som prosila Boha, aby túto osobu žehnal. Trvalo mi päť alebo šesť týždňov, kým som dospela k odpusteniu z hĺbky srdca. Začínala som sa modliť s mojím pohľadom na vec, a dospela som k Božiemu pohľadu na vec.

Inzercia

Odpustiť svojmu partnerovi

V knihe Tento boj nie je tvoj som písala o tom, ako ma môj manžel niekoľko rokov podvádzal. Paradoxne, problémom nebolo odpustiť môjmu manželovi. Ani sama som tomu nerozumela... avšak boli to roky odpúšťania jeho milenke. Myslela som, že som to urobila, ale mýlila som sa. Totiž, stále som sa snažila vyhýbať sa jej, alebo ani sa na ňu nepozrieť, pokiaľ som sa jej vyhnúť nemohla. Cítila som, ako vo mne rastie zlosť, keď som na ňu myslela. Neomylné signály!

Zakaždým, keď som si myslela, že som jej už odpustila, nachádzala som ďalšie korienky nevraživosti, zapustené ešte hlbšie. Spoznala som, že nie som schopná úplne vykoreniť tieto pocity. Začala som jej v modlitbe žehnať. Po deviatich mesiacoch každodennej modlitby som prestala byť jej nepriateľkou. Mala som súcit s jej utrpením, mohla som na ňu priamo pozrieť, usmiať sa na ňu.

To, čo rozviažete na zemi, bude rozviazané… už na tejto zemi! Odpustenie odväzuje hriešnika od jeho zla. Oslobodzuje ho. Ak je odmietnutý, uväzní vo svojom hriechu ďalších – neudelené odpustenie môže znamenať hroznú pomstu. Navyše, moje odpustenie činí druhého schopným prijať odpustenie od Boha. Duchovný otec Doncœur  (Paul Doncœur – francúzsky jezuita, spisovateľ, filozof, armádny duchovný vyznamenaný za prínos počas 1. svetovej vojny, skaut a aktívny evanjelizátor mládeže – pozn. prekladateľky) nástojčivo zdôrazňoval túto pravdu: „Odpustenie je sviatostná sila, ktorú obdržal každý pokrstený.“

Odpustenie, sviatosť

Náš Pán dal Petrovi moc zviazania i rozviazania hriechu. Táto sviatostná moc je udelená kňazovi, aby sprostredkoval odpustenie od Boha tým, ktorí sa v kajúcnosti „vracajú späť“ k Bohu priznať si svoje chyby a požiadať ho o odpustenie. Lenže, keď je táto moc daná samotnému Petrovi (Mt 16, 19), potom je daná všetkým učeníkom, ktorým Ježiš udelil moc zviazania i rozviazania (Jn 20, 23, a Mt 18, 18). Všetkým učeníkom, a teda všetkým pokrsteným. Keď ako pokrstení odpúšťame druhému zlo, ktoré spôsobil, tajomne udeľujeme svojmu vinníkovi možnosť obdržať a prijať odpustenie od Boha. Človek nesprostredkúva Božie rozhrešenie, ale spôsobilosť otvoriť sa Božiemu odpusteniu.

Môžeme to mať Bohu za zlé?

Je dosť bežné, že tomu neveríme, a o to viac nebezpečné, ak to nosíme niekde hlboko v podvedomí alebo v nevedomí. Dôvody neodpustenia, ktoré pramenia z našich zranení, môžu byť viac či menej egocentrické: Prečo nie som taký múdry ako tamten? Rovnako krásna ako tamtá? Prečo som stále slobodná, keď tamtá je už vydatá? Prečo som taký nízky?... Môže to plynúť z hlbokých a veľmi bolestných príčin: ťažké rodinné pomery, vlastné utrpenie, utrpenie druhého alebo druhých, moje postihnuté, autistické dieťa, dieťa s Downovým syndrómom, utrpenie vo svete, smrť drahého blízkeho alebo tá nehoda, ktorá zmrzačila môjho muža... Každé z týchto zranení môže vedome či nevedome podnecovať tento stav – „mať to Bohu za zlé“, ktorý často vyjadrujeme slovami: „Prečo sa to stalo práve mne?“ Ba môže to viesť až k popieraniu Boha: „Keby Boh existoval, nestalo by sa mi to.“

Ľudské odpustenie, Božie odpustenie

Pre Boha je ľahké odpustiť, pretože On je Láska, ale pre človeka? – Toto mi vravievajú ženy zranené neverou ich manžela. Ja im odpovedám cez Máriu. Táto žena odpustila neodpustiteľné. Mária sa stala našou Matkou už pri Kríži. Práve v utrpení, vidiac svojho umučeného syna, jej bolo dané toto materstvo. Osobne, nedokážem rozjímať nad Kristovým utrpením bez toho, aby som nerozjímala na tým Máriiným. Prežívam ho tak ako matka, ako trpiaca matka, pretože som stratila dospelého syna v plnej sile. Mária je naša zástankyňa pred svojím Synom. A Ježiš je Odpustenie, ktoré sa stalo človekom. Jeho prvá veta znie: „Tvoje hriechy sa ti odpúšťajú“, a jeho posledná: „Otče, odpusť im.“ To on žiada svojho Otca, aby nám odpustil za toho, komu nemôžeme odpustiť: „Otče, odpusť mu/jej...“

 

Luc Adrian

https://www.famillechretienne.fr/30414/article/couple-3-chemins-de-priere-a-suivre-pour-se-pardonner

Preklad: Veronika Harmatová

 

Blog Zastolom.sk vychádza v spolupráci s denníkom Postoj, pripravuje ho občianske združenie Slovenská asociácia kresťanských rodín (SAKRO). Našu činnosť môžete podporiť nákupom v našom eshope alebo finančným darom.

Portál www.zastolom.sk sprevádza kresťanské rodiny na ceste viery. Robí tak prostredníctvom online magazínu, rozširovaním zoznamu odporúčaných psychológov, budovaním Facebookovej komunity, vymýšľaním a vyrábaním konkrétnych nástrojov na slávenie liturgického roka v rodine, ktoré ponúka vo svojom eshope. Nové články od septembra 2020 publikuje na Postoji.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Skauting ako pohľad za materiálny svet

Skauting ako pohľad za materiálny svet

Táborenie, behanie po lesoch, zakladanie ohňa, lovenie bobríkov, lozenie po skalách, stopovanie zvierat, plnenie výziev či spanie pod holým nebom. To všetko vám možno napadne, keď počujete slovo skauting. Áno, všetko toto môžete na skautingu zažiť, ale ešte zďaleka to nie je úplný obraz o tom, čím skauting naozaj je.