Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
18. apríl 2021

Výzvy súčasnej doby - eutanázia

Čo je eutanázia? Aký je rozdiel medzi eutanáziou a asistovanou samovraždou? Je eutanázia súčasťou práva jednotlivca na sebaurčenie? Je to akt prejavenia súcitu s trpiacim človekom?
Výzvy súčasnej doby - eutanázia

 

Eutanázia je pálčivá téma, ktorá je neraz zdrojom konfliktov v spoločnosti. Jedna strana ju prezýva „dôstojnou smrťou“, druhá strana sa k nej stavia ako ku šíriteľovi kultúry smrti. Kto má pravdu? Obe strany argumentujú v prospech svojho stanoviska. Preto nasledujúce riadky berte ako pozvanie do diskusie. Do diskusie, ktorá je otvorená rôznym pohľadom.

Nemýľme si dojmy s pojmami

Etymologicky slovo „eutanázia“ pochádza z gréčtiny a znamená „dobrá smrť“ (eu „dobrý“ + thanatos „smrť“). Dnes sa pod pojmom eutanázia častokrát chápe aktívna žiadosť pacienta o ukončenie života. Pacient, ktorý žiada o eutanáziu musí spĺňať nasledovné podmienky: byť nevyliečiteľne chorý alebo byť v terminálnom štádiu choroby. Cieľom jeho rozhodnutia je vyhnutie sa fyzickému alebo psychickému utrpeniu. Medzi odborníkmi sa takáto definícia klasifikuje ako dobrovoľná (voluntary) eutanázia. Pacient sám žiada eutanáziu. Jej opakom je nedobrovoľná (non-voluntary) eutanázia, kedy pacient, ktorý nie je schopný dať súhlas na jej vykonanie, je usmrtení bez svojej vyslovenej žiadosti  (pacient ležiaci vo vegetatívnom stave). Nevyžiadaná (involuntary) eutanázia zahŕňa tie prípady, kedy človek bol usmrtený, napriek tomu, že o ňu nepožiadal, hoci bol spôsobilý. Nanútená (contra-voluntary) eutanázia je zabitie človeka proti jeho vôli. Taktiež sa môžeme stretnúť s pojmami aktívna alebo pasívna eutanázia. Aktívna eutanázia znamená, že lekár aktívne vykoná čin, ktorý vedie k usmrteniu pacienta (napr. lekár podá pacientovi smrteľnú injekciu). Zatiaľ čo pri pasívnej eutanázii lekár svojím nekonaním usmrtí pacienta (napr. nepodá pacientovi potrebnú výživu).

Nevyžiadaná a nanútená eutanázia je neprijateľná v liberálnom i konzervatívnom prostredí a je zakázaná všade vo svete. Nedobrovoľná eutanázia je v niektorých štátoch za veľmi striktných podmienok povolená. Najväčší „boom v popularite“ zaznamenáva práve dobrovoľná eutanázia. Preto sa ďalej budem zaoberať práve dobrovoľnou eutanáziou.

Predtým však ešte malá odbočka ku asistovanej samovražde. Pri asistovanej samovražde lekár predpíše smrtiaci liek pacientovi, ale je to pacient, ktorý si ho sám aplikuje. Pri eutanázii lekár predpíše a aj podá smrtiacu dávku pacientovi. Asistovaná samovražda spolu s eutanáziou je povolená v európskych krajinách ako je Španielsko, Belgicko, Luxembursko a Holandsko. Vo švajčiarsku a v Nemecku je legalizovaná iba asistovaná samovražda.

Právo na sebaurčenie či akt súcitu?

Právo na sebaurčenie (autonómiu) je nosným pilierom demokracie. Človek má právo definovať si svoje vlastné chápanie existencie, zmyslu života. Má právo rozhodovať o osobných záležitostiach – rozhodovať sa ohľadom morálnej, náboženskej či politickej príslušnosti. Má slobodu vo výbere životného partnera či veľkosti rodiny. A ak človek v rámci svojho presvedčenia verí, že súčasťou práva na sebaurčenie je aj byť pánom svojej smrti, tak mu ho štát nemá znemožniť . Štát môže preferovať istú možnosť v rámci rôznorodosti názorových myšlienok, ale nemôže vnucovať svoj postoj občanovi. Človek je slobodný a nakoniec on sám sa rozhodne podľa akého presvedčenia sa bude riadiť.

Druhým častým argumentom za eutanáziu je akt súcitu. Trpiaci človek, pripútaný na lôžko, ktorý nemá nádej na uzdravenie. Upadá do depresie či stráca zmysel života a pýta sa prečo byť ešte na svete, ak už nikdy nemôžem ísť von, nemôžem byť sebestačný, a po zvyšok života budem odkázaný na druhých a budem trpieť? Prečo neukončiť život? Eutanázia tu vyzerá byť jediným riešením ako ukončiť trýznenie človeka.

Teraz nachvíľu prestaň čítať a zamysli sa. Sú to silné argumenty za eutanáziu ? Ak áno, tak prečo. A ak nie, tak kde je ich slabina?

Inzercia

Skúsim reframovať. To znamená, pozrieť sa na dané argumenty o level vyššie a hľadať za nimi hodnotu, ktorá sa v nich skrýva.

Prvá hodnota je sloboda jednotlivca. Súhlasím s tvrdením, že človek je bytosť, ktorá má rozum a slobodnú vôľu. A keďže človek má rozum a slobodu, tak má právo definovať si zmysel svojej existencie -  právo na sebaurčenie. Avšak právo na eutanáziu nemôže vychádzať z práva na autonómiu. Tento čin nikdy nebude autonómnym aktom. Človek totiž môže požiadať o eutanáziu, ale v konečnom dôsledku je to tretia strana (nejaká komisia pozostávajúca z lekárov), ktorá rozhodne, či žiadateľ dostatočne trpí, či má dostatočne ťažkú chorobu, aby mu mohlo byť prisúdené právo na eutanáziu. Nie je to teda autonómne rozhodnutie, lebo o tom v skutočnosti rozhodujú iní podľa smerníc, ktoré sa môžu v čase a v priestore meniť.

Druhá hodnota je pomoc trpiacemu. Súhlasím s tvrdením, že súcit je vlastnosť, ktorá pobáda človeka konať dobro. Avšak eutanázia nie je prejavom súcitu, ale prejav vlastnej pohodlnosti. Namiesto toho, aby sme sa starali o bezbranných, tak im z láskavosti povolíme odísť z toho sveta. Súhlasíme s eutanáziou, lebo budeme môcť ďalej bezstarostne žiť. Pravý súcit znamená, že silnejší pomáha trpiacemu niesť jeho bremeno. Neuteká pred nepohodlnosťou, ale zotrváva v ťažkostiach spolu s trpiacim. Namiesto eutanázie ponúknime teda pomoc trpiacemu napríklad vo forme kvalitnej paliatívnej starostlivosti. Paliatívna starostlivosť neznamená umelé predlžovanie života, ale umierňovanie bolestí a symptómov choroby v príjemnom a láskavom prostredí, kde sa človek necíti byť ťarchou pre druhých.

Dnes to nekončí, dnes sa to začína

Debata okolo eutanázie na Slovensku je ešte len na začiatku. Dokonca oproti západným krajinám sa tu ešte ani nerozvinula. Stojíme pred novou výzvou a je to na nás ako sa k nej postavíme.

 

Ak Vás téma zaujala téma a radi by ste hlbšie porozumeli problematike, tak odporúčam knihy ako „Malá kniha o eutanázii“ (eds. Kuljovský, Luterán, Sitár) či „Miesto, na ktorom stojíš je posvätná zem“ (Marek Vácha)

Odporúčame

Blog
O zdravom rozume a o tom, kde ho hľadať

O zdravom rozume a o tom, kde ho hľadať

V mnohých rozhovoroch zaoberajúcich sa ťažkosťami dnešnej doby som sa stretol s jednou známou poznámkou, ktorú by sme zbrklo mohli nazvať aj floskulou. Autor tejto poznámky ju uvádza väčšinou po stručnom (alebo aj obšírnom) popise problémov dnešnej spoločnosti, pričom následne dodá: ,,Dnes sa už úplne stráca zdravý sedliacky rozum!”

Blog
Na nedeľu: Mimozemský život Vzkrieseného

Na nedeľu: Mimozemský život Vzkrieseného

Symbol ryby je taký drahý kresťanom už od starobylých čias. Písmená gréckeho slova ἰχθύς (ichthys) označujúceho rybu skrývajú svoje vlastné tajomstvo, ktoré Cirkev žije v Eucharistickom slávení. Ježišove zázraky a Zmŕtvychvstanie nepopierajú prírodné zákony. Romano Guardini ponúka vysvetlenie Ježišových zázrakov a Zmŕtvychvstania vo svetle nových možností života, ktorý je zhora.