Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
09. november 2012

Kauza Bezák – pápež prehovoril, niečo sa vyjasnilo

Predseda Konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup S. Zvolenský, nás 8.11. oboznámil s listom, ktorý vo veci odvolania arcibiskupa Bezáka napísal a vlastnoručne podpísal pápež Benedikt XVI. V krátkom liste sa síce neuvádzajú dôvody odvolania R. Bezáka, ale predsa sa tam niečo dôležité objasňuje a n...

Predseda Konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup S. Zvolenský, nás 8.11. oboznámil s listom, ktorý vo veci odvolania arcibiskupa Bezáka napísal a vlastnoručne podpísal pápež Benedikt XVI. V krátkom liste sa síce neuvádzajú dôvody odvolania R. Bezáka, ale predsa sa tam niečo dôležité objasňuje a niečo závažné naznačuje.

Pápežov list v prvom rade vyvracia pochybnosti o tom, či Benedikt XVI. o odvolaní vedel. Teraz je isté, že sa to neudialo bez jeho vedomia. Okrem toho list naznačuje niekoľko dôležitých súvislostí, ktoré síce nemusia byť jediným či hlavným dôvodom odvoalnia R. Bezáka, ale určite stoja za zamyslenie.

Žiadne fakty proti Bezákovi

Ako som uviedol už krátko po odvolaní R. Bezáka, cirkev má štyri hlavné dôvody na odvolanie biskupa: 1. Výroky a učenie dotyčnej osoby v zásadnom rozpore s učením Cirkvi, ktoré tento ani po upozornení nezmenil. 2. Vážne osobné morálne zlyhanie. 3. Zjavne zlé spravovanie zvereného úradu, napr. po stránke ekonomickej či administratívnej. 4. Potreba využiť jeho schopnosti na inom mieste.

Žiadne fakty, ktoré by v primerane závažnej miere dokazovali chyby R. Bezáka v niektorom z týchto bodov sa od odvolania až podnes nezjavili, a nepriniesol ich ani tento list. Naopak, videli sme mnoho svedectiev od laikov, ktorí Bezáka osobne poznali, po 90 kňazov z jeho diecézy, ktorí svedčili o jeho kvalitách ako človeka, kňaza i biskupa. Ako pripomenul F. Mikloško, „Bezáka sa po jeho odvolaní zastala konferencia vyšších predstavených mužských reholí, ktorá združuje všetky rehole na Slovensku.“ Tí určite nie sú kacírmi, ani nestoja proti biskupom. Veď napríklad v januári 2010 Konferencia vyšších rehoľných predstavených verejne vyjadrila „plnú podporu bratislavskému arcibiskupovi Stanislavovi Zvolenskému a trnavskému arcibiskupovi Róbertovi Bezákovi, ktorí troch kňazov a jedného diakona upozornili na ich pomýlené názory“. Aj pražský svätiaci biskup Václav Malý, ktorý za komunizmu ako jeden zo zakladateľov Výboru na obranu nespravodlivo stíhaných a hovorca Charty 77 strávil 7 mesiacov vo väzení, svedčí o Bezákovi: „Já jsem tam (na festivale Pohoda) neseznal, že by se tam dopustil nějaké úchylky od církevního učení. On to je člověk, který především tedy mluví civilně a to myslím, že je důležité, protože sám o tom něco vím, žiji v české společnosti, jak někdy těžko člověk vysvětluje náboženské pozadí civilním jazykem, jak musí vysvětlovat pojmy a podobně. A podle mých zkušeností on toto velmi dobře uměl. … to byl člověk, který se snažil o otevřenost, přímost a to, co si myslí, tak také říká. “

Hlboké rozdelenie cirkvi

Inzercia

Tento pápežov list teda nepriniesol nič, čo by svedčilo o vážnej osobnej chybe arcibiskupa Bezáka. To samozrejme nedokazuje, že takáto neexistuje, ale spolu s niektorými známymi súvislostiami zvyšuje pravdepodobnosť iného dôvodu odvolania. To niekedy nemusí byť iba trest za osobnú chybu odvolaného, ale aj spôsob riešenia problémovej situácie v diecéze, ktorej hlavným vinníkom nemusí byť odvolaný biskup. Aj takto je možné chápať slová pápeža: „Starostlivo a vecne som sa oboznámil s vážnou a znepokojujúcou situáciou a po dlhej modlitbe nemohol som sa vyhnúť povinnosti, vyplývajúcej z lásky, obnoviť medzi vami účinnú kolegialitu a usporiadané pastoračné riadenie v trnavskej arcidiecéze.“ Mohlo ísť o snahu pápeža takto riešiť hlboký vnútorný rozpor či rozdelenie v Slovenskej cirkvi, ktorý, zdá sa, rozdeľuje nie len veriacich a niektorých kňazov, ale aj biskupov. Je to postoj k vojnovému Slovenskému štátu, komunistickej minulosti, podpore politiky hrubých čiar za minulosťou a nacionalisticko-komunistických politikov. To je otvorená rana, cirkevná politicky nekorektná téma, o ktorej sa dve desaťročia mlčí „aby bol pokoj v rodine“. K tomu sa občas pridávajú rozdielne názory na smerovanie cirkvi po páde komunistckého režimu. Počas 40 ročného prenasledovania sa tieto veci neriešili, lebo ich prekryla obrana proti komunistickým snahám zlikvidovať cirkev, potom aj vďaka „budovaniu slovenskej štátnosti“ pod taktovkou Mečiarovej partie na čas prepukli v netolerantnej a búrlivo emotívnej forme, teraz o nich takmer nikto nechce hovoriť. Aj u nás sú konzervatívci ktorí považujú II. Vatikánsky koncil a ním hlásané Aggiornamento za herézu, takí, ktorí by sa radi vrátili k cirkevným formám spred nástupu komunizmu a spred koncilu. Toto rozdelenie sa odvolaním Bezáka oživilo a prehľbilo.

Skutočné alebo zástupné dôvody?

Nevieme, či pápež slovami o vážnej a znepokojujúcej situácii myslel iba situáciu na Slovensku po odvolaní R. Bezáka, ktorú chcel upokojiť týmto listom, alebo aj situáciu predtým, ktorú chcel upokojiť odvolaním arcibiskupa. Ako povedal Mikloško, pozadie odvolania zostáva nezodpovedané. Tu uvedené skutočnosti však zvyšujú pravdepodobnosť, že prinajmenšom iniciátorom odvoalnia boli „staré štruktúry“, ktoré vždy bránili vecnej a otvorenej diskusii, ale o to viac využívali mocenské prostriedky či skryté pikle proti tým, ktorí im vadili. Alebo niekto, kto chcel zabrániť Bezákom začatým reformám vo finančnej oblasti. Ak chcel pápež odvolaním Bezáka „obnoviť usporiadané pastoračné riadenie v trnavskej arcidiecéze“, naznačuje to ani nie Bezákove hriechy, ako skôr hlboký rozpor medzi Bezákom a starými štruktúrami, ktorým Bezák vadil.

Už krátko po odvolaní kompetentní potvrdili, že všetko začalo viacerými listami a sťažnosťami na Bezáka, ktoré prišli do Ríma zo Slovenska. Potvrdilo sa tiež, že 11 otázok Bezákovi, ktoré priniesli médiá je autentických. Tie mnoho ukazujú o myslení slovenských sťažovateľov, na základe ktorých ich v Ríme zformulovali. Bezák na každú primerane odpovedal, zväčša na vyššej úrovni než znela. Zďaleka by to však nebol prvý prípad v dejinách, keď niekto dosiahol u pápeža rozhodnutie o likvidácii svojho protivníka tým, že namiesto skutočných dôvodov uvádzal iné, vymyslené, falošné, prekrútené či zveličené teologické, pastoračné či morálne dôvody. Takto útočili napríklad franskí kňazi na Cyrila a Metoda, takýmito obvineniami sa francúzskemu kráľovi podarilo so súhlasom pápeža najväčším justičným zločinom stredoveku zlikvidovať Templárov a získať ich majetok. Ani tak racionálny, rozvážny a vysoko morálny pápež akým je Benedikt XVI. nemôže mať dokonalý prehľad o dianí vo všetkých vyše 2500 diecézach na zemi, aj on sa pri najlepších úmysloch môže v administratívnom rozhodnutí zmýliť, čím samozrejme netvrdím že sa tak zaručene stalo.

Aggiornamento na Slovensku

Pozitívne je pápežovo želanie Slovenským biskupom, ktorí by mali „aj naďalej sprevádzať spolubrata svojou modlitbou, v pravde a so záujmom“. Dôležité je pápežovo želanie obnoviť v slovenskej cirkvi kolegialitu a usporiadané pastoračné riadenie „v autentickom duchu II. vatikánskeho koncilu.“ V tomto aj v biblickom duchu dobrá kolegialita nepotláča pravdu, spravodlivosť ani kritický dialóg. Hlavným heslom koncilu bolo aggiornamento – „zdnešnenie“ Cirkvi. To je aj o otvorenosti, dialógu, lepšej komunikatívnosti, väčšej úlohe laikov, ekumenizme, rozlišovaní podstatných a nemenných základov kresťanstva od dobových foriem, ktoré treba primerane meniť tak, aby im súčasný človek rozumel a slobodne ich prijal. Paradoxne práve v tomto sa Bezák mnohým javil ako jeden z najlepších na Slovensku. Toto Bezákovo „aggiornamento“ mohlo byť jednou z príčin udaní a nevraživosti voči nemu. Zo strany pápeža však asi nebolo hlavným dôvodom jeho odvolania, ako po odvolaní hlásali jeho nadšení odporcovia. Je to tiež želanie pápeža, ktoré by slovenská cirkev mala brať vážne.

Odporúčame

Blog
Ako nám sudcovia a politici ukradli 17.november

Ako nám sudcovia a politici ukradli 17.november

Hlavnou požiadavkou 17. novembra 1989 bola sloboda a demokracia. Sloboda začala tým, že dostatočné množstvo ľudí vyšlo na námestia. Demokraciu, ktorej základným princípom je skutočná rovnoprávnosť všetkých občanov nemáme podnes. Do veľkej miery preto, lebo náš súdny systém spravodlivosť viac likvidu...

Blog
Milan Čič- vzor či odstrašujúci príklad?

Milan Čič- vzor či odstrašujúci príklad?

Včera zomrel Milan Čič. Média, ale najmä významné osobnosti ako Ján Čarnogurský, Ladislav Snopko, či Miroslav Kusý si na neho spomenuli v pozitívnom duchu. Ja takéto niečo urobiť odmietam. Odmietam sa verejne vyjadrovať pozitívne o človeku, pre ktorého preobliekanie (politických) kabátov bolo prac...

Blog
SDM Rio a MAGIS 2013

SDM Rio a MAGIS 2013

Jezuiti pozývajú mladých vo veku 18-30 rokov na Svetové dni mládeže do Ria de Janeira cez program MAGIS, ktorý ponúka duchovnú, kultúrnu, sociálnu a misionársku skúsenosť v ignaciánskej spiritualite. Národy nás očakávajú! Tak znie motto buducoročného MAGISu začínajúceho v brazílskom meste Salvador-B...

Denník Svet kresťanstva