Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
13. apríl 2021

Začal sa požehnaný Ramadán. Prečo nejeme a nepijeme?

Ramadán je deviatym mesiacom islámskeho kalendára, počas ktorého sa muslimovia po celom svete postia - zdržiavajú sa jedla, pitia a intímneho styku počas stanovenej doby. Ramadán je požehnaným mesiacom modlitby, mesiacom sociálnej pomoci, zdieľania, časom zlepšovania svojho charakteru.
Začal sa požehnaný Ramadán. Prečo nejeme a nepijeme?

Pôst patrí medzi jeden z piatich pilierov islámu, a teda je veľmi dôležitou súčasťou prežívania viery. Tohto roku sa pôst začal 13.04.2021 (mesiac ramadán začal včerajším večerom). 

ČO HOVORÍ BOH V KORÁNE O PÔSTE
1. Stanovuje povinnosť pôstu pre veriacich:

Vy, ktorí ste uverili, bol vám predpísaný pôst tak, ako bol predpísaný tým, ktorí boli pred vami, azda sa vyvarujete. (Vznešený Korán, 2:183) Zdieľať

2. Upravuje podmienky a dobu vykonávania pôstu:

Jedzte a pite dokiaľ nerozoznáte biely lúč od čierneho lúča na úsvite. Potom dovŕšte pôst až do noci. (Vznešený Korán, 2:187) Zdieľať
Určitý počet dní je to. Kto by z vás bol chorý alebo na cestách, ten nech vynechané dni nahradí inými dňami. A pre tých, ktorí ho ťažko znášajú, je vykúpením jedlo pre biedneho. A kto by dobrovoľne dobro vykonal, koná dobro pre seba. A postiť sa je lepšie pre vás, keby ste to len vedeli. (Vznešený Korán, 2:184) Zdieľať
Mesiac Ramadan je mesiacom, v ktorom bol zoslaný dole Korán (započalo sa zvestovanie koránu) ako správne usmernenie ľuďom a jasné dôkazy správneho usmernenia a rozlíšenia. Kto z vás by bol svedkom príchodu tohto mesiaca, nech sa počas neho postí. A kto by bol chorý alebo na cestách, ten nech vynechané dni nahradí inými dňami. Boh vám chce všetko uľahčiť a nechce vám to sťažiť. A chce, aby ste dokončili stanovený počet dní a aby ste Boha velebili za to, ako vás správne usmernil a azda budete ďakovať. (Vznešený Korán, 2:185) Zdieľať

KTO MÁ POVINNOSŤ POSTIŤ SA 
Ramadánový pôst je povinný pre všetkých muslim-ov/ky, ktorí sú:
1. zdraví (duševne a fyzicky)
2. plnoletí pohlavne a rozumovo (min.vek je obvykle 14 rokov) /mladšie deti si pôst môžu skúšať a pripravovať sa naň, ale nie je pre ne povinný/
3. prítomní vo svojom bydlisku
4. si istí, že im pôst nespôsobí žiadnu zdravotnú (telesnú ani dušenú) škodu okrem pocitu hladu a smädu

KTO SA NEMUSÍ POSTIŤ
1. deti.
2. duševne alebo fyzicky chorí ľudia. Každý deň pôstu si nahradzujú nakŕmením jedného chudobného plnohodnotným sýtym jedlom (ak na to majú financie).
3. tehotné a dojčiace ženy. Tehotné a dojčiace ženy sa môžu postiť, ale nie je to doporučované z dôvodu ohrozenia zdravia dieťaťa, každý deň pôstu si môžu nahradiť nakŕmením jedného chudobného plnohodnotným sýtym jedlom, alebo si pôst nahradzujú inokedy - deň za deň.
4. ženy behom menštruácie a šestonedelia. Ženy sa v takomto stave nesmú postiť, pôst si nahradzujú inokedy -  deň za deň.
5. starí ľudia a ľudia ťažko fyzicky pracujúci si každý deň pôstu nahradzujú nakŕmením jedného chudobného plnohodnotným sýtym jedlom (ak na to majú financie). 
6. cestujúci. Ľudia na cestách sa môžu ale nemusia postiť. V prípade odkladu pôstu majú povinnosť si ho nahradiť neskôr po ukončení cesty - deň za deň.


AKO PÔST PREBIEHA A ČO SA DOPORUČUJE
Po prvé je potrebné mať úmysel postiť sa, ako výraz rešpektu voči Stvoriteľovi.
Pred úsvitom je vhodné zjesť ľahké jedlo. Následne sa počas dňa postiť. Po západe slnka prerušiť pôst krátkou modlitbou (2 varianty): 

Alláhumma laka summa waala rizqika aftarna (Bože, pre Teba sa postíme a prerušujeme pôst jedlom, ktoré si nám Ty poskytol) Zdieľať
Zahaba z-zammá’u wa btallati l-’urúku wa sabata l-adžru in ša’ Alláh (Smäd odišiel, žily sa zvlažili a odmena je, ak Alláh dá, zaistená) Zdieľať

Následne sa najesť a napiť sa. Typickým prvým jedlom prerušenia pôstu, tak ako to robil i Prorok, puh, sa stali ďatle a voda. Prorok Muhammad, puh, sa nezačal modliť maghrib, pokiaľ neprerušil svoj pôst čo i len dúškom vody. 
Čo sa týka potravín, je vhodné po západe slnka konzumovať ovocie a zeleninu obsahujúcu vodu, ako napríklad melón. Ten sa dosť často odporúča i pred úsvitom ako jedno z ranných jedál. Doporučuje sa variť ľahké jedlá.
Je prínosné dodržovať i nepovinné modlitby (nie iba povinné), vzájomne sa navštevovať a posilňovať humanitné služby, venovať sa štúdiu a recitácii Koránu, cvičiť sa v trpezlivosti a skromnosti, zdržiavať sa od drzých a neslušných rečí.
Odmena za dávanie almužny je počas ramadánu znásobená, preto je odporúčané dávať almužnu a tiež pohostiť iftarom chudobnejších ľudí. 

KLADNÉ STRÁNKY PÔSTU
1. Posilňuje pevnú vôľu, pomáha cvičiť sa v trpezlivosti a sebazaprení.
2. Pomáha pri zlepšení jedálnička. Prorok Muhammad, puh, odkázal muslimom, aby jedli len to minimum, ktoré potrebujú na prežitie, a ak by mali veľkú chuť na niečo, nech jedia s mierou: 

Postačí Adamovmu synovi niekoľko hltov, ktoré ho uživia. A ak by predsa chcel len viac, tak nech dá tretinu pre svoje jedlo, tretinu pre pitie a tretinu pre svoj dych). Zdieľať

3. Odmena u Boha: 

Každý skutok Adamovho syna koná on sám pre seba okrem pôstu, ten koná pre Mňa (Alláh) a Ja zaň dávam odmenu; človek zanechá svoje jedlo pre Mňa, zanechá svoje pitie pre Mňa, zanechá svoje slasti a radosti pre Mňa a zanechá svoju manželku pre Mňa. Zdieľať

4. Podporuje mravnosť: Muslim by sa počas Ramadánu mal viac ovládať v reči, ale aj v skutkoch, vzdať sa prejavov hnevu, hádok, sporov, vyhýbať sa ešte prísnejšie klamstvu ako kedykoľvek inokedy. Prorok Muhammad, puh,‎ povedal: 

Inzercia

Ak by nastal deň pôstu pre niekoho z vás, tak nech sa škaredo nevyjadruje, nech sa neháda a ak by mu niekto nadával alebo by sa s ním chcel biť, tak nech povie: Ja sa postím - a odíde. Zdieľať
Kto nezanechá klamstvo a krivé svedectvo, Boh od neho nepotrebuje aby zanechal svoje jedlo a pitie. Zdieľať

5. Človek si má čas uvedomiť hodnotu a vzácnosť potravy a vody, ktoré má k dispozícii. Kým človeku niečo nechýba, nepociťuje nedostatok, často si neuvedomuje aká je to vzácnosť. Prorok Muhammad, puh,‎ povedal: 

Moj Pán mi ponúkol, že mi urobí z prameňa v Mekke zlato. Povedal som mu: Nie Pane môj, nechcem zlato, ale chcem byť jeden deň hladný a druhý sýty. Keď vyhladnem, budem Ťa prosiť a vzývať a keď sa nasýtim budem Ti ďakovať."  Zdieľať

6. Pôst nám pripomína skutočnú tvár biedy a chudoby ľudí, ktorí trpia hladom a smädom a často ho to prebudí k milosrdnosti a dobročinnosti voči takýmto ľuďom: Prorok Muhammad, puh,‎ povedal: 

Tých, ktorí sú milosrdní voči ostatným, zahrnie Milostivý Boh svojou milosťou. Zdieľať

7. Náprava svojho nesprávneho konania, aby nám tak bol pôst na úžitok zlepšenia charakteru. Prorok Muhammad, puh, označil konanie, ktorému by sme sa mali počas Ramadánu vyhýbať: Existujú postiaci sa, ktorí majú zo svojho pôstu len hlad a smäd a žiaden úžitok či dobrý skutok. - tomuto by sme sa mali vyvarovať.
8. Pomáha zbaviť sa závislostí ako je fajčenie (ktoré je počas pôstu zakázané), závislosť na mobile, sociálnych sieťach.. 
9. Podporuje detoxikáciu a odbúravanie tuku
10. Znižuje zápalové reakcie v organizme a hladinu cukru v krvi
11. Posilňuje imunitu 

ČÍM SA PÔST ZNEPLATNÍ
- ak človek úmyselne niečo zje alebo vypije počas dňa
- ak človek úmyselne fajčí alebo sa oddáva intímnemu styku počas dňa
- ak človek klame, alebo krivo svedčí voči inému človeku

NOC AL-QADR
V poslednej tretine mesiaca Ramadánu nastáva počas jednej noci noc zvaná Al-Qadr. Význam tejto noci spočíva v tom, že odmena za dobré skutky tohto dňa a noci je 1000-krát hodnotnejšia ako odmena za tie isté dobré skutky počas zvyšku roka. Prorok Muhammad, puh, povedal: Ktokoľvek sa modlí v noci počas ramadánu z viery a nádeje v odmenu, všetky jeho predošlé hriechy mu budú odpustené (Al Bucharí: 37, Muslim: 759)

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
1. Dobročinnosť pre chudobných, kam posielať finančné príspevky:
Na konci Ramadánu sa chudobným rozdáva sadaka (peniaze vyzbierané ako dobročinnosť v pôste), náhrada za neodpostené dni fidja a zakát Al-fitr. Ak niekto nemá možnosť ako náhradu za dni kedy sa postí nakŕmiť chudobného človeka (či už vareným jedlom, alebo nákupom trvanlivých potravín), je možné aby prispel finančne islamskej nadácii, ktorá tieto financie prerozdelí chudobným. Zakát Al-fitr sa darúva v posledný deň ramadánu, končí sa íd Al-fitr. 
2. Časy modlitieb počas pôstu, nájdete na:
http://www.islamonline.sk/ramadan/
3. Facebook-ová skupina Islamskej nadácie na Slovensku pre ďalšie informácie:
https://www.facebook.com/groups/10150113328000371

Na záver pridávam link na album ramadánových piesní, ktoré nám spríjemnia deň :-) 
Album ramadánových piesni

Prajem Požehnaný Ramadán!

Boh pre vás chce uľahčenie a nechce pre vás utrpenie. (Vznešený Korán, 2:185) Zdieľať

Som Slovenka, ktorá konvertovala pred pár rokmi k islámu kvôli jeho priamočiarej teológii. Týmto blogom sa vám pokúsim priblížiť život a vieru islámu, náboženstva, ktoré patrí medzi striktne monoteistické vierovyznania, ale i iných tém o ktoré sa zaujímam. V prípade akýchkoľvek konštruktívnych otázok ma neváhajte kontaktovať prostredníctvom Facebooku. Diskusie k niektorým príspevkom pozastavujem z dôvodu hatespeach. Za pochopenie vopred ďakujem.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Príprava na Ramadán

Príprava na Ramadán

Tohto roku (2021) začína pôstny mesiac ramadán približne 12. apríla. Každý moslim by sa mal určitým spôsobom pripraviť na tento mesiac, aby tak patril k tým, ktorí zaň získajú odmenu.