Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
09. apríl 2021

Kedy vlastne pápež hovorí neomylne - ex catedra ?

Kedy vlastne pápež hovorí neomylne - ex catedra ?

V dokumentoch 1 Vat. koncilu sa píše :
"Keď rímsky veľkňaz hovorí s najvyššou učiteľskou mocou (ex cathedra), t.j. keď v úlohe pastiera a učiteľa všetkých kresťanov so svojou najvyššou apoštolskou autoritou definuje učenie o viere alebo mravoch, ktorého sa má pridržiavať celá Cirkev, vtedy na základe Božej asistencie, ktorá mu bola prisľúbená vo svätom Petrovi, vlastní tú NEOMYLNOST, ktorou chcel mať vystrojenú svoju Cirkev Boží Vykupiteľ, keď ona definuje učenie o viere a mravoch. A preto sú takéto definície rímskeho veľkňaza samy od seba, a nie na základe súhlasu Cirkvi, nezmeniteľné. Kto by sa - čo nech Boh odvráti - opovážil protirečiť tejto našej definícii, nech je exkomunikovaný."

Takže pápež je neomylný len vtedy keď  hovorí ex catedra. Lenže kedy a v akých dokumentoch hovorí pápež ex catedra ? To dnes NIKTO nevie ! :

1 : Hovorí pápež ex catedra len na koncile ? Ak áno, nastal by tu problém :

Prvý koncil bol až Nicejský koncil v roku 325. Znamená to teda, že až do roku 325 hovoril pápež omylne ? Navyše na Nicejskom koncile sa hovorilo len asi o 3% súčasnej katolíckej náuke ! O zvyšných 97% katolíckeho učenia sa hovorilo až na neskorších konciloch. Znamená to teda, že veľká časť katolíckeho učenia bola ešte donedávna mimo neomylnosti ex catedra ?

Navyše dobre vieme, že na konciloch sa vydalo množstvo dekrétov a nariadení, ktoré v súčastnosti RKC už nepoužíva. Tak napríklad Tridentský koncil vydal učenie o povinnosti platenia desiatkoch, no desiatky sa v RKC dnes už neplatia ! Takže ak by pápež aj hovoril na koncile ex catedra, nehovoril ex catedra vo všetkom, ale iba v NIEČOM !  Otázka je však nasledovná - v čom hovoril pápež  na danom koncile ex catedra ? Existuje dnes nejaký dokument, ktorý by ozrejmoval na ktorých konciloch a v čom hovoril pápež ex catedra ? NEEXISTUJE !

2 : Hovorí pápež ex catedra na verejnosti v rozhovore s novinármi, alebo s kamarátmi pri pive ?  Nie nehovorí ! 

3 : Hovorí pápež ex catedra v pápežskom liste, v encyklike, či v pápežskej bule ?

Nie nehovorí ! Ak by hovoril, potom by musel stále platiť zákaz náboženskej slobody, ktorý bol v pápežských bulách i encyklikách zavedený. Proste existuje kvantum učenia ktoré sa dakedy vyučovali v encyklikách a v bulách, a dnes už nie sú aktuálne. Takže pápež v bule a ani v encyklike  ex catedra nehovorí. A keby aj hovoril, tak znova by platilo, že len v NIEČOM čo pápež v encyklike, či v bule napísal patrí do ex catedra. Lenže ako rozlíšiť čo v encyklike a v bule patrí, či nepatrí do ex catedra ?

Inzercia

4 : Niektorí povedia, že pápež hovorí ex catedra v katechizme a v kódexe kanonického práva, lenže aj tieto sa časom menili ! porovnajte si tridentský katechizmus so súčasným katechizmom, a kódex kanonického práva z roku 1907 so súčasným kódexom a uvidíte tam veľké rozdiely ! Takže ani tu pápež nemóže hovoriť ex catedra, a ak aj predsa áno, tak znovu len v NIEČOM. No v čom ?

5 : Niektorí povedia, že pápež môže hovoriť ex catedra aj v encyklike, v liste, či na verejnosti, skrátka hocikde pokiaľ splní podmienky ex catedra určené 1 Vat. koncilom a teda naznačí, že hovorí ku všetkým krestanom v oblasti viery a mravov a odvolá sa pritom na svoju apoštolskú autoritu............... Lenže takýchto pápežských výrokov bolo v priebehu histórie nespočet, a mnohé z nich dnes stratili platnosť !  Dnes totiž RKC uznáva len 2 pápežské ex catedra výroky !

6 : Ďaľší problém je tiež to, že dnes existujú len dve cirkvou schválené ex catedra výroky. A to v roku 1856 pri vyhlasovaní dogmy o nepoškvrnenom počatí Márie a v roku 1950 pri vyhlasovaní dogmy o jej nanebovzatí. Znamená to teda, že všetko ostatné katolícke učenie nenesie znaky neomylnosti keďže nebolo vyhlásené pri ex catedra ???

Navyše je tiež paradoxom, že o tom, že pápež hovoril v roku 1856 a v roku 1950 ex catedra rozhodla dnes Cirkev ako CELOK, a nie jednotlivý pápeži ! Nesie teda znak neomylnosti aj Cirkev ? A nie vari iba pápež ?
https://historyanswers.com/how-often-does-the-pope-speak-ex-cathedra/

7 : Aby toho nebolo málo, tak dekrét o neomylnosti pápeža hovorí o tom, že ex catedra môže hovoriť iba rímsky biskup. Lenže to je v rozpore aj s Písmom, v ktorom vidíme, že CELÁ biblia je Bohom inšpirovaná 2 Tim 3:16, čo znamená, že autori biblie museli byť neomylní, a tým pádom všetci biblický autori museli písať pri ex catedra !!! Takže rúca sa tu domnienka, že IBA rímsky biskup môže hovoriť ex catedra.

PS : Ako je to teda s tými výrokmi ex catedra ?

Zdroj : katolik0.webnode.sk

Mojím hobby je náboženstvo, veda a technika. Studoval som na matematickom gymnáziu na Grosslingovej ulici. V minulosti som hrával aktívne tenis. Momentálne sa venujem teologii a biblistike.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Víťazstvo viery

Víťazstvo viery

Tohtoročné veľkonočné obdobie budeme v nedele čítať z Prvého Jánovho listu. Ide o spis, ktorý odborníci zaradzujú medzi takzvanú jánovskú literatúru v Novom zákone. Tradične sem patria aj ostatné dva listy, evanjelium a Apokalypsa. To čo ich spája je, že už staroveká Cirkev za ich autora považovala apoštola Jána. Okrem Apokalypsy sa však nikde autor nepredstavuje pod týmto menom. Oveľa silnejšie puto však spočíva v používaní podobných tém, obrazov a vzletný teologizujúci štýl podania. Moderný pohľad preto dnes tvrdí, že hoci každý spis vznikol osobitne v inom čase a podmienkach, pravdepodobne všetky majú pôvod v rovnakej kresťanskej komunite. Tá síce nemala dlhé trvanie, ale jej učenie malo taký silný vplyv a autoritu, že jej písomná pozostalosť našla pevné miesto medzi kánonickými knihami Biblie.