Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
08. apríl 2021

Ivan Kňaze / Svätá omša má hodnotu života Ježiša Krista

V čom je výnimočnosť, jedinečnosť a hodnota katolíckej svätej omše? Čo máme z účasti na nej? Je svätá omša online pre nás takisto užitočná ako tá naživo? Svätá omša a všetko okolo nej je aj pre mnohých veriacich stále tajomstvom. Odkrývanie toho, čo má byť pre nás zjavné, sme urobili s vdp. Ivanom Kňazem (50), riaditeľom Pápežských misijných diel.
Ivan Kňaze / Svätá omša má hodnotu života Ježiša Krista

Srí Lanka: Socha zmŕtvychvstalého Krista zostala napriek výbuchom bomby samovražedného atentátnika neporušená, čo miestni ľudia považujú za zázrak. Kostol sv. Šebastiána v Negombe sa aj vďake nej stal pútnickým miestom. Zahynulo tu 115 veriacich.

Aký je základný rozdiel medzi katolíckou svätou omšou a bohoslužbami iných cirkví? 

Väčšinou už na prvý pohľad vieme rozlíšiť, či je kostol katolícky, evanjelický alebo je to nejaká modlitebňa, a tak aj pri bohoslužbách, najviditeľnejší rozdiel je v spôsoboch, ako sa bohoslužby slávia. Rozdielnosť však preniká i hlbšie, samozrejme. Niektoré cirkvi, hlavne protestantské, dokonca nemajú ani nijaký kult alebo liturgiu, predpisy, ale skôr modlitby a piesne. Teda nie je to ako v našom slova zmysle svätá omša. A úplne najzásadnejší rozdiel je v živej prítomnosti Ježiša Krista, ktorú my katolíci máme, na rozdiel od iných.

Ako takáto pestrosť bohoslužieb pôsobí na ľudí? 

Ak človek odmalička vyrastá s istou liturgiou, stáva sa mu vlastná, a preto iné sa mu môžu zdať zvláštne. Napríklad, keď som bol prvýkrát na gréckokatolíckej omši, tak i pre mňa bola zvláštna, pretože nikdy predtým som na takej nebol, necítil som sa tam ako doma, niektorým veciam som nerozumel. A vtedy som sa vžil do situácie neveriaceho človeka, ktorý prvýkrát príde na rímskokatolícku svätú omšu, a pochopil som, že i pre neho môžu byť mnohé veci zvláštne. Preto je dôležité ľuďom vysvetliť nielen tieto rozdiely, ale i zmysel svätej omše, jej gestá, farby a jednotlivé úkony. 

Reálna prítomnosť Krista na katolíckej svätej omši je v Eucharistii, v osobe kňaza a v spoločenstve Zdieľať

V čom je výnimočnosť a jedinečnosť katolíckej svätej omše?

Podstatná výnimočnosť je v reálnej prítomnosti Ježiša Krista v Eucharistii. V každom katolíckom kostole je nad bohostánkom malé svetielko, ktoré je znamením živej prítomnosti Ježiša Krista v Eucharistii, ktorú ukrýva. Preto si vždy pred ním pokľakneme, vzdáme úctu. Ďalšia jedinečnosť katolíckej svätej omše je v reálnej prítomnosti Krista i v osobe kňaza a v spoločenstve, v ktorom prežívame svätú omšu. 

Takto sa svätá omša stáva i zdrojom vzťahov a komunít. Keby nebolo svätých omší, tak nepoznáme mnohých ľudí, ani my by sme sa tu dnes nerozprávali. Každý máme svoj kostol, farnosť, komunitu a osobné vzťahy v nej sú veľmi dôležité. Z nich vznikajú nielen priateľstvá, ale i manželstvá a rôzne akcie. Preto veľakrát katolícke kostoly boli stavané tak, že boli okolo nich ohrady, aby ľudia po svätej omši vytvorili vzájomné rozhovory a nešli hneď domov. Tak spoločenstvo ľudí na svätej omši predstavuje život, ako aj Eucharistia je život. A nedeľnou svätou omšou ten život viery akoby ešte viac znásobujeme.

Čím je daná hodnota katolíckej svätej omše?

Hodnota katolíckej svätej omše je daná životom Ježiša Krista, životom lásky. Túto obrovskú hodnotu lásky si môžeme uvedomiť a prijať vo svätej omši i pri nesení našich každodenných krížov. Boh chce s nami komunikovať. Je bohatý. To znamená, že je bohatý na šťastie a na lásku, ktoré nám chce dávať bezpodmienečne a bezhranične. Boh tak miloval svet, že nám dal svojho jednorodeného syna. Zaslúžil by som si smrť na kríži za svoje hriechy, ale Ježiš obetoval svoj život za mňa. Úlohou každého človeka je prijať fakt, že Boh ho má osobne rád a prijať ponúknuté Božie dary, ktoré sú tou najväčšou hodnotou katolíckej svätej omše.

Rwanda: svätá omša v odľahlej osade.

Modlime sa s protestantmi, ale nenahrádzajme katolícke sväté omše inými bohoslužbami Zdieľať

Dá sa katolícka svätá omša niečím iným nahradiť, existuje nejaká jej ekvivalentná náhrada?

Pre nás katolíkov je katolícka svätá omša tým najhodnotnejším spôsobom prežívania viery, a nahradiť ju iným spôsobom sa, samozrejme, nijako nedá.

Prečo kresťan katolík potrebuje katolícke sväté omše, „čo z nich má“? 

Boh nám dáva svoje šťastie, dáva nám svoju lásku, a to najmä prostredníctvom milostí zo svätej omše. Tá je pre nás základom viery, ku ktorej som potrebný ja a Boh, ale je tu potrebné aj communio – spoločenstvo bratov a sestier, kde je dôležitá vzájomná komunikácia. Dôvodom pre účasť na svätej omši je naše vlastné šťastie, naša radosť, náš život, lebo sme povolaní k životu šťastia. Nie sme povolaní sa tu na zemi trápiť. Povolanie prijať kríž znamená niečo iné ako trápiť sa – lebo niekto môže prijať ťažký kríž a netrápi sa, a niekto nesie malý kríž a trápi sa. Sme povolaní ku šťastiu. Práve svätá omša je pre nás tou obetou Ježiša, ktorá nám dáva vedomie a zmysel toho, ako žiť. Známy je aj výrok sv. Ireneja: „Boh nestvoril Adama preto, že by potreboval človeka, ale preto, aby mal niekoho, komu by daroval svoje šťastie, svoje dobrodenie.“ Teda Boh chce naše šťastie, a preto nám ponúka svojho Syna v Eucharistii pri svätej omši, aby sme sa skrze neho stávali šťastnými.

V rámci Pápežských misijných diel poskytujete ľuďom možnosť odslúžiť sväté omše v troch variantoch. Aký je v nich rozdiel? 

Individuálne sväté omše sú slávené po jednej, novény predstavujú deväť po sebe slávených svätých omší a gregoriánske sväté omše sú vyslovene za duše zosnulých, a to v počte tridsať po sebe nasledujúcich. K tomu sú odporúčané milodary, z ktorých žijú naši misionári. V týchto súvislostiach treba pridať informáciu, že svätá omša je hodnotou Ježiša Krista a Boha. Aj v predpisoch Cirkvi je, že ani akýkoľvek náznak by nemal byť, že by si niekto mal kupovať svätú omšu. Myslím si, že nik to neberie tak, že si kúpi za 5 eur svätú omšu alebo že si takto kúpi modlitbu za svojho manžela, za ktorého to obetuje, a ten pôjde do neba. Takto sa to určite chápať nemá. 

Božia milosť je nezávislá od počtu svätých omší a poplatkov Zdieľať

A ako to treba chápať?

To, že zbierame takýmto spôsobom milodary pre misionárov, je čisto preto, že im chceme pomôcť. Od počtu omší a výšky sumy vôbec nezávisí Božia milosť, ktorá ide zo svätých omší. Je to úplne oslobodené od akýchkoľvek náznakov, že ide o kupovanie. Ide vyslovene o pomoc týmto misionárom, kňazom. Konkrétne napríklad do tisíc seminárov, ktoré nemajú v misijných krajinách iný príjem, alebo slovenským misionárom do dvadsiatich piatich chudobných krajín, kde takisto nemajú žiadne iné príjmy. Tento poplatok je pre nich samých na živobytie, ale pomáhajú ním aj chudobným, napríklad zabezpečením zdravotníckej pomoci a podobne. Je dôležité si uvedomiť, že svätá omša nemá hodnotu peňazí, ale má oveľa väčšiu hodnotu. Má hodnotu života. 

Návšteva najchudobnejších častí Rwandy.

Boh na prosby človeka odpovedá: áno, nie alebo počkaj Zdieľať

Čo môže človek očakávať, ak si dá takto na diaľku odslúžiť sväté omše? Je tam nejaká garancia toho, že budú aj naozaj misionármi odslúžené, a teda aj úmysly týchto svätých omší budú naozaj Bohom vypočuté?

Čo sa týka slávenia svätých omší našimi misionármi, všetko je založené na dôvere a svedomí kňazov, pre ktorých je to najposvätnejšie, aby po prijatí úmyslu sväté omše aj odslúžili. Aj keď fyzicky to nedokážem odkontrolovať, verím, že každý kňaz to uskutoční, a som presvedčený, že ľudia môžu mať istotu, že tie sväté omše sú slávené. V praxi to vyzerá tak, že my posielame počty úmyslov svätých omší, ktoré majú kňazi slúžiť, buď kňazom priamo, ale tú najväčšiu časť posielame do Ríma. Nedokázali by sme tieto omše rozdeliť úplne spravodlivo, nakoľko nevieme všetky potrebné informácie na takýto úkon. Vzhľadom na veľký počet nedokážeme zistiť ani konkrétne termíny ich slávenia.  

Boh každú našu prosbu vypočuje, ale nie každú splní podľa našich predstáv. Na každú našu konkrétnu prosbu odpovedá: áno, nie alebo počkaj. Každému je jasné, že to nie je obchod. Boh vypočuje naše prosby aj bez milodaru. Každú svätú omšu môžeme sláviť na náš úmysel, môžeme sa modliť na naše úmysly a nemusíme vôbec dávať za to peniaze. Teda v tomto prípade ide vyslovene o to, že chceme pomôcť misionárom. Dokonca, aj keď nám ľudia volajú, my im hovoríme: „Nemusíte nám posielať peniaze, my budeme sláviť za vás s našim misijným tímom v Bratislave svätú omšu. Neposielajte nám nič.“ Dokonca som im niekedy povedal: „Ak mi dáte peniaze, tak ja tú svätú omšu nebudem sláviť.“ Spravil som to preto, aby si ľudia uvedomili, že aj tak sa to dá. Teda na slávenie svätej omše nie sú dôležité peniaze.

Aký je rozdiel v prežívaní svätej omše priamou fyzickou prítomnosťou v kostole alebo v spojení na diaľku, či už s misionármi alebo prostredníctvom streamu? 

Každá sviatosť má svoje vonkajšie a vnútorné spojenie. To vonkajšie znamená, že vidíme, kde sme, to vnútorné je duchovné. Samozrejme, nedá sa porovnať prežívanie svätej omše naživo a prostredníctvom streamu. Ale keď je možnosť aspoň streamovanej svätej omše, je dobré ju využiť a mať aspoň duchovný úžitok, hoci sme ochudobnení o fyzické prijatie Eucharistie a farské spoločenstvo. Môžeme však prijať duchovné sväté prijímanie. Budovanie vzťahov v Cirkvi, toho communia, ktoré sme už spomínali, je možné jedine v kostole, teda v reálnom prežívaní svätej omše a to je podstata svätej omše, ktorá nie je daná intenzitou, ale tým, že je to hodnota. Ľudia, ktorí teraz nechodia na sväté omše, veľmi túžia po tom, aby sme ich už mali sprístupnené. Ako svätý František dostal v Damiánskom kostole pred krížom videnie, kedy mu Ježiš povedal: „Obnov mi môj dom“, tak teraz bude nasledovať to isté pre nás. A to je aj o tom, aby sme vedení Duchom vytvorili priestor, aby sa ľudia cítili prijatí a motivovaní ísť do kostola. Teda ide o radostné prežívanie svätej omše: cez aktívne ticho, cez spev a to, že sme v Božom dome. Jedným pozitívom lockdownu je, že sa naučíme veci viac duchovne prežívať a druhým, že sa v Cirkvi naučíme viac využívať virtuálny a internetový priestor na evanjelizačné účely.

Inzercia

Ticho a mlčanie je nebo, v ktorom bývame spolu s Bohom Zdieľať

Spomenuli ste aktívne ticho počas prežívania svätej omše. Ako to treba chápať? 

Je veľmi dôležité byť prítomný v tichu. Po tichu, keď už človek nemá čo povedať, hovorí Boh. V takom vypnutí z celého sveta si tam človek nájde to Božie. Na druhej strane tam prichádzame so svojimi problémami, ťažkosťami, ktoré odovzdáme Bohu, no treba pamätať na to, že Bohu treba povedať ako aj všetky problémy a starosti, tak i: „Teraz, Pane, chcem tento čas venovať tebe a chcem z teba čerpať.“ Našou úlohou je čerpať od Boha jeho šťastie. Pretože ticho a mlčanie sú nebo, v ktorom bývame spolu s Bohom. 

Ak je teraz, v čase pandémie, udelený dišpenz od účasti svätej omše naživo a stačí pre život kresťana katolíka ju sledovať online, prečo to takto nestačí aj inokedy? 

Ten dišpenz je aj inokedy, napríklad, keď je človek chorý alebo nemôže ísť na svätú omšu. Rozdiel je len v tom, že teraz ho majú všetci. O to viac si myslím, že sa ľudia budú tešiť na slávenie svätej omše. Je možné, že tých ľudí potom už nebude toľko v kostole, ale bude to intenzívnejšie a budeme ľudí viac pozývať do kostola.

Čo by ste odporučili pre rodičov, ktorí majú problém udržať pozornosť detí pri prežívaní on-line svätej omše? 

Je dôležité nenútiť deti, ale urobiť všetko preto, aby aj pri svätej omši pred televízorom v izbe mali zážitok. Napríklad zažať sviečku, obliecť sa sviatočnejšie. Istí rodičia mi hovorili, že je pre nich výhodnejšie, keď svätú omšu cez televíziu nesledujú, ale pustia si rádio, kedy počúvajú iba hlas a správajú sa ako v kostole. Tak sú vraj ich deti sústredenejšie. Ale to je len jeden z podnetov. Veľa záleží od povahy a osobných skúseností. Samozrejme, je možnosť pre deti nájsť si aj kratšiu alebo detskú svätú omšu. 

A nielen deti majú problém sústredene prežiť svätú omšu vysielanú on-line...

Mnohí ľudia preto teraz pozerajú viaceré sväté omše počas dňa. Moja mama povedala, že počúva jedného kňaza, ktorý má dlhú kázeň, peknú, hoci má v nej niekoľko opakovačiek, ale jej sa páči, pretože popri tom dokáže aj navariť, aj zjesť, aj umyť riady... A okrem toho má ešte aj takú sústredenejšiu svätú omšu. No, takto to asi teraz prakticky vyzerá. Preto je veľmi dôležitá svätá omša v realite - v kostole, aby si to človek inak uvedomil, vnímal i prežíval.

Ako majú rodičia prakticky viesť deti k viere, keď im je teraz odopretá Eucharistia - prameň a vrchol celého kresťanského života, ako to vyhlásil Druhý vatikánsky koncil

Okrem toho, čo som už spomenul, treba si uvedomiť aj ďalšiu veľkú vec. Manželia, ktorí uzatvorili pred Bohom sviatosť manželstva, sú pre deti sviatosťou. Tak ako ja čerpám silu zo sviatosti Eucharistie pre moju lásku, tak aj keď vidím manželov, ktorí sa majú radi a majú radi svoje deti, je to pre mňa povzbudenie sviatosťou ich manželstva, sviatosťou ich lásky - tak podobne, ako keby som hľadel na Eucharistiu. Manželia majú túto jednu výhodu, že uzatvorili sviatostné manželstvo, v ktorom je prítomný Kristus. Teda, ak majú to šťastie, že vytrvali, nerozviedli sa alebo nežijú v inom vzťahu. Ježiš povedal, kde sú dvaja alebo traja, tam je prítomný aj on. Teda manželia môžu deťom sprostredkovať Ježiša cez túto svoju lásku, cez osobnú modlitbu, môžu pohliadnuť na ten najbližší kostol alebo ísť na prechádzku ku kostolu, bližšie k Ježišovi, ktorý je prítomný v bohostánku. V rámci streamovaných svätých omší Pápežských misijných diel i my ponúkame rôzne kresťanské aktivity pre deti, napríklad: Boží domSom pokrstený a Boh má ma rádPožehnanie jedla a iné. Deti možno viesť teraz aj takýmto spôsobom k prežívaniu viery.

Kaplnka Pápežských misijných diel v Bratislave.

A dôležité je aj rodičovské požehnanie. My cez streamované sväté omše Pápežských misijných diel každú nedeľu sprostredkovávame i požehnanie detí. V praxi to znamená, že rodičia opakujú po mne slová modlitby a na záver ich požehnávajú. Požehnanie dávajú deťom každým objatím, dobrým prianím dieťaťu, ale aj týmto konkrétnym požehnaním cez slovo a cez dotyk – napríklad spravia dieťaťu krížik na čelo alebo ho objímu, alebo mu položia ruku na hlavu. Tak sprostredkujú toto požehnanie. 

Ivan Kňaze (50) po teologických štúdiách v Bratislave pôsobil ako kaplán a farár v troch farnostiach na Slovensku. V roku 2018 ho kardinál Fernando Filoni, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov vymenoval za národného riaditeľa Pápežských misijných diel na Slovensku. Počas misijných ciest navštívil Keňu, Rwandu a Srí Lanku. Od vzniku detskej organizácie eRko spolupracuje na mnohých projektoch ako Dobrá novina či Misijná púť detí. Vo voľnom čase sa venuje bicyklovaniu a turistike. Má rád prírodu a organizovanie zaujímavých aktivít pre ľudí: výlety, púte, tábory.

 

Foto: archív Ivana Kňazeho

Júlia Kubicová

 

Blog Zastolom.sk vychádza v spolupráci s denníkom Postoj, pripravuje ho občianske združenie Slovenská asociácia kresťanských rodín (SAKRO). Našu činnosť môžete podporiť nákupom v našom eshope alebo finančným darom.

 

Portál www.zastolom.sk sprevádza kresťanské rodiny na ceste viery. Robí tak prostredníctvom online magazínu, rozširovaním zoznamu odporúčaných psychológov, budovaním Facebookovej komunity, vymýšľaním a vyrábaním konkrétnych nástrojov na slávenie liturgického roka v rodine, ktoré ponúka vo svojom eshope. Nové články od septembra 2020 publikuje na Postoji.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame