Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
04. apríl 2021

Kultúrna suverenita Slovenska v 21.storočí

Kultúrna suverenita predstavuje v prvom rade možnosť pestovať a rozvíjať svoju duchovnú identitu. Ako to možno dosiahnuť ? Kardinál Stefan Wyszyńsky poukazoval v tejto súvislosti na tri kľúčové slová: pravda, sloboda, láska.
Kultúrna suverenita Slovenska v 21.storočí

Cirkev v Poľsku musela pod vedením prímasa Wyszyńskeho čeliť revolúcii prichádzajúcej z Východu a od roku 1968 aj revolúcii pochádzajúcej zo Západu. Každá revolúcia sa usiluje prevrátiť Bohom stanovený poriadok, predovšetkým morálny poriadok, ktorý sa zjavuje v prirodzenom aj v zjavenom  a najdokonalejšie vo vtelenom Božom Synovi. O čo ide? O to, že si treba uvedomiť, že nestačí mať srdce, ale treba mať poriadok v srdci. Avšak nadobudnúť ho si vyžaduje veľké úsilie. Neporiadok a zmätok ľudského srdca je charakteristickou črtou človeka 20.storočia.

„ Národ, ktorý neverí vo veľkosť a nechce veľkých ľudí, zanikne. Treba veriť vo svoju veľkosť a túžiť po nej.“ (kardinál Stefan Wyszyńsky)

Dnešný človek je vnútorne rozbitý, ustráchaný, plný nepokoja: „ Človek vyhlásil vojnu sám sebe a neprestajne ju vedie. Nielenže duch bojuje proti telu a telo proti duchu, ale aj myseľ, vôľa a srdce človeka sú v ustavičnom rozpore. Preto je dnešný človek, žijúci v trvalom nepokoji a utrpení, v neprestajnom nervovom vypätí a stáva sa z neho klbko nervov, ktoré nedokáže poskytnúť svätý pokoj samo sebe, svojim blízkym ani svojmu okoliu. (Gniezno, 4.septembra 1966) Účinný prostriedok proti vnútornému zmätku a roztriešteniu ponúka Cirkev, ktorá disponuje mimoriadnou schopnosťou spájať dva poriadky - stvorený a nestvorený, poriadok prirodzený a poriadok milosti a zjednocovať veci ľudské a božské (Varšava 15.júna 1966) Človek sa nemôže oslobodiť od intelektuálnej námahy, od zodpovednosti za svoj rozum, od povinnosti uvažovať a rozmýšľať v každej oblasti. Dokonca aj viera má byť rozumnou službou, rozumným záväzkom. (Varšava 1966)

 „Je toho veľa, čo môžeme odovzdať budúcim generáciám, avšak to najdôležitejšie je čistá spiritualita nášho národa, ktorý má právo na vlastnú, domácu, nezávislú kultúru, na svoj jazyk., ktorý nedeformujú a neznečisťujú rôzne odpadky. Musíme mať zdravé ambície -  nie sme totiž národ zberateľov odpadkov... Nedovolíme, aby ktokoľvek považoval poľský národ za národ bez materskej reči, bez tvorivosti, bez dejín a bez kultúry, ktorú ako vidno dokážeme vytvoriť...Národ, ktorý neverí vo veľkosť a nechce veľkých ľudí, zanikne. Treba veriť vo svoju veľkosť a túžiť po nej. To nie je pýcha. Veľkosť súvisí s pravdou a Pravda stojí pri oltári (Varšava 30.apríla 1977)  (1)

Pripomeniem  historickú udalosť, v ktorej Poľsko zohralo  rozhodujúcu úlohu. Bitka pri Viedni 12. september, 1683- príchod Jána III. Sobieského znamenal nielen záchranu „zlatého jablka“ Viedne, ale aj Európy. Od tvrdého víťazstva Jána III. Sobieského mala Európa od islamu pokoj. Dnes sme svedkami tichého, ale dôsledného prenikania islamu do Európy, ktorá stratila už veľa zo svojho kresťanského charakteru, a s tým aj ideologickú silu a motiváciu, aby sa pred islamizáciou bránila. (2)

Myslím si, že duchovný testament poľského prímasa overený stáročiami môže poslúžiť aj pre Slovensko a byť  pevným bodom, kotvou  pre 21.storočie. Slovensko a Poľsko spájali aj osobné priateľstvá, ktoré boli odrazom vzájomnej dôvery a porozumenia.Tu chcem pripomenúť najmä priateľstvo K. Wojtylu a S. Krčméryho, V. Jukla, takisto nemôžem zabudnúť uviesť osobnosť saleziána J. Sobotu, ktorého svätil v tajnosti Krakowský arcibiskup a po 25. rokoch sa stretávajú opäť vo Vatikáne. Vzťah K. Wojtylu, S. Krčméryho, V. Jukla najlepšie vystihuje nasledujúci úryvok. Dňa 16.októbra 1978 sme sedeli v mojom byte s dlhoročným väzňom pre vieru Vladimírom Juklom a ďalšími mladými ľuďmi. Keď prišiel čas slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu, zapli sme rádio, či neprichádza nejaká správa z voľby pápeža. Odrazu odznelo, že bol práve zvolený nový pápež, Karol Wojtyla z Krakowa. Vlado Jukl nás začal žehnať a hovoril: „ Neviete si predstaviť, čo to bude pre nás znamenať.“ Pápež mal osobitný vzťah k Slovensku. (3)

Slovensko má svojich výnimočných ľudí, na ktorých máme byť pyšní. S. Krčméry, V.Jukl, kardinál J. CH. Korec, J. Vojtaššák A. Neuwirth, V. Trstenský, Š. Šmálik, Z. Šelingová, T. Zeman a ďalší. Čas však rýchlo plynie, a tak ako zápasili spomínané osobnosti v 20.storočí s ideológiou fašizmu a komunizmu, dnešné časy prinášajú nové problémy.

                                   Aké výzvy čakajú Slovensko v 21.storočí ? 

Slovensko čelí a bude čeliť nasledujúcim výzvam:

  1. Zvládnuť pandémiu Covid-19, vyrovnať sa s dôsledkami
  2. Nastolenie spravodlivosti a bezpečnosti
  3. Ekonomická a finančná prosperita
  4. Ekologická rovnováha
  5. Kultúrno - etické vzťahy 

1.Pandémia prišla ako blesk z jasného neba, je úplne jasné, že svet už nebude nikdy ako predtým. Vyrovnávať sa s tými dôsledkami bude trvať niekoľko rokov. Nebude to jednoduché, boli zasiahnuté všetky priemyselné odvetvia. Je to bolestná skúsenosť.

2.Vražda J. Kuciaka a M. Kušnírovej nám odkryla reálny stav fungovania polície, súdov, prokuratúry. Pokiaľ nenastanú systémové zmeny v tejto oblasti, nie je možné budovať pokoj v krajine. Je to alfa a omega fungovania demokratickej spoločnosti.

3.Dopady pandémie na ekonomickú výkonnosť, deficit verejných financií, udržateľnosť štátneho dlhu bude ťažký rébus, to platí aj pre jednotlivcov či podnikateľské firmy. Tlak podľahnúť a vydať sa Gréckou cestou bude pokušením. Šoková terapia zastavenia pohybu tovarov, vecí, služieb naprieč celým svetom ukázala odolnosť jednotlivých odvetví a ich perspektívy rozvoja v budúcnosti. V minulosti bolo často poukazované na riziko prílišnej koncentrácie automobilového priemyslu, obava, aby sme sa nestali „Detroitom“ . Kríza však ukázala, že práve „automotive biznis“ rýchlo naskočil a dokázal potiahnuť celú ekonomiku. Ak Švajčiarsko má svoj hodinársky priemysel, vďaka ktorému je známe na celom svete, naším biznisom je „automotive“, na ktorom by sme mali stavať aj z toho dôvodu, že ukázalo svoju odolnosť v ťažkej kríze.

Inzercia

4.Celosvetovo je dokázané, že súčasná ekologická rovnováha na našej planéte je výrazne narušená. Medzinárodne inštitúcie bijú na poplach a prijímajú rozhodnutia za účelom dlhodobej udržateľnosti ekologických ekosystémov. Elektrické kolobežky, elektromobily sú toho dôkazom. Táto téma bude získavať čoraz viac na svojej dôležitosti.

5.Treba povedať nahlas, že to je oblasť, kde prichádza totalita „Gender ideológie.“  Tá bitka už prebieha na všetkých frontoch pod pláštikom akejsi tolerancie, rešpektovania iných práv atď. Práve  v tejto oblasti sa odohrá najväčší zápas 21.storočia. Gender ideológia je totálne spochybnenie kultúrnej suverenity a duchovnej identity kresťanskej Európy budovanej tisícročia. Viac v knihe V. Palko: Levy prichádzajú. Emeritný pápež Benedikt XVI. vedel, prečo ocenil autora a takisto pápež František.

Vstupom do EÚ sme sa prihlásili k hodnotám západnej civilizácie. EÚ vznikla na základe spolupráce kresťanských politikov: R. Schuman, A. Gasperi a K. Adenauer. Treba však povedať, že EÚ sa odklonila od svojich koreňov. Chýbajúca zmienka o Bohu v ústave EÚ, kauza R. Buttiglione, ukázala súčasné hodnotové smerovanie. Podpora Kresťanstva sa nahradila podporovaním novej formy náboženstva - Gender ideológie. Slovensko čaká náročná úloha odolať tlaku týchto Gender ideológii. Posilňovanie kultúrnej suverenity a rozvíjanie duchovnej identity by malo byť zdrojom sily a sebavedomia v tomto zápase. Aktuálne sa treba pýtať, prečo dodnes nie je obsadený post osobitného vyslanca EÚ pre náboženské slobody? Napriek tomu, že bol prísľub skorého obsadenie zo strany vysokých predstaviteľov EÚ. V tejto záležitosti si osobne myslím, že krajiny V4 by mali zabojovať a žiadať tento post pre seba. Spája ich totiž dlhoročná skúsenosť s totalitou,  s nedodržiavaním základných ľudských práv, s pošliapaním demokratických princípov. Aj napriek mnohým problémom, ktorými prechádza EÚ je to stále skvelý projekt, priniesol pokoj, mier, prosperitu. Je len na nás, aby sme vzdorovali nesprávnym veciam a svojím dielom prispeli k zlepšeniu fungovania tejto inštitúcie.

Z hľadiska medzinárodnej situácie však dochádza k veľkým zmenám v jednotlivých krajinách či už v EÚ alebo aj mimo nej. Vojnové konflikty napr. v Sýrii či Iraku, v ktorých sa stretávajú záujmy svetových veľmocí, oslabujú mierové spolužitie. Dôsledkom toho je masívna migrácia obyvateľov, neľudské zaobchádzanie, bezpečnostné problémy atď. Prenikajúci islam do srdca Európy predstavuje reálne hrozby. Ako posledný príklad uvediem nedávny vývoj v Náhornom Karabachu. Náhorný Karabach je kolískou kresťanskej civilizácie. EÚ a svetové veľmoci nechali Karabach napospas osudu. Zápas o toto územie je zápasom dvoch civilizácii kresťanstva a islamu. Ak definitívne padne Náhorný Karabach  je možné, že na rad príde postupný pád kresťanskej Európy. Musíme však urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme tento scenár odvrátili. 

(1) Milujte sa! Katolícky časopis číslo 1/2021 (71)

(2) Bitka pri Viedni 1683, Emil Vontorčík, 2018

(3) Desať spravodlivých, F. Mikloško, 2011.

 

 

 

Pochádzam z Oravy, z dediny pod Babiou Horou. V r. 1912 z Krakowa vystúpil na vrchol B.Hory V.I Lenin, a preto tam mal osadený pamätník. O niekoľko desaťročí neskôr tam prichádza z Krakowa K. Wojtyla. Dnes tam nájdete jeho pamätník. Zaujímam sa o kultúru a ekonomiku. Moje heslo: Kde je cieľ, tam je vôľa!

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Dap. C. Galiziová a Ján Kuciak       Malta a Slovensko

Dap. C. Galiziová a Ján Kuciak Malta a Slovensko

Pamätám si, keď média priniesli správu o vražde maltskej novinárky Daphne Caruanaovej Galiziovej, moje prvé myšlienky boli: To sa stalo určite v nejakom balkánskom štáte, to sa na Slovensku nemôže stať, nás sa to netýka. Niekoľko mesiacov neskôr sa svet dozvedel o vražde novinára J. Kuciaka a M. Kušnírovej, mne prešiel mráz po chrbte a uvedomil som si, že my sme ten "balkánsky štát."

Denník Svet kresťanstva