Veselého darcu miluje Boh

Spoločnosť Úsmev ako dar a Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) organizujú počas pôstneho obdobia zbierku „Veselého darcu miluje Boh“. Výťažok zo zbierky pôjde na Krízové centrá Dorka pre obnovu rodiny vo Zvolene a v Prešove.

Popolcovou stredou sa začína pre kresťanov pôstne obdobie, ktoré potrvá až do Bielej soboty. Práve v tomto období od 13. februára do 30. marca bude v mládežníckych kresťanských spoločenstvách a rodinách prebiehať zbierka s cieľom získať prostriedky na vybavenie novovznikajúcich Krízových centier DORKA vo Zvolene a v Prešove a samotnú sociálnu prácu s klientmi. Svojím dobrovoľným príspevkom tak darcovia pomôžu rodinám v kríze a mladým dospelým, ktorí po opustení detských domovov nezvládajú samostatný život.

Pôstny čas je časom odriekania. Sú ale medzi nami ľudia, ktorí nemajú naplnené ani základné životné potreby, ako je strecha nad hlavou, strava či ostatné nutné zabezpečenie pre svoje deti. A práve s nimi sa chceme v tomto čase podeliť a priniesť im úľavu. Ak si odoprieme hoci len drobnosť, ušetrené peniaze môžeme venovať núdznym. Finančná hodnota toho, čoho sa zriekneme, sa tak zmení na zmysluplnú pomoc.

„Zriekanie sa počas pôstneho obdobia obohacuje nás samotných, a zároveň môže priniesť radosť aj do životov iných ľudí. Je to radosť, ktorú máme z nášho osobného vzťahu s Ježišom a ktorú chceme ďalej rozdávať iným. Preto sme sa rozhodli zapojiť do tejto zbierky," doplnila Lea Hagovská, výkonná riaditeľka ZKSM.

Centrum Dorka vo Zvolene ponúkne prechodný domov a útočisko dvom rodinám, ktoré sa ocitli v krajnej núdzi a desiatim odchovancom detských domovov. Otvorenie krízového strediska za účasti diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca, ktorý bude celebrovať slávnostnú posviacku zariadenia, sa uskutoční 28. marca 2013.

Centrum Dorka pre obnovu rodiny v Prešove bude poskytovať služby núdzového bývania pre rodiny s deťmi (spolu pre 48 osôb) a služby akútnej pomoci pre 12 osôb. Jeho súčasťou sa stane aj denný stacionár Svetielko pre kombinovane postihnuté deti. Aj brány tohto zariadenia sa otvoria už v marci 2013.

„Len pre zaujímavosť, Prešov je tretie najväčšie a zároveň najchudobnejšie mesto na Slovensku, a podobné krízové zariadenie v ňom zatiaľ neexistuje,“ dodáva Mgr. Marián Bača, riaditeľ Centra Dorka v Prešove.

Spoločnosť Úsmev ako dar už 30 rokov hľadá riešenia a životnú perspektívu pre opustené a ohrozené deti, posledných 12 rokov za neoceniteľnej podpory Nadácie DeDo. Spoločne budujú na celom Slovensku sieť centier pomoci, ktorej cieľom je prinášať sociálnu starostlivosť všade tam, kde je potrebná. Prvé krízové centrum Dorka pre obnovu rodiny otvorili v roku 2007 v Košiciach a jeho činnosť je dnes už preukázateľne efektívna (www.centrumdorka.sk).

„Pamätám si presne, ako som skoro pred rokom a pol musela utekať z domu pred mojim násilníckym manželom, ktorý ma aj s 3 deťmi vyhodil z domu. Stála som na ulici a nevedela, kam mám ísť. Vlastná rodina mi nedokázala pomôcť. Našťastie mi kamarátka povedala o Centre Dorka. Prišla som tam podvečer a čakala v návštevnej miestnosti celá zúfala, čo s nami bude. Po pol hodine prišla z domu pani riaditeľka, porozprávala sa so mnou a rozhodla, že ma môžu prijať,“ spomína pani Janka (37), klientka košickej Dorky, ktorej sa s pomocou odborných pracovníkov podarilo počas pobytu v zariadení nájsť si prácu a vybaviť výživné na deti. Dnes dokonca uvažuje o samostatnom podnájme.

Pôstna zbierka „Veselého darcu miluje Boh“ bude prebiehať na celom Slovensku a k účasti na nej bude pozvaných viac ako 200 mládežníckych spoločenstiev ZKSM, ako aj ich partnerské mládežnícke centrá.

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže sa viac ako 20 rokov venuje systematickej a pravidelnej práci s mládežou. Okrem partnerstva so spoločnosťou Úsmev ako dar aktívne spolupracuje s aj občianskym združením Yes, we can, ktoré sa venuje rozvojovej a humanitárnej pomoci na Slovensku a v zahraničí. K aktuálnym projektom združenia patrí kampaň Adoptuj si politika, Rok viery so ZKSM a pôstna zbierka „Veselého darcu miluje Boh“.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo