Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
28. marec 2021

Slovenskí katolíci proti očkovaniu, „heretici“ Glasa a Viglaš

Slovenskom sa spolu s novými mutáciami koronavírusu a rastúcim počtom mŕtvych šíri aj agitácia proti očkovaniu, ktoré je najlepším prostriedkom na zastavenie pandémie. Akútne je to rozhovor aktivistov Združenia slovenskí katolíci, kde sa „odborníci na očkovanie“ snažia dokázať, že očkovanie proti Covid-19 je v rozpore s kresťanskou morálkou, a Prof. MUDr. Glasa a kňaz a morálny teológ ThLic. Ján Viglaš sú vlastne heretici propagujúci potraty. Video má 17,9 tisíc zhliadnutí. Ako ovplyvní postoj k očkovaniu, KBS, pápežovi, vláde a cirkvi?

Slovenskí odborní katolíci?

- Gloria.TV, ktorá uverejnila tento rozhovor patrí medzi dezinformačné weby, ktoré 21. 12. 2020 kritizoval hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) M. Kramara. Povedal že tieto často popri dobrých textoch uverejňujú aj také, ktoré sú v rozpore s učením Katolíckej cirkvi, že kresťansko-katolícke „mená a heslá v názvoch, žiaľ, nič negarantujú.“ https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201221034 Pri rozhovore opakovane robili reklamu Hlavným správam.

- Názov „Združenie slovenskí katolíci" hovorí málo o tom kto to je. Taký názov si môže dať aj bača s 3 drevorubačmi pri zasadaní v krčme, aj vzdelanci, ktorí sa v dôležitých veciach odchýlili od učenia Katolíckej cirkvi či postavili proti pápežovi. Také združenie môže tvoriť 5,-10, aj 500 ľudí. O tomto som nenašiel žiadnu informáciu kto ho tvorí, akú má štruktúru.

- Moderátor M. Vetrík vyštudoval katolícku teológiu na Trnavskej univerzite. Pôsobí ako občiansky aktivista a publicista. Spoluzakladateľ strany KDŽP, vo voľbách kandidoval za Kotlebovu ĽSNS. Ako „odborníkov na tému očkovania" predstavil teológa ThDr. René Baláka a filozofku a teologičku Prof. ThDr. Helenu Hrehovú. Títo sa tvária ako lepší odborníci než napr. MUDr. Krčméry, ktorý aj v zahraničí už pomáhal pri podobnej epidémíi, než desiatky lekárov v nemocniciach, než lekári, epidemiológovia a iní v odborných komisiách vlád EÚ, a bioetických komisiách biskupských konferencií. (https://gloria.tv/post/21tkPXw4dWBs2RAkdw6CECpfH )

Dezinformačné Stanovisko

Úvod relácie cituje zo Stanoviska o.z. Slovenskí katolíci k vyhláseniu KBS o očkovaní. (Podpísali ho Vetrík, Hrehová a ekonóm Marián Tkáč) V Stanovisku i celom rozhovore opakovane používajú osvedčenú fintu dezinformátorov – zmenia zmysel slov toho s kým polemizujú, prisúdia mu úmysly, ktoré nemal, a to potom vášnivo odsúdia. Napríklad vyjadrili nesúhlas s povinným očkovaním veriacich, ktoré nežiada vláda ani biskupi.

Demagogicky sa pýtajú: „koľko ľudí sa vyliečilo z COVIDU-19, hoci neexistuje špeciálny liek alebo vakcína? Nie je aj toto dôvod, prečo je očkovanie zbytočné? Napokon experti sa v podstate už rok nevedia dohodnúť, čím liečiť nakazených, ale presne vedia, čím očkovať zdravých.“ Ignorujú fakt koľko ľudí na Covid zomrelo a koľkým priniesol trvalé následky. Zamlčali že väčšina expertov sa zhoduje v tom, že pandémiu možno zastaviť hlavne očkovaním, podobne ako sa ním zastavilo šírenie iných nákazlivých chorôb s veľkou úmrtnosťou a ťažkými dôsledkami. Nepravdivo obviňujú že „KBS asi prehliadla aj to, že vo svete existujú aj eticky bezpečné vakcíny“ a zároveň odmietajú všetky bez rozlíšenia. Zamlčali že viaceré biskupské konferencie naopak na základe vyjadrenia odborníkov rozlišujú rôznu mieru „etickej bezpečnosti“ jednotlivých vakcín a očkovanie odporúčajú.

Vyjadrujú „nesúhlas s tvrdením, že veriaci majú bezvýhradne dôverovať vedeckým tímom a farmaceutickým firmám.“ To však KBS nežiada. Komu oni dôverujú keď im lekár predpíše liek, alebo idú k zubárovi? Sami pritom žiadajú, aby ľudia dôverovali nemenovaným „odborníkom, ktorí tvrdia, že vakcíny spôsobia vážne zdravotné problémy a dokonca trvalé genetické zmeny.“ Zdravotné problémy a smrť, ktoré koronavírus už priniesol státisícom ľudí nevadia? Ešte aj potom, ako len na Slovensku Covid zabil 8 tisíc ľudí, demagogicky hlásali, že „Takzvaná pandémia COVID-19 nie je dôvod na obmedzovanie ľudských práv a slobôd.“ Dopravné či bezpečnostné predpisy neobmedzujú slobodu a právo každého robiť čo sa mu chce? (Toto Stanovisko, vrátane vyjadrení kvalifikovanejších teológov a autorít Katolíckej cirkvi, som riešil tu: https://www.postoj.sk/68857/biskupi-a-protipapezski-krestania-konspiratori )

Prekrútiť, očierniť, obviniť

Častou pracovnou metódou ideologických fanatikov a dezinformátorov ktorým chýbajú vecné argumenty, je oponenta očierniť, obviniť, prekrútiť jeho slová či úmysly, a proti tomu potom spustiť paľbu „nepriestrelných“ argumentov. U tých čo to robia, prijímajú a šíria, sa to často spája s neschopnosťou čítať s porozumením, a neochotou pripustiť dobré úmysly kritizovaného. Použili to aj tu.

Prvá téma bol lekár a bioetik Prof. Glasa, ktorý pred Vianocami v TV Lux ukončenie vývoja vakcín proti Covid-16 zhodnotil, že „tu máme fantastickú správu, ktorá to obracia, … je to skoro ako že sa Kristus narodil....“ Hrehová ho pobúrene obvinila, že tým „vyslovil niečo, čo je proti 1. božiemu prikázaniu.“ ktoré hovorí „ja som pán tvoj Boh nebudeš mať iných bohov a nebudeš sa im klaňať“. Takýmto spôsobom – vytrhnúc pár slov zo súvislosti a prekrútiac ich zmysel - by títo exkomunikovali aj sv. Františka za to že uctieva brata slnko a sestru lunu.

Následne ozrejmila, že jej vadí Glasovo „nadhodnotenie vakcín“ a spojenia lekárov, vedcov a politikov v tejto veci. „Kto bude zodpovedný ak niekto utrpí (z vakcín) nejakú ujmu … za ich možné nežiadúce účinky?“ Pýtam sa: zoberie Hrehová, Vetrík a Balák odmietajúci očkovanie, konšpiračné weby, koronaskeptici, odmietači rúšok ako Harbain či Kotleba, zodpovednosť za šírenie pandémie, jej obete, tisíce mŕtvych? Aký je pomer možných „obetí vakcín“ a istých obetí Covid-19 bez očkovania?

Balák: „Ježiš Kristus sa narodil ako Boží Syn a on bol prirovnaný k vakcíne, to je tak dehonestujúce....“ = dvojnásobná demagógia. 1.  Ježiša v dejinách mnohokrát symbolicky a básnicky označili ako lekára či liek pre ľudstvo choré v dôsledku dedičného hriechu. 2.  Glasa neprirovnal Krista k vakcíne, ale protipandemický význam vakcíny na ktorú mnohí čakajú k príchodu Mesiáša na ktorého tiež dlho čakali. Nezaujatý racionálny človek pochopí, demagóg prekrúti. Netreba exkomunikovať tých čo hovoria v litániách „veža zo slonovej kosti, dom zlatý, ruža tajomná...“?

Obecné dobro a ťažký hriech

Hrehová a Balák odsudzujú vyjadrenia Glasu a Viglaša, že očkovanie je v záujme obecného dobra, a jeho zanedbanie môže byť ťažký hriech. Tvrdia že je to protikresťanský útok na ľudskú slobodu. Glasa a Viglaš však chápu obecné dobro v súvislosti s očkovaním rovnako ako pápež František. Podľa učenia RKC „ťažkosť“ hriechu závisí od miery poznania, slobody, a vážnosti veci. To Hrehová nerozlišuje. Je rozdiel zanedbať kosenie trávnika a nechať dieťa vbehnúť na cestu. Rovnako aj ísť s nákazlivou chorobou do kostola či navštíviť dôchodcov môže byť ťažký hriech. Zanedbať ochranu pred šírením smrteľnej choroby môže byť rovnakým hriechom ako umožniť šírenie požiaru.

Už pred stáročiami vedeli, že očkovanie je účinná prevencia proti šíreniu infekčných chorôb. Viaceré, aj smrteľné a s ťažkými dôsledkami sa ním podarilo potlačiť. Jeho účinnosť a získanie kolektívnej imunity závisí od percenta preočkovanosti obyvateľstva. Preto napr. v Rakúsko-Uhorsku 9. 7. 1837 prijali prvý zákon o povinnom očkovaní. Vinou dezinformačnej kampane aktivivistov proti očkovaniu už vo svete vzrástol počet niektorých ochorení.

Očkovanie môže byť viac pro-life ako jeho odmietnutie. Jasnými argumentami v súlade s tým čo hovorí KBS, pápež František, Kongregácia pre náuku viery to zdôvodnil aj Ján Viglaš tu:  https://www.postoj.sk/67335/ockovanie-je-ovela-viac-pro-life-ako-jeho-odmietnutie . Balák a spol. odmietajú všetky vakcíny bez rozlíšenia.

Očkovanie – Roma locuta. Causa finita?

Belák sa demagogicky pýta: „Aké svedomie má prof. Glasa, keď propaguje používanie neetických vakcín … na základe akých princípov to on vyhlásil za morálnu povinnosť?“ To je klamstvo, lebo Glasa nepropaguje neetické vakcíny, ale očkovanie na základe princípov, ktoré učí Cirkev:

Nóta Kongregácie pre náuku viery z 21. 12. 2020, schválená pápežom Františkom o morálnej prípustnosti použitia vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19 v okolnostiach pandémie:

„ohľadom použitia niektorých vakcín proti vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje COVID-19, vyvinutých s použitím v procese výskumu a výroby bunkových línií, ktoré pochádzajú z tkanív získaných z dvoch abortov, ktoré sa odohrali v minulom storočí.“ Kongregácia nehodnotí účinnosť a bezpečnosť vakcín ktorá „je kompetenciou biomedicínskych výskumníkov a liekových agentúr“. Rieši len morálny aspekt. „Keď nie sú k dispozícii eticky bezchybné vakcíny proti COVID-19 … je morálne akceptovateľné použiť vakcíny proti COVID-19, u ktorých sa použili bunkové línie z umelo potratených plodov v ich výskumnom a výrobnom procese.“ … „ak existuje vážne nebezpečenstvo, akým je inak nezadržateľné šírenie vážneho patogénneho činiteľa: v tomto prípade pandemické šírenie vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje COVID-19. ... v takomto prípade možno použiť všetky očkovania uznané ako klinicky bezpečné a účinné“ Hovorí, že vakcinácia musí byť dobrovoľná. „Z etického hľadiska, morálnosť vakcinácie závisí nielen od povinnosti starať sa o vlastné zdravie, ale aj od povinnosti dbať o spoločné dobro. Pri absencii iných prostriedkov na zastavenie epidémie alebo aj len na jej predídenie, toto spoločné dobro môže odporúčať vakcináciu, predovšetkým na ochranu tých najslabších a najviac vystavených nebezpečenstvu“ ... „Tí, ktorí … z dôvodov svedomia, odmietajú vakcíny vyprodukované s bunkovými líniami pochádzajúcimi z potratených plodov, musia vynaložiť úsilie, aby inými ochrannými prostriedkami a vhodnými spôsobmi správania zabránili tomu, že sa stanú prenášačmi infekčného činiteľa.“ (to je aj o tých, čo odmietajú rúško! https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2020-12/kongregacia-pre-nauku-viery-sa-vyjadrila-k-moralnej-otazke-vakci.html )

Inzercia

Vatikánsky Governatorát vydal 19. 2. 2021 nótu, podľa ktorej možno z dôvodu ochrany zdravia a života považovať zaočkovanie za nevyhnutné u osôb, ktoré pracujú v styku s verejnosťou a v rizikových prostrediach a kolektívoch. Pápež opakovane požaduje spravodlivé rozdeľovanie vakcín aj pre chudobných. Aj on tým šíri zlo, propaguje potraty a ohrozuje ľudí, ako podsúvajú títo demagógovia?

ThDr. Balák tieto vyhlásenia z Ríma nepozná, alebo úmyselne ignoruje a zamlčiava? Alebo svoj názor stavia nad vyjadrenie pápeža a príslušnej Kongregácie? Hovorí sa Roma locuta, causa finita. Združenie slovenských katolíkov, koronaskeptici a dezinfomačné weby to zjavne odmietajú.

Belák a podobní spochybňujú vážnosť pandémie, bojujú proti očkovaniu ktoré ju môže zastaviť, odsudzujú opatrenia proti jej šíreniu. Aj obvinením Úradu verejného zdravotníctva že protiústavne uväznil dôchodcov v ÚSS, zamlčiavajúc príčinu – ochrana ich zdravia a života … Spolu s Hrehovou hovora o neľudskosti zdravotníkov, ktorí (kvôli Covid pandémii) nestíhajú dostatočne liečiť iných chorých. Ako to nazvať?

Očkovanie pre zdravie alebo biznis?

Balák kritizoval Glasu, ktorý na otázku moderátorky, či vakcíny proti koronavírusu, (ktorý už vo svete zabil 2 milióny ľudí) obsahujú časti potratených detí, povedal, „že je smutné, že sa stále hovorí o tých potratených plodoch.“ Balák to prekrútil: „chápal som prečo on takto reaguje. To že je on zviazaný s farmaceutickými firmami je známe...“ To je nedokazované obvinenie, podsúvajúce názor, že Glasa nepodporuje očkovanie pre ochranu zdravia, ale pre nekalý zisk zlých farmafiriem. Málokto sa zamyslí koľko produktov farmafiriem užíva on a jeho blízki, koľkým zachránili zdravie a život.

Hrehová hovorí: „Farmaceutickým firmám ide o biznis“, čo má byť superargument proti očkovaniu. Výrobcom potravín, odevov či iného tovaru, ktorý kupuje nejde o biznis? Ona uči na škole zadarmo? Ak kúpi v Číne vyrobené odevy či elektroniku, tak užíva tovar, ktorý má so zlom bližšie spojenie než vakcíny, ako dobre povedal Viglaš.

Niektoré poisťovne preplácajú očkovanie proti chrípke, lebo je to lacnejšie než preplácať jej liečenie.

Cena vakcíny proti Covid-19 je okolo 15 eur. Liečenie je niekoľkonásobne drahšie, pre štát aj pre chorého, čiže „farmafirmy“ z neho majú väčší zisk...

Očkovanie- Balák versus Viglaš

Morálny teológ Ján Viglaš o začiatku očkovania proti Covid-19: „Je to veľmi pozitívna správa, pretože ľudstvo minimálne od čias španielskej chrípky nezažilo epidémiu svetových rozmerov.“... „Dáva silný dôvod na nádej.... Prínos očkovania je totiž nespochybniteľný. Veď vďaka nemu dnes nepoznáme strašné čierne kiahne alebo tuberkulózu. Alebo detskú obrnu … Aj ďalšie ochorenia, ako napríklad osýpky, záškrt, tetanus, čierny kašeľ, sa zdali už minulosťou, kým sa nezačalo očkovanie spochybňovať“ Vďaka vakcínam „dokážeme bojovať proti chorobám, na ktoré dodnes nemáme lieky. …Bez vakcín by množstvo detí i dospelých zbytočne umieralo či skončilo s ťažkými následkami. … Cirkev oficiálne podporuje vakcináciu proti infekčným chorobám.“ lebo „Zatiaľ nemáme lepší recept, ako predísť kolapsu nemocníc, minimalizovať ekonomické a vzdelávacie škody, predchádzať psychickým problémom, domácemu násiliu, rozpadom vzťahov a ostatným krízam s pandémiou spojených. https://www.postoj.sk/67335/ockovanie-je-ovela-viac-pro-life-ako-jeho-odmietnutie

Balák a spol. šíria názor, že niekto cielene robí potraty na výrobu (všetkých) vakcín, tvrdí že kvôli tomu boli zavraždené desiatky detí. Na základe toho tvrdia, že očkovanie = podpora potratov. „Mňa šokuje keď sa v katolíckych kruhoch bagatelizuje ohavný zločin, lebo vražda nenarodeného dieťaťa ….“ To podľa Baláka teraz spravil Viglaš, Glasa, aj subkomisia KBS pre bioetiku, vyhlásením z r. 2013, že je morálnou povinnosťou nechať deti očkovať. Argumentujú citátmi Jána Pavla II. o tom, že je nedovolené zabiť človeka. Hrehová: „KBS by naozaj mala zaujať nejaké stanovisko“ - a v celom rozhovore s Vetríkom a Balákom spochybňuje stanoviská ktoré KBS aj Svätá stolica vydali.

V skutočnosti ide o bunkové línie z potratu spred 50 rokov, ktoré sa potom klonovali, ako sa dobre uvádza napr tu: https://dennikstandard.sk/49858/mali-by-si-katolici-vyberat-v-amerike-sa-zivo-diskutuje-o-vakcinach-a-moralke/ Porovnanie jednotlivých vakcín je v stanovisku biskupov USA tu: https://www.vaticannews.va/sk/svet/news/2020-12/nota-biskupov-usa-o-moralnej-stranke-roznych-vakcin-proti-covidu.html

Riziká a konšpirácie

Balák tvrdil, že koronavírus je umelý lebo v ňom sú časti DNA reťazca HIV, a preto po zaočkovaní môže človek dostať HIV. Pri tom sa odvolal na francúzskeho biológa Luca Montagniera. Web Arkansas Democrat Gazette v článku Kto sú ľudia za top konšpiračnými teóriami covid-19? o tom zistil: Montagnier v rozhovore pre francúzske CNews tvrdil, že koronavírus nepochádza z prírody, ale bol manipulovaný, že pri výrobe vakcíny proti HIV niekto zobral genetický materiál a pridal ho ku koronavírusu. Odvolal sa na dokument indických vedcov publikovaný v januári.

Associated Press (AP) niekoľkokrát neúspešne skúšala Montagniera kontaktovať. Odborníci ktorí skúmali genómovú sekvenciu koronavírusu uviedli, že neobsahuje žiadne sekvencie HIV. Indickí vedci zverejnili citovaný dokument o bioRXIV na úložišti vedeckých prác, ktoré dovtedy neboli recenzované ani publikované v tradičnom vedeckom časopise. Článok uvádzal, že našli „záhadnú podobnosť jedinečných inzertov“ u Covid-19 a HIV. Užívatelia sociálnych sietí to vzali ako dôkaz, že vírus bol vytvorený umelo. https://www.arkansasonline.com/news/2021/feb/21/who-are-the-people-behind-the-top-covid-19/ Článok analyzuje dezinformácie a konšpiračné teórie o Covid-19 aj ďalších autorov, odhaľuje a dokazuje ich identitu, omyly, klamstvá a zavádzanie, aj cesty ako sa šíria po svete.

Vo videu na Gloria.TV tvrdia, že do organizmu sa očkovaním dostanú nanočastice, ktoré „obídu všetky bariéry ako nás Boh stvoril...“ Hrehová: „budú podávať informácie“. Aké? Ako? Komu? Pani profesorka Trnavskej univerzity: „ja keď som dnes počula, že Bill Gates má účasť v tejto firme takže … toto čo sa dnes deje naozaj bude zabíjať ľudí.“ (čím myslí očkovanie, nie koronavírus) ... „Dúfam že nebudú žiadne pastoračné listy, ktoré by odporúčali katolíkom dať sa zaočkovať.“ Také odporúčanie dostali aj s rodinami všetci čo bývajú a pracujú vo Vatikáne.

Vatikán, vakcíny, Slovensko

• Na Slovensku Covid-19 za rok zabil vyše 9300 ľudí, čo je 230 krá viac ako ročne zabije chrípka.

• Vatikán publikoval 29. 12.2020 Nótu „Vakcína s rovným prístupom pre všetkých. Dvadsať bodov pre spravodlivejší a zdravší svet“ – spoločný dokument vatikánskej Komisie COVID-19 a Pápežskej akadémie pre život. Kardinál Turkson, ktorý je na čele Komisie COVID-19, ktorú zriadil pápež František, k tomu povedal: „Sme vďační vedeckej komunite za vyvinutie vakcíny v rekordných časoch; teraz je na nás zaručiť, že bude prístupná všetkým, zvlášť tým najzraniteľnejším. Je to otázka spravodlivosti. Musíme preukázať raz a navždy, že sme jedna ľudská rodina.“ https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2020-12/vatikan-vydal-zasady-pre-spravodlivy-pristup-k-vakcinam.html

•  Zaočkovať sa už nechal aj Benedikt XVI., aj pápež František. Ten v liste košickému arcibiskupovi Boberovi ocenil 77 kňazov jeho diecézy, ktorí sa v zdravotnej kríze Covidu-19 ako dobrovoľníci už desiaty týždeň nasadzujú v službe ľuďom v nemocniciach. Spolu so slovami povzbudenia im udelil aj svoje apoštolské požehnanie. (https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2021-03/svaty-otec-ocenil-svedectvo-slovenskych-knazov-ako-dobrovolnikov.html ) Podobne pomáhajú kňazi a rehoľníci aj v iných diecézach.

Odporúčame

Blog
Zatvorené kostoly - Covid, komunizmus a sloboda cirkvi

Zatvorené kostoly - Covid, komunizmus a sloboda cirkvi

Keď pri prvej vlne korona-pandémie „nariadili“ podávať sv. prijímanie na ruku a zatvorili kostoly, niektorí „horlivci“ odsudzovali biskupov a tvrdili že je to prejav a dôkaz protikresťanského zamerania Matovičovej vládnej koalície. Ako dôkaz hovorili, že také niečo nespravili ani komunisti. Potom bojovali proti rúškam, s Kotlebom a exkomunistami Ficom a Harabinom protestovali proti opatreniam na zastavenie šírenia pandémie, čo odsúdil aj pápež. Podľa prieskumu z februára 2021 by tretina občanov volila Ficov SMER a Pellegriniho HLAS vychádzajúci zo SMERu.

Blog
Tri tipy, ako sa s deťmi pripraviť na Veľkú noc

Tri tipy, ako sa s deťmi pripraviť na Veľkú noc

Tohtoročné veľkonočné sviatky opäť nemôžeme sláviť spoločne zhromaždení okolo Pánovho stola v chráme, no táto situácia nás pozýva zamyslieť sa, ako ich môžeme prežiť doma s našimi rodinami. Pripravili sme pre vás pár nápadov a inšpirácií, ako deťom viac priblížiť a pomôcť prežiť tajomstvo Veľkej noci primerane ich veku. Veríme, že tieto inšpirácie sa dotknú aj nás dospelých a naše rodiny naplní svetlo a radosť veľkonočného rána.

Denník Svet kresťanstva