Čo môže Ľudová platforma priniesť pre Slovensko?

KDH iniciovalo v júni 2012 vytvorenie užšej spolupráce medzi stranami patriacimi do Európskej ľudovej strany (EPP) – KDH a SDKÚ-DS a MOST-HID, ktorý o členstvo v EPP žiada. Čo môže Ľudová platforma priniesť pre Slovensko?

V prvom rade je to potrebný a pozitívny signál pre voliča. Vytvorenie reálnej politickej alternatívy voči politike SMERU-SD očakávajú viacerí, najmä stredo-pravicoví voliči. Do určitej miery je to možnosť voľby aj pre časť voličov ľavice. Na Slovensku, ako potvrdzujú viaceré prieskumy, nemalá časť voličov vo voľbách volí raz stredo-pravicové subjekty, inokedy ľavicu.

"Trieštenia, nezrelosti a individualizmus oslabujú pravicu viac, ako ľavicový monolit SMERU-SD."

Zdieľať

V dobre fungujúcej demokracii je zvykom, že pre voliča existujú minimálne 2-3 relevantné politické alternatívy. Zvyčajne jedna naľavo, druhá od stredu napravo a prípadne aj menšia liberálna, často majúca povahu tzv. politického jazýčka. Za dobrý príklad slúži Nemecko, kde existujú dva silnejšie politické prúdy CDU-CSU (kresťanskí demokrati), SPD (sociálni demokrati). Popri nich aj dve menšie politické strany, ktoré však často rozhodujú, aká koalícia na úrovni federálneho Nemecka alebo jednotlivých spolkových krajín vznikne – FDP (liberálni demokrati) a Zelení. Možnosť výberu z viacerých možností považujem za základný predpoklad férovej politickej súťaže.

Európska integrácia – základ dlhodobej spolupráce

Dôležitá je dlhodobá spolupráca troch parlamentných opozičných strán v oblasti európskej integrácie. Efektívna spolupráca, ak je aj dobre odkomunikovaná, je základom pre získanie si väčšej dôvery voličov. Vytvorenie reálnej stredo-pravicovej alternatívy je dnes na Slovensku veľmi potrebné. Od toho, ako sa podarí rozvinúť spoluprácu v oblasti európskej integrácie, bude závisieť úspech či neúspech Ľudovej platformy. Čo by mohla obsahovať spolupráca KDH, SDKÚ-DS, MOST-HID v oblasti európskej integrácie?

Predovšetkým riešenia v prospech spoločnej Európy a dôstojného postavenia Slovenska v nej. Ľudová platforma by mala hľadať spoločné riešenia pre hlavné európske problémy ako sú dlhová kríza, hospodársky rast, inovácie, konkurencieschopnosť, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrnej identity a iné. Mohla by však isť aj ďalej, za horizont každodenných problémov, ktoré doliehajú na Európu. Potrebné je spoluvytváranie celkovej vízie Európy. Z dlhodobého hľadiska je želateľné, aby sa Slovensko aktívnejšie presadzovalo v EÚ. Aby bolo aktívnejšie najmä v oblasti kultúry, hospodárskeho rozvoja, sociálnych záležitostí a vzdelávania.

Príklad Švédsko

Ako dobrý model spolupráce môže poslúžiť Švédsko. Desaťročia bolo Švédsko známe ako krajina, kde takmer vždy vládla ľavica – sociálni demokrati. Ak sa švédskej pravici vedenej politickou stranou Moderaterna aj podarilo na chvíľu prerušiť dlhé vládnutia sociálnych demokratov a vytvoriť vládu, nikdy nevydržala dlhšie ako jedno volebné obdobie.

V roku 2006 sa švédskej pravici podaril obrat. Moderáti pod vedením Frederika Reinfeldta iniciovali vytvorenie Aliancie pre Švédsko. Alianciu pre Švédsko tvorili štyri stredo-pravicové strany: moderáti, centristi, liberáli a kresťanskí demokrati. Strany vo voľbách v roku 2006, ako aj ďalších voľbách 2010 kandidovali do švédskeho parlamentu samostatne. Mali však spoločnú odpoveď na najzávažnejšie problémy, ktoré trápili Švédsko. Po voľbách v roku 2006 vytvorili koaličnú vládu. V nasledujúcich voľbách v roku 2010 potvrdili jej mandát a pokračujú vo vládnutí ďalej. Švédska stredo-pravá politická scéna si uvedomila, že ak chce ponúknuť dlhodobú perspektívu pre švédskych voličov, musí mať kvalitný, vyvážený a dôveryhodný politický program. Jeho jadrom je silný dôraz na ekonomiku, vytváranie nových pracovných miest a pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou. Ďalšími dôležitými piliermi sú rozvoj kvalitného školstva, bezpečnosť občanov, životné prostredie a silný sociálny program.

Modely dobrej spolupráce stredopravých strán sú známe v západnej Európe. Môže byť dobrou inšpiráciou pre Ľudovú platformu na Slovensku.

Slovenská pravica potrebuje viac spolupráce. Trieštenia, nezrelosti a individualizmus oslabujú pravicu viac, ako ľavicový monolit SMERU-SD. Som presvedčený, že otvorená spolupráca, hľadanie riešení pre ľudí na Slovensku, predstavujú cestu pre získanie väčšej dôvery a podpory. Dôvera a podpora verejnosti je kľúčom pre dobrú politiku. Pre politiku, z ktorej osoh bude mať čo najviac ľudí. Dobrá politika, politika pre ľudí, je dnes na Slovensku veľmi potrebná.

Martin Dilong
Autor je expertom KDH pre zahraničie a ľudské práva

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo