Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
18. jún 2013

Rómovia a saleziáni na Luníku IX zrekonštruujú bytovku pre mladé rodiny

Poslanci na XVII. rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 17. júna 2013 schválili prevod bytového domu, súpisné číslo 1028, na ulici Krčméryho vchod 1 a 3, do vlastníctva Saleziánov don Bosca – Slovenská provincia za kúpnu cenu 1,- € z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je realizá...

Poslanci na XVII. rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 17. júna 2013 schválili prevod bytového domu, súpisné číslo 1028, na ulici Krčméryho vchod 1 a 3, do vlastníctva Saleziánov don Bosca – Slovenská provincia za kúpnu cenu 1,- € z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je realizácia pilotného projektu podpory bývania a výchovno-pastoračného zámeru pre sociálne znevýhodnených obyvateľov Sídliska Luníka IX v Košiciach.

Vidíme u niektorých ľudí a rodinách na Luníku známky nádeje, čítame to ako príležitosť vytvoriť komunitu ľudí, ktorí „chcú rásť“, aby ukázali svojmu prostrediu novú cestu, že aj Rómovia na Luníku IX môžu žiť dôstojne“, povedal saleziánsky delegát pre misie don Peter Jacko. „Pomoc opusteným, mladým v ťažkostiach či sociálne slabším patrí medzi základné poslanie saleziánov don Bosca,“ povedal.

Zámerom saleziánov je postupná rekonštrukcia bytového domu, aby tu vzniklo sociálne bývanie v zmysle zákona Národnej rady SR o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní §21 443/2010Z.z. Po rekonštrukcii by vznikli byty bežného štandardu ako aj nižšieho štandardu podľa požiadaviek STN 73 4301 ako aj Vyhlášky MZSR 259/2008 Z.z. Tiež spoločné priestory pre komunitnú prácu bratov a širšej saleziánskej rodiny. Saleziáni chcú prostredníctvom „programu asistovaného sociálneho bývania“ (PASBY) pracovať so súčasnými nájomcami, ako aj oslovenými mladými rodinami, a v prvej etape vytypovať prvých nájomníkov, ktorí prijmú predstavené podmienky.

Naším zámerom, ako bude uvedené nižšie, je priviesť účastníkov programu podporného bývania k pracovnej spoluúčasti pri rekonštrukcii, pri prácach, ktoré nevyžadujú profesných odborníkov, pri udržiavaní poriadku a pod. Toto bude jeden z merateľných indikátorov chcem „vytvárať“ a nie iba „využívať.“ Nakoľko vieme, že nie všetci majú pracovné návyky pri prácu bude potrebná asistencia. Nevieme odhadnúť, ako rýchlo prijmú tento model“, povedal don Peter Bešenyei, SDB, predstavený komunity na Luníku IX.

Nájomné byty by slúžili v prvom rade pre obyvateľov zo znevýhodneného prostredia vyššie spomenutého sídliska. V prízemných priestoroch plánujú saleziáni vybudovať hygienickú stanicu, ktorá by slúžila aj ostatným obyvateľom, ktorí si nedokážu v súčasných podmienkach zabezpečiť riadnu hygienu.

„Sme radi, že aj takouto formou starostlivosti o Rómov napĺňame myšlienky a posolstvo nášho zakladateľa dona Bosca, uviedol don Karol Maník SDB, provinciál rehole.“

Peter Novák

Inzercia

Odporúčame

Blog
Po básnikovi a kňazovi Zvonickom pomenujú ulicu v Michalovciach

Po básnikovi a kňazovi Zvonickom pomenujú ulicu v Michalovciach

V sobotu 29. júna 2013 si na Slovensku pripomíname významnú udalosť – sto rokov od narodenia významného básnika, prekladateľa, pedagóga a kňaza Gorazda Zvonického (29. jún 1913 Močarany - 27. júl 1995 Rím). Gorazd Zvonický (vlastným menom Andrej Šándor SDB) sa narodil v Močaranoch, dnes súčasť Mich...

Blog
Poučenie z krízového vývoja francúzskej demokracie

Poučenie z krízového vývoja francúzskej demokracie

Francúzska socialistická vláda schválila napriek protestom miliónov ľudí zákon, ktorý vytvoril právo na adopciu detí a manželstvá pármi rovnakého pohlavia. To je jasný útok na "tradičnú" rodinu a základy kresťanskej civilizácie, ku ktorej Francúzsko výrazne prispelo napríklad stredovekými univerzita...

Blog
Z BLOGU: Když sůl ztratí svoji chuť

Z BLOGU: Když sůl ztratí svoji chuť

Otevřený dopis biskupům z Čech až po Slovensko. Téměř rok po odvolání arcibiskupa Róberta Bezáka je situace v církvi, nejen na Slovensku, stále bolestná. Je potřeba se k věci vrátit a poctivě ji přešetřit. Pokusíme se podívat na věc očima nejen obyčejného katolíka, který se ptá proč, ale také očima ...