Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
22. marec 2021

Za kňazom a profesorom Jozefom Leščinským (1955 – 2021)

Spomienka na zosnulého kňaza Rožňavskej diecézy prof. Jozefa Leščinského, ktorého si Pán povolal z tohto sveta uplynulú nedeľu 21. marca 2021.
Za kňazom a profesorom Jozefom Leščinským (1955 – 2021)

Na jeseň 1993 som začal svoj 3. rok v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí. Na prednášky zo Starého zákona k nám vtedy prišiel nový vyučujúci, ktorého som dovtedy osobne nepoznal. Jozef Leščinský práve ukončil licenciát z biblickej teológie na Gregoriánskej univerzite v Ríme (1990-1993), vrátil sa na Slovensko a ako kňaz Rožňavskej diecézy nastúpil na miesto farára v Krompachoch. Keď prišiel k nám na prvú vyučovaciu hodinu a začal prednášky, „spadli mi sánky“. Nový pohľad, ktorý ponúkol na Božie slovo, súvislosti s históriou, originálne prepojenie biblickej tematiky s filozofiou, literatúrou a kultúrou vzbudili vo mne a mojich spolužiakoch všeobecné nadšenie. Prof. Leščinský bol majster slova, ktorý dokázal poslucháčov vtiahnuť do rozprávania svojím zanietením, humorom a rozhľadom. Vynikal schopnosťou poukázať na súvislosti Biblie, ľudského života a spoločnosti. Ovplyvnil celé generácie terajších kňazov Košickej arcidiecézy a Spišskej a Rožňavskej diecézy. Výraznou mierou mu vďačím za to, že láska k Svätému písmu vo mne naďalej rástla a aj pod jeho vplyvom som o niekoľko rokov absolvoval biblické štúdiá. Vážil som si ho, s akou nenútenosťou sa vďaka jeho prístupu z nášho vzťahu profesor – študent stal vzťah spolubratov v kňazstve a kolegov v učiteľskom zbore.  

Vedel jasne pomenovať  ťaživé body spoločnosti i Cirkvi, ale ešte viac mal dar ponúknuť východiská a vízie, čo je v dnešnej dobe vzácny a potrebný dar. Zdieľať

Jozef bol človekom, ktorého priťahovala myšlienka „Nádvoria pohanov“. Je to výraz, ktorý používa Cirkev pre dialóg s tými, ktorí síce nepatria do Cirkvi, ale majú v úcte kresťanské hodnoty a sú otvorení pre vzájomnú komunikáciu. Počas svojho pontifikátu  sa týmto prístupom vyznačoval Benedikt XVI. V rokoch 1996-1999 bol prof. Leščinský riaditeľom Katolíckeho biblického diela vo Svite. Bol aj šéfredaktorom periodika Verbum, časopisu pre kresťanskú kultúru. Stál za mimoriadne vydareným multimediálnym koncertom „Ján Pavol II. – Spomienka na 1. slovanského pápeža“. Dlhé roky prednášal na Teologickej fakulte so sídlom v Košiciach a na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde bol aj odborným garantom. 

Z jeho publikácií spomeniem Dynamická antropológia Biblie, Perlový náhrdelník, Hermeneutika – Krátky náčrt dejín interpretácie. Vo svojej knižnici si uchovávam aj jeho dve knihy: Múdrosť v Izraeli a Proroci Izraela. 

Mal som rád stretnutia s ním. Neboli časté, ale rozhovory s ním boli intenzívne a hlboké. Starosti a radosti spoločnosti a Cirkvi boli aj jeho starosťami a radosťami. Vedel jasne pomenovať ich ťaživé body, ale ešte viac mal dar ponúknuť východiská a vízie, čo je v dnešnej dobe vzácny a potrebný dar. Pozeral vždy s nádejou dopredu, lebo veril Kristovmu evanjeliu. 

Vynikal schopnosťou poukázať na súvislosti Biblie, ľudského života a spoločnosti. Zdieľať

Keď slávil svoju 60-tku, pozval ma za kazateľa do svojej rodnej obce Chmiňany na ďakovnú sv. omšu. Vtedy pri restrospektíve na svoj doterajší život kňaza zacitoval starozákonného proroka Jeremiáša: "Zvádzal si ma, Pane, nuž dal som sa zviesť, uchopil si ma a premohol." (Jer 20, 7) Bol rád kňazom so všetkými radosťami, ťažkosťami a výzvami, ktoré toto povolanie prináša. Videl v ňom predovšetkým poslanie byť prorokom pre svoju dobu. Usiloval sa to napĺňať. Vo veľkej úcte mal svojich rodičov, krásu rodného kraja a pokoj a vieru jednoduchých ale úprimných ľudí. Vnímal, že strácame z týchto hodnôt na škodu nám všetkým.

Jeho posledné roky poznačila výrazným spôsobom vážna choroba. Jeho viera sa ešte viac prehĺbila a kňazstvo dostalo nový hlbší rozmer. Nezanevrel, neuzavrel sa a neprišiel o noblesu a zanietenie, ktoré ho charakterizovali počas celého jeho života. Pán života s smrti povolal svojho kňaza na 5. pôstnu nedeľu, keď zvykneme zahaľovať kríže v našich kostoloch. Symbolicky strácame na niekoľko dní pohľad našimi telesnými očami na Krista, aby sme naň ešte hlbšie hľadeli očami viery. Ctený môj kňazský spolubrat a pán profesor, milý Jozef, nech Ťa Pán príjme do nebeského Jeruzalema a môžeš nazerať v plnosti na svojho Vykupiteľa z tváre do tváre. Odpočívaj v pokoji.

Inzercia

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Milosť tejto doby

Milosť tejto doby

Aká je doba krízy, ktorú žijeme? Má pre ňu Pán prichystané špeciálne milosti? Dokážeme ich vnímať a byť pre ne otvorení? Chápeme, čo nám chce povedať? Možno sa nám zdá, že je to len obdobie čakania, akési provizórium života. Pýtame sa, kedy to už skončí, aby sme mohli začať naplno žiť, aj spoločensky aj duchovne. Akoby to teraz bolo len vákuum, bez vánku, pohybu, bez rastu. Je to ale naozaj tak? Chce Boh, aby sme žili teraz len provizórne a nejako to prečkali?

Blog
Zmení sa s novým ministrom aj prístup k liečbe kovidu ?

Zmení sa s novým ministrom aj prístup k liečbe kovidu ?

Sú najmenej 3 druhy liekov, ktoré zachraňujú ľudské životy Ivermektín, hydroxychlorochín a bunesonid. K tomu vysoké dávky C a D vitamínu, zinok a selén. Proti krvným zrazeninám anopirín, alebo acylpirín. Ak by ich chorí ľudia v primeraných množstvách používali, neskončili by v nemocnici. Prečo ich po testovaní nedostanú? Rok ambulantní lekári nemali poriadne pokyny pre liečbu a teraz im zase chýbajú účinné lieky. Zmení to nový minister?

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.