Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
24. júl 2013

Hrubá čiara za Bezákom, proti prúdu za Oroscha?

Takmer presne rok po kontroverznom odvolaní arcibiskupa Bezáka, a v čase osláv príchodu sv. Cyrila a Metoda pápež menoval za nového trnavského arcibiskupa J. Oroscha. Viacerí, ktorí očakávali od „reformného“ pápeža Františka vyjasnenie prípadu a očistenie R. Bezáka, sú sklamaní. Iní sa tešia, že nov...

Takmer presne rok po kontroverznom odvolaní arcibiskupa Bezáka, a v čase osláv príchodu sv. Cyrila a Metoda pápež menoval za nového trnavského arcibiskupa J. Oroscha. Viacerí, ktorí očakávali od „reformného“ pápeža Františka vyjasnenie prípadu a očistenie R. Bezáka, sú sklamaní. Iní sa tešia, že nový pápež definitívne „uzemnil bezákovcov“ a kauza sa ututlá. Niektorí zo škôd, ktoré táto kauza spôsobila cirkvi vinia Bezákovu neposlušnosť, a ktosi sa vyjadril, že plávať proti prúdu dnes znamená zastať sa Oroscha.

Proti prúdu

Dať si ako hlavný princíp plávanie proti prúdu môže byť rovnako škodlivé ako vždy plávať s prúdom. Dôležitý je dobrý cieľ a prostriedky. Dôsledné hľadanie pravdy, a úsilie o zodpovednú slobodu a spravodlivosť sú často namáhavým plávaním proti najsilnejším prúdom. U nás to desaťročia bolo vzdorovanie temnému a silnému prúdu totalitnej diktatúry. S ním sa síce na povrchu viacerým plávalo pohodlne, ale celú spoločnosť doviedol na pobrežie skazy. Po novembri 1989 na čas zoslabol, ale zostal vplyvným spodným prúdom. Okolo r. 1992 ho posilnil prúd nacionalizmu, s ktorým takmer splynul a znova sa stal hlavným prúdom, robil obrovské spoločenské škody, a znova likvidoval tých, ktorí sa odvážili proti nemu plávať.

Komunistický prúd chcel zničiť, a do svojich mocenských záujmov zapriahnuť aj cirkev. Použil na to aj Štátnu Bezpečnosť (ŠtB) a ním vytvorené Hnutie duchovných Pacem in Terris. Jeho protagonisti podnes mútia vody aj cirkvi. Len málo cirkevných predstaviteľov dokázalo tieto skutočnosti jasne a verejne pomenovať a vzdorovať im. Biskupovi Balážovi to hneď spočítala SIS v čase keď vládu viedol JUDr V.M. a parlament JUDr. I.G. V médiách bolo viac počuť tých duchovných pastierov, ktorí tomuto komunisticko-nacionalistickému prúdu nadŕžali. Je to náhoda bez súvislostí s odvolaním, že Bezákov predchodca Sokol zamestnal eštebáka aktívne bojujúceho proti tajnej cirkvi v tak vysokej riadiacej funkcii, že sa na to listom sťažoval pomocný biskup Tóth, a Bezák spoluprácu s ŠtB verejne kritizoval?

Dôsledky hrubých čiar

„Pred takmer štvrťstoročím sme si povedali, že za minulosťou urobíme hrubú čiaru. A tak v našich nedávnych dejinách pribúdali hrubé čiary a rovnomerne s nimi hrubli aj naše mravy.“ Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ to povedal v súvislosti s tým, aké zlé dôsledky to má v oblasti práva, spravodlivosti a politiky. (Terchová, 6.7.2013) Riešením je podľa neho dôsledná prorocká vernosť Božiemu hlasu, ktorej príkladom sú naši vierozvestcovia. Pritom „aj vnútri cirkvi musel sv. Metod bojovať nie jeden boj" - s intrigami, falošným učením....

Politika hrubých čiar za minulosťou sa na Slovensku presadila aj za pomoci viacerých kresťanov, a zväčša aj v cirkvi. S podobne zlými dôsledkami ako v civilnej spoločnosti. Od morálneho relativizmu až po nespravodlivé kšefty divných podnikateľov s komunisticko-eštebáckym pôvodom. Je veľmi pravdepodobné, že práve tieto spodné prúdy patria k prvým a hlavným hýbateľom odvolania arcibiskupa Bezáka, ktorý sa im postavil do cesty, a jeho odsun do zahraničia bude pokusom o ďalšiu takúto hrubú čiaru.

Príčiny a následky

Väčšina sa zhoduje, že kauza Bezák spôsobila slovenskej cirkvi také škody ako máločo od pádu komunistickej diktatúry. Rozdielne sú názory na to, kto to zavinil. Niektorí tvrdia, že R. Bezák svojou neposlušnosťou, a jeho prívrženci neprimeranými otázkami a akciami na jeho podporu. To je však zamieňanie príčin a následkov.

Ešte pred šetrením vizitácie, ktorá predchádzala odvolaniu arcibiskupa Bezáka, sa biskup J. Baxant opýtal, „či bude Slovensku vadiť, ak bude arcibiskup Bezák odvolaný.“ (F. Mikloško) To naznačuje, že v Ríme považovali udania na Bezáka, alebo situáciu v diecéze za vážne (alebo vplyv udavačov bol veľký), a vizitácia mala už len potvrdiť pripravované rozhodnutie. Nasledujúci vývoj ukázal, že asi dostal zlú odpoveď, že to vadiť nebude, alebo niekto odpoveď zle vyhodnotil. Podľa apoštolskej nunciatúry vizitácia v januári 2012 sa uskutočnila „na základe početných podnetov zaslaných priamo Svätej stolici kňazmi a veriacimi“. Ich kvalitu a obsah vidno na známych 11 otázkach Bezákovi. Prvou príčinou teda nie je žiadna známa chyba arcibiskupa Bezáka, ktorá by bola primeraným dôvodom odvolania, ale početné podnety ľudí, ktorým vadil spôsob, akým R. Bezák zmenil spôsob riadenia diecézy zabehnutý počas úradovania arcibiskupa Sokola. Vrátane narábania s majetkom a financiami, a postoja k totalitnej minulosti a starým štruktúram. Potom nasledovala vizitácia, nie dobre odkomunikované a nijako nezdôvodnené odvolanie, "neposlušnosť" R. Bezáka a rôzne aktivity na jeho podporu, nie celkom šťastné vyjadrenia viacerých zúčastnených vrátane hovorcu KBS, R. Bezáka a jeho „prívržencov“.

Bezák sklamal pápeža?

I. Chalupecký v úvode kritickej reakcie na dobrý článok V. Palka "Bezák, Kajfáš, Dreyfus" (Postoy.sk) píše, že „V uvedenej afére sa vychádza z nesprávnych východísk..." On a viacerí iní však aj zo správnych východísk "dokazujú" nesprávne závery, a niekedy aj vo východiskách aj v záveroch zavádzajú. „Úrad či orgán, svetský alebo duchovný, ktorý má právo niekoho do určitej funkcie vymenovať, má také isté právo ho aj z funkcie odvolať....Odvolanie pri tom nie je trestom, ale úkonom, ktorý poukazuje na to, že príslušný človek svoju funkciu nezvládol, alebo že tých, čo ho vymenovali, v istom zmysle sklamal." ( I.Ch., Postoy.sk, 13.7.2013)

Nezvládnutím úradu biskupa môže byť: 1. vážne osobné mravné zlyhanie, 2. zjavne zlá a ani po upozornení nezmenená náuka, 3. zlé administratívne alebo ekonomické riadenie diecézy. Okrem toho niekedy býva dôvodom odvolania 4. poverenie inou funkciu, alebo 5. snaha vyriešiť vnútorné rozbroje a nepokoje v diecéze, ktorých vinníkom vôbec nemusí byť odvolávaný biskup. Výnimočne aj ochrana tohto biskupa pred prenasledovaním. (Pražský arcibiskup J. Beran, ktorého väznili nacisti aj komunisti zomrel v exile v Ríme)

Odvolanie Mons. Bezáka bolo také šokujúce preto, že body 1, 2, 4 v tomto prípade zjavne neplatia, a v bode 3. nikto nevie o ničom horšom ako sme videli u arcibiskupa Sokola. Z toho logicky vyplýva ako najpravdepodobnejší dôvod zahladenie vnútorných rozbrojov a rozdelenia. To je však problém týkajúci sa celej diecézy a slovenskej cirkvi, ktorý sa odvolaním Bezáka nevyriešil, iba zviditeľnil.

Bezákove chyby

Ani R. Bezák nie je dokonalý. Keď som ho prvý krát videl v televíznom rozhovore, pomyslel som si pri asi dvoch odpovediach, že od arcibiskupa by som čakal viac. Ale bol to živý rozhovor, prihováral sa hlavne inému publiku, a nepovedal nič v zásadnom rozpore s učením cirkvi. (Viac v Arcibiskup Bezák = kacír na Pohode?) Navyše dokáže tak ako málokto osloviť dôležitú vekovú a sociálnu skupinu, a tento jeho talent nám bude chýbať. Reštaurácia v budove arcibiskupskéhu úradu bol dobrý nápad, ale na jej chod diecéza doplácala, a vraj slúžila viac vybranej skupine než chudobnému pospolitému ľudu. Treba uznať, že KBS kritické výhrady proti nemu nezverejňovala, ale ani sa ho nezastala keď sa o ňom v našich aj zahraničných médiách šírili zjavné klamstvá. Niektoré vyjadrenia si mohol odpustiť, ale kardinál Duka dobre povedal, „že na obou stranách se trochu zapomnělo, že některé věci je třeba řešit s větší citlivostí." Na Pohode 2013 veci uškodil jeho podporovateľ Š. Hríb tým, že ho otázkami tlačil do kontroverzných odpovedí. Podstatné je ale to, že žiadna z jeho chýb nebola primeraným dôvodom na odvolanie. Keby taká existovala, už dávno by ju niekto zverejnil. A jeho "neposlušnosť" a komunikačné chyby obidvoch strán od júna 2012 nie sú príčinou, ale dôsledkom odvolania.

Hodnoverní svedkovia

Inzercia

O menovaní R. Bezáka sa v Ríme rozhodlo na základe dôkladného príeskumu a viacerých svedectiev o jeho vhodnosti, ktorú dosvedčil aj kardinál Tomko. Po jeho odvolaní verejne svedčili o jeho kvalitách a bezúhonnosti viacerí hodnoverní svedkovia, od laikov, ktorí preukázali vernosť cirkvi počas prenasledovania, rehoľníkov vrátane predstavených, až po biskupov. Nedávno (11.6.2013) pražský kardinál D. Duka: „Mohu říci zcela otevřeně, že pan arcibiskup Bezák nebyl odvolán na základě nějakého morálního deliktu." Tí, ktorí na jeho obhajobu písali listy, alebo hľadali pravdu a spravodlivosť vo svojich článkoch sa tiež podpísali. Prečo sú tí, ktorí písali udavačské listy podnes utajení rovnako ako súdruhovia, ktorí v r. 1968 písali do Moskvy pozývací list, ktorým potom obhajovali okupáciu 21.augusta? Prečo nikto z nich nezačal o prípadných problémoch najprv domácu vnútrocirkevnú diskusiu? Pre nich neplatí, že ak mali niečo proti svojmu bratovi Róbertovi, mali to najprv medzi 4 očami povedať jemu, potom si prizvať niekoho dôveryhodného a riešiť to pred spoločenstvom? Veď máme slobodu a Bezák nepatrí k tým, ktorí majú dôverné styky s eštebákmi, ktorí by mohli podniknúť niečo proti oponentom. Okrem toho je zjavné, že aj na cirkevnej pôde majú väčší vplyv ako "bezákovci".

Teatrálna neposlušnosť?

Viacerí zaryto vyhlasujú za príčinu všetkého zlého údajnú neposlušnosť R. Bezáka a tých, ktorí ho podporujú a hľadajú odpovede, napriek tomu, že všetko, čo títo spravili, je reakciou na niekým pripravené odvolanie. Podľa nich Bezák „... už pri teatrálnom vyhlásení svojho zosadenia, zneužijúc liturgickú oslavu a liturgické rúcha a porušiac pápežské tajomstvo, ktoré je spojené s exkomunikáciou..." Takto manipulatívne interpretuje I. Chalupecký to, že arcibiskup na poslednej sv. omši v úrade oznámil svojim veriacim, že ho odvolali z úradu. Skutočnosť, že tak informáciu určenú na zverejnenie zverejnil o jeden deň skôr ako mal, je podľa neho porušením pápežského tajomstva ktoré je spojené s exkomunikáciou. ( pritom nikomu neuškodil a nemal z toho nespravodlivý zisk)

Keď „mu príslušná kongregácia navrhla, aby na funkciu sám rezignoval. Iste uviedla dôvody. Čo on v svojej pýche odmietol. Je teda absolútne vylúčené, že by Bezák príčinu svojho zosadenia nepoznal." napísal Chalupecký. O tejto absolútnej istote však nemá žiaden dôkaz, iba ju dedukuje, a vôbec neráta s možnosťou, že prípadne uvedené dôvody mohli byť nedostatočné. Iní aj nesplnenie nunciom sprostredkovaného návrhu kongregácie vyhlasujú za hriešnu neposlušnosť pápežovi. Rovnako falošné je obviňovať z neposlušnosti tých, ktorí vecným a korektným spôsobom hľadajú dôvody odvolania, ktoré sa týka celej slovenskej cirkvi, a ozývajú sa tam, kde vidia nespravodlivosť.

Čo napísal pápež

Viacerí chcú dokázať Bezákove prehrešky listom Benedikta XVI. adresovaným KBS. I. Chalupecký si pri tom pomáha aj osočovaním V. Palka, ktorý „iste v dôsledku socialistickej výchovy z neho vyberá len to, čo sa mu hodí.." Oni však do tohto listu vkladajú niečo, čo pápež nenapísal, a ignorujú čo sa im nehodí. Pápež v liste z 18.10.2012 síce vzal zodpovednosť za Bezákovo odvolanie na seba, ale nikdy nenapísal, že odvolanie je trestom za vážne chyby R. Bezáka. Preto za 1. nemá zmysel žiadať z Ríma nejakú rehabilitáciu, za 2. je omylom a zavádzaním vyhlasovať odvolanie za dôkaz prehreškov R. Bezáka.

Pápež napísal, že „po oboznámení s vážnou a znepokojujúcou situáciou a po dlhej modlitbe nemohol som sa vyhnúť povinnosti, vyplývajúcej z lásky, obnoviť medzi vami účinnú kolegialitu a usporiadané pastoračné riadenie v trnavskej arcidiecéze, v autentickom duchu II. vatikánskeho koncilu." Z toho nie je jednoznačne jasné ani to, či chcel kolegialitu obnoviť odvolaním R. Bezáka, alebo napísaním tohto listu po vyše troch mesiacoch kontroverzných diskusií a dohadov, ktoré začali odvolaním. Nie je tam ani náznak dôkazu, že prvou, hlavnou alebo jedinou príčinou "vážnej a znepokojivej situácie" je arcibiskup Bezák a tí, ktorí ho podporili. Preto sa touto situáciou treba zaoberať aj keď sa nebudeme ďalej venovať Bezákovi.

Kto koho vyhnal

Podľa Chalupeckého Bezák „vyhnal z arcibiskupského sídla nielen Sokola, ale aj ďalších dvoch emeritných biskupov." Ak nemá dôkaz že ich vyhnal, a že neopustili arcibiskupské sídlo z dôvodu odchodu do dôchodku, je to hrubé osočovanie a krivé obvinenie. Zamlčal tiež skutočnosť, že Sokol sa miešal do riadenia diecézy, čo podľa cirkevnej zvyklosti či predpisu emeritný biskup nemá robiť. To príkladne ukázal aj Benedikt XVI. od dňa svojho odstúpenia z úradu. Prečo nemáme na každého rovnaký meter? Emeritný J. Sokol mohol vyvíjať činnosť aj v sídle arcibiskupa, ale emeritný R. Bezák musel opustiť územie diecézy, a schyľuje sa k tomu, že aj Slovenska? Okrem toho vieme, že arcibiskup Sokol, ním dosadený eštebák Náhlik, a ich ľudia vyhnali z úradu aj viacerých odborníkov, ktorí za nie vysokú mzdu robili diecéze dobré služby. Ďalší boli odídení po odvolaní R. Bezáka.

Prečo na hlavných cirkevných oslavách sv. Cyrila a Metoda v Nitre bol pri oltári emeritný arcibiskup Sokol, a emeritný arcibiskup Bezák nebol tam, ani nikde inde? To už je rozdelenie tak zlé, že nebolo možné urobiť "džentlmenskú" dohodu že tam bude, a nikto to pre médiá nebude komentovať ináč ako stručným vyhlásením, že je to prirodzený výraz kolegiality biskupov? Pápež si v liste KBS z októbra 2012 želá „obnoviť medzi vami účinnú kolegialitu", pričom majú biskupi „sprevádzať spolubrata svojou modlitbou, v pravde a so záujmom“. Toto však viac pripomína historickú fotografiu, na ktorej cenzúra vymazala neskôr popraveného Clementisa stojaceho na tribúne vedľa Gottwalda, ktorému požičal baranicu.

Proti prúdu za Oroscha?

Nový trnavský arcibiskup nebude mať ľahké získať si všeobecnú dôveru. Niektorí na ňom kritizujú aj normálne veci, ako napr. výmeny niektorých duchovných, ktoré robí občas každý biskup, a spravil po nástupe aj R. Bezák. Zvonka je ťažké spravodlivo rozsúdiť, kto to robí korektnejšie, vždy sa nájde niekto nespokojný. Niektorí vravia, že aj nediplomatickou ráznosťou v tomto si Bezák uškodil. Je však pravdepodobné, že voči Oroschovi sa nerozbehnú také zákulisné aktivity, ako tie, ktoré spustili Bezákovo odvolanie.

Nevieme či je J. Orosch nejakým spôsobom spojený so spodným prúdom, ktorý som spomenul na začiatku, a ktorý prispel k Bezákovmu odvolaniu. Proti tomuto prúdu treba z pozície úsilia o pravdu a spravodlivosť bojovať vždy. Niektoré udalosti po odvolaní R. Bezáka žiaľ pripomínali nechvalne známu "normalizáciu" po auguste ´68. Ak však prúd bulváru alebo nepriateľov Cirkvi na arcibiskupa zaútočí nespravodlivo, z tých istých dôvodov treba ísť proti nemu za Oroscha.

Právo na česť, pravdu a spravodlivosť

V. Palko dobre napísal, že neexistuje právo na biskupský stolec, ale existuje právo na česť. Aj zodpovednosť za múdre a spravodlivé využitie "talentu", ktorý biskup vysviackou a menovaním dostal. Dobré meno Bezákovi nezobral pápež, kúria ani KBS, ale usilovali sa mu ho zobrať tí, ktorí na neho písali udavačské listy do Ríma. Aj od človeka, ktorý za hlavného vinníka kauzy považuje Bezákovu neposlušnosť som počul, že arcibiskup Sokol k tomu niektorých povzbudzoval. Bezák keď našiel po nástupe do funkcie veľké nezrovnalosti vo financiách, najprv informoval kompetentné orgány Cirkvi a žiadal vizitáciu. Až po chýbajúcej reakcii dal vec na civilné úrady. To nie je osočovanie Sokola, ako tvrdí I. Ch.. Benedikt XVI. sa jasne vyjadril, že vážne prehrešky, napr. pedofíliu treba riešiť aj civilným právom. Nepovedal, že pre ekonomickú oblasť to neplatí.

Rovnako ako Palko rešpektujem rozhodnutie pápeža o odvolaní, a menovanie nového arcibiskupa. Rešpektoval ho aj R. Bezák. Tiež som nežiadal jeho návrat do tohto úradu, keď som hľadal dôvody a súvislosti odvolania a snažil sa vyvrátiť nespravodlivé útoky proti nemu. Tu však iba nejde iba o osobu R. Bezáka a jeho česť. Ak v slovenskej cirkvi účinne pôsobia štruktúry, ktoré dokážu zákulisnými intrigami spôsobiť odvolanie biskupa dobrej povesti, ktorý vie osloviť nie bezvýznamnú skupinu ľudí, a jasne pomenovať problémy a dôležité skutočnosti, dotýka sa to celej Cirkvi a celého Slovenska. Nie preto, že štát prispieva na Cirkev. Štát svojimi daňami a prácou najviac živia kresťania, a štát prispieva aj na omnoho menšie a niekedy veľmi pochybné záujmové skupiny. Slovensku to škodí preto, lebo to oslabuje Cirkev v jej prorockej úlohe byť kultúrnym, sociálnym a morálnym "svetlom a soľou zeme". Preto nie je dobré spraviť hrubú čiaru za "kauzou Bezák".

Odporúčame

Blog
Fenomén vodcu a nepoučiteľné masy

Fenomén vodcu a nepoučiteľné masy

Masy milujú vodcu, ktorý ich vedie k „svetlým zajtrajškom“. Výraz „svetlý zajtrajšok“ patrí do slovníka diktátorských režimov. Počas totalitného režimu aj u nás mal domovské právo. Vodca ľudu, ktorý má veľké schopnosti viesť ľudové masy k blahobytu a prospechu. Ak masy budú dôverovať vodcovi a počúv...

Blog
ZAMYSLENIE Ľ. MAJTÁNA: Prečo si nepomohol?

ZAMYSLENIE Ľ. MAJTÁNA: Prečo si nepomohol?

Keď je človek človeku vlkom. Keď ten, ktorý by mal pomôcť, nepomôže. Naopak, keď nás príjemne prekvapí reakcia niekoho, od koho by sme to neočakávali. Keď sa znalec zákona pýta: „A kto je môj blížny?“ (Lk 10, 29). V evanjeliu 15. nedele sa veci nedejú náhodou. Istý človek sa vydáva na púštnu cestu z...