Za

Slovensko sa pripravuje na pochod za život. Dobrá myšlienka. Pochodovať nie proti, ale za. Za niečo. Zvlášť dnes, kedy sa viac ako inokedy prirodzené stáva neprirodzeným a naopak. Je dôležité vnímať ono „za“. Politici bojujú obvykle proti. Niekomu a niečomu.

A teraz k podstate. Je prostá ako život. Ako človek. Muž a žena. On je pre ňu odpoveďou, kým je. Ona pre neho. Obaja si dávajú navzájom odpoveď na otázku: kto je Boh?

Boh má mužské a ženské črty. Stvorení sme na jeho obraz a podobu. Ako muž a žena. Je našim otcom i matkou. Pokiaľ na mužské črty a otcovstvo Boha odkazuje muž (Ježiš), na ženské črty, materstvo a panenstvo odkazuje žena (Mária). Povedané teologicky ide o tri legitímne cesty k Bohu – otcovstvo, materstvo a panenstvo. Žiadnu z nich nemožno preceňovať ani podceňovať. Jasná odpoveď registrovaným partnerom. Muž mužovi nepovie, kto je. Ani žena žene. Sú len polovicou človeka. Sami majú šancu obsiahnuť iba „polovicu“ Boha. Je Trojica. Neustále sebadarovanie. Otec sa dáva Synovi, Syn Otcovi. Darom jedného druhému a druhého prvému je Duch. Najdokonalejším obrazom trojičného Boha je rodina. Pápež Ján Pavol II. hovorí o sexuálnom splynutí muža a ženy, pričom, ak všetko „správne“ funguje, dieťa je vzájomným darom obidvoch. Od pochopenia tejto hlbokej pravdy vychádzajúcej z podstaty Boha závisí celá diskusia o ochrane života a podpore tradičnej rodiny.

Prvá veta, ktorú Boh adresuje človeku (mužovi a žene) je: „Ploďte sa a množte!“ Nejde pritom len o sexuálnu stránku. Boh, akoby hovoril: Buďte ako ja. Odovzdávajte život.

Človek je jediná stvorená rozumná bytosť, ktorá to dokáže. Anjeli nie sú schopní odovzdávať život. Človek áno. Diabol, akokoľvek duchovná bytosť, nie je schopný dvoch vecí. Milovať a tvoriť vzťahy.

Spolu s anjelmi nás spája sloboda. V nej sa rozhodujeme pre Boha, alebo proti nemu. Nebo a peklo nie sú záležitosťou odmeny a trestu, ale slobodného výberu. Boh sa už rozhodol. Pre človeka. Dôkaz jeho lásky visí na kríži. V nebi a v pekle sú len tí, ktorí tam chcú byť, a nie sú tam iba tí, ktorí tam byť nechcú. Nebo a peklo nezačínajú po smrti. Vyberáme si ich počas života. V pekle nie je teplo. Je tam strašná zima. Absencia vzťahov prináša chlad.

Sloboda zhrešiť je základným prejavom slobody, ktorý sme spolu s anjelmi od Boha dostali. V opačnom prípade by bol neslobodný on aj my. Tu treba vnímať druhý dôležitý rozmer nášho boja „za.“ Ponechať ľuďom slobodu. Vrátane tej zhrešiť. Na okraj registrovaných partnerstiev kardinál Bergoglio napísal:

„Náboženství má právo na názor, poněvadž slouží lidem. Pokud někdo žádá o radu, mám právo mu jí dát. Duchovní někdy obrací pozornost k určitým jevům soukromého života, neboť spravuje obec věřících. Nemá však právo znásilňovat soukromý život kohokoliv. Jestilže Bůh při stvoření podstoupil to riziko, že nás učinil svobodnými, pak kdo jsem já, abych se do toho pletl? Považujeme za odsouzeníhodnou duchovní šikanu, kdy se předepisují směrnice, vzorce chování a požadavky, které berou druhému svobodu. Bůh ponechal v našich rukou i svobodu zhřešit. Je sice třeba velmi jasně hovořit o hodnotách, mezích, přikázáních, ale není přípustná duchovní, pastýřská šikana.“

Boh svoju lásku voči človeku nepodmieňuje. Miluje. Dáva mu tým nádej zmeniť sa. Viera ktorého človeka v Boha je tak veľká ako viera Boha v človeka? Boh je vskutku prvý veriaci. Skláňa sa k nám a učí nás veriť. Ako jeden z mála stále verí v Cirkev.

Ateista nie je ten, kto poznal Boha. Najčastejšie ide o toho, kto spoznal veriaceho človeka. Niet ľahšej koristi pre diabla. Pamätajme na to v našom boji ZA ŽIVOT. Za človeka. Dajme mu šancu pochopiť, že nie sme nepriateľmi. Ale milujúcimi bratmi a sestrami. Trpezlivými spolupútnikmi. Vernými sprievodcami. Lebo nebude v nebi väčšia radosť ako nad napraveným hriešnikom.

Karol Lovaš
Autor je bývalý novinár, spisovateľ a katolícky kňaz. Publikuje na bratsavol.sk.

P.S. Pred rokmi som absolvoval zaujímavý rozhovor: „Ako ste mohli nazvať Saudka svojim priateľom?“ „Nemal Ježiš vhodných aj nevhodných priateľov?“ „Ale on je prasa, na to ste nepomysleli?“ „Neposiela Boh kňazov aj im? Aj ľudské ´prasatá´ sú predsa Bohom pozvané do neba. Ako sa tam majú dostať, keď ich vyradíme z cesty? Možno im posiela práve nás, priateľov ako prejav svojej lásky.“

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo