O registrovaných partnerstvách

Hneď na začiatku by som chcel zdôrazniť, že nie som homosexuál. Nijako nie som presvedčeny, že homosexualita je vrodená (hoci nejaká predispozícia môže byť) a myslim si, že je najmä produktom výchovy v zle fungujúcich rodinách. Na každý pád je tu konflikt medzi mentálnym zameraním homosexuálov a ich telesným vybavením. Nuž a žiadne hormonálne ingerencie tento rozpor neodstránia.

Myslim však, že cirkev by mala upustiť od svojej opozície voči registrovaným partnerstvám homosexuálov. Pre túto opozíciu sa uvádzajú nasledovné dôvody:

1. Homosexuálna prax (na rozdiel od akéhosi „teoretického“ zemerania) je hriešna. Registrované partnerstvá by však do tejto praxe nikoho nenútili. A keď sa homosexuáli chcú dopustiť svojich sexuálnych praktík, tak sa ich dopustia aj bez registrovaných partnerstiev.

2. Registrované partnerstvá by sa rovnali manželským heterosexuálnym párom a akosi by znižovali výnimočnosť sviatostného manželstva. Samozrejme, že nie a toto by mohlo byť v zákone spomenuté hneď na začiatku.

3. Registrované páry by sa snažili adoptovať malé deti. Toto by tiež mohlo byť v zákone ošetrené celkom výslovne.

4. Zavedenie inštitútu registrovaných partnerstiev by bolo len akýmsi ďalším rezom v „salámovej taktike“ tých, ktorí chcú oslabiť a potom úplne odstrániť vplyv cirkvi na spoločnosť. V skutočnosti pravý opak je pravdou. RKC totiž v tomto smere nikde nepopustila ani o krok a fakt je, že jej vplyv klesá. Nebol by čas zmeniť taktiku?

A prečo by registrované manželstvá homosexuálov mali byť povolené?

1. Mohli by tu byť zákonne riešené tie záležitosti ktorými homosexuálna loby argumentuje, napr. dedenie, informácie o zdravotnom stave, atď. Viem, že tieto body sú čiastkovo riešené inde, ale tu by mohli byť taxatívne vymenované a regulované.

2. Medzi homosexuálmi je vysoká miera sexuálnej promiskuity, ktorá spolu s anatomickými dannosťami vedie k zrýchlenému šíreniu AIDS medzi nimi . Na Slovensku až 67 % nových prípadov AIDS tvoria muži, ktorí majú sex s mužmi. Je možné, že by registrované partnerstvá ich vzťahy stabilizovali a to by bolo v ich záujme i v záujme celej spoločnosti.

3. Jasne by sa ukázalo, či registrované partnerstvá nie sú len plánovaným prvým krokom k adopciám detí. Aká by bola totiž reakcia homosexuálnej loby, keby takéto adopcie boli zákonom o registrovaných parterstvách vylúčené?

4. Ako celá táto záležitosť dopadne, bude závisieť na tom, ktorú stranu podporí väčšina obyvateľov. Nuž a RKC podporu nedostane, ak bude vnímaná ako bezcitná organizácia argumentujúca prázdnymi argumentmi. Je tu totiž nebezpečenstvo, že keď cirkev neustúpi ani tam, kde by mohla, prehrá všade, aj tam kde nesmie. Saláma sem – saláma tam.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo