Čo mal povedať Marián Kuffa?

Mnohí by boli najradšej, keby nehovoril nič. Podľa iných sa vyjadroval hrubo a arogantne. Podľa ešte iných patria jeho názory do stredoveku. A tí najmiernejší kritici? Podľa nich mal vraj hovoriť jemnejšie. Čo mal povedať Marián Kuffa?

Najlepší článok, ktorý som na túto tému čítal, publikoval pán Obšitník, ktorý – povedal by som – zase raz trafil do čierneho keď celú kontroverziu pomenoval ako komunikačný problém. Hovorí o dvoch stranách – o strane intelektuálov s jemným, precíznym vyjadrovaním a o tom prečo na mieste, kde pôsobí Marián Kuffa, nemožno uspieť s takýmto jazykom.

Mal byť teda Marián Kuffa ticho? Mal hovoriť jemnejšie? Mal viac prispôsobiť jazyk svojmu novému, prudko intelektuálnemu publiku? Alebo mali by, ako to hovorí pán Obšitník, novinári "lepšie vyberať, koho chcú osloviť, aby kázal mestským divákom internetu o náročných kultúrnoetických témach"?

Sofistikovaný Kuffov jazyk