Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
19. február 2021

Je Kristova Cirkev postavená na Petrovi Mt 16:18 ? Aký názor má na to biblia ?

Je Kristova Cirkev postavená na Petrovi Mt 16:18 ? Aký názor má na to biblia ?

Evanjelium podľa Matúša 16: 13-19

"13 Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: "Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?" 14 Oni vraveli: "Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov." 15 "A za koho ma pokladáte vy?" opýtal sa ich. 16 Odpovedal Šimon Peter: "Ty si Mesiáš, Syn živého Boha." 17 Ježiš mu povedal: "Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. 18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. 19 Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi."

Poznámka :  Niet v histórii diskutovanejšieho veršu než tento verš. Naši oddelení bratia protestanti a právoslávny tento verš vykladajú nasledovne :

 

1) "Ty si Peter (Gr. Petros) a na tejto skale (Gr. Petra) vybudujem svoju Cirkev."

Pri výraze Peter je použitý grécky výraz Petros, čo v gréčtine neznamená skala, ale len malá skalka, kamienok. Peter teda nie je tou skalou, na ktorej bude vybudovaná cirkev, on je len malinkým kamienkom v celej stavbe Božej cirkvi, no nie jej nevyhnutným základom.

Poznámka : V gréckom origináli Ježiš hovorí Petrovi najprv: Ty si "Petros". Je tu užitý mužský rod, lebo Peter je muž. Potom je: Na tejto skale "Petra", lebo skala je v gréčtine ženského rodu. Pre nás Slovákov by to malo byt jasné, lebo podobne aj my máme rody. Celý "problém" je jednoducho záležitosťou rodu. A teda či "Petros", či "Petra", je to vždy skala.

Lebo niektorí by si chceli nahovoriť, že "Petros" je iba bezvýznamný malý "kameň", aký možno nájsť v potoku, kdežto "Petra" je "skala". Avsak v gréčtine malý "kameň" sa povie "lithos".

Ak by to nestačilo, celý problém hravo vyrieši citát z Jánovho evanjelia:

Evanjelium podľa Jána 1:42

"Ježiš sa nanho zahľadel a povedal: "Ty si Simon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas," čo v preklade znamená Peter."

Hoci je samozrejmé, že Ježiš hovoril aramejsky, sv. Ján nás nenecháva vôbec o tom na pochybách, lebo užíva pôvodné aramejské slovo a potom ho prekladá. V aramejčine slovo "Kéfas" značí "skalu" a IBA "skalu". NEZNAMENÁ malý "kameň". Malý kameň je v aramejčine "evna".

 

2)​ Keď hovoril Ježiš o Petrovi že "na tejto skale postavím svoju Cirkev" nemal na mysli Petra, ale Petrovo vyznanie viery vo verši 16: "Ty si Kristus, syn živého Boha."

A teda každý jeden "znovuzrodený" kresťan, ktorý vyzná Ježiša za Mesiáša je tým Petrom na ktorom sa stavia Cirkev.

Poznámka : Problém je v tom, že Ježiš v celom verši hovoril vždy len v jednotnom čísle, a nehovoril v množnom čísle. Ak by hore uvedená teória mala byť pravdivá, Ježišov výrok by musel znieť nasledovne : "18 A ja vám hovorím: Vy ste Petrovia a na týchto skalách postavím svoje Cirkvi a pekelné brány ich nepremôžu. 19 Vám dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi."

Ďaľší problém je v tom, že ak by toto malo platiť, potom by Ježiš staval na každom kto vyzná Ježiša za Mesiáša, lenže Ježiša považuje za Mesiáša aj katolícka cirkev, aj Jehovisti, aj Mormoni, a teda cirkvi ktoré protestanti, ako i právoslávni neuznávajú.

Ďalší problém je tiež v tom, že s Petrovým vyznaním sa spája i zväzovanie a rozväzovanie nebeských a pozemských vecí, teda aj odpúšťanie a zadržiavanie hriechov Jn 20:23 a teda úplná autorita. Lenže takúto autoritu predsa nemôže mať každý jeden kresťan, ktorý vyzná Ježiša za Mesiáša. S takýmto niečím ani dnešní protestanti a právoslávni nesúhlasia.

 

 

Inzercia

3)​ Boh použil Petra pri zakladaní cirkvi. Bol to Peter, ktorý prvýkrát ohlasoval evanjelium v ​​deň Turíc Skutky 2: 14-47. Peter bol tiež prvým, ktorý priniesol evanjelium pohanom Skutky 10: 1-48, bol tiež hlavným rečníkom apoštolov a napísal 2 biblické listy. V tomto zmysle bol Peter skalným "základom" cirkvi.

Poznámka : Hore uvedené Petrove činy nemajú nič spoločné s Petrom ako "skalou". Skala totiž predstavuje nevyhnutný základ bez ktorej sa celá stavba zrúti a zostane z nej len rumovisko Mt 7:25. Cirkev v 1 storočí by sa teda nezrútila keby Peter ako prvý neohlasoval evanjelium pohanov a nebol rečníkom apoštolov. Je naivné si myslieť opak. Z 27 biblických listov napísal Peter len 2 listy, no aj tie sú obsahovo krátke a nie tak dôležité ako evanjeliá. V tomto teda Peter skutočne nemôže predstavovať nevyhnutný základ Cirkvi.

Znova teda podotknem, že Cirkev nie je postavená len na Petrových 2 biblických listoch, a jeho rečníckom talente, Cirkev by aj bez týchto vecí hravo existovala a nezrútila sa.

Evanjelium podľa Matúša 7 : 24-25

24 A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. 25 Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.

 

4)​ "15 "A za koho ma pokladáte vy?" opýtal sa ich. 16 Odpovedal Šimon Peter: "Ty si Mesiáš, Syn živého Boha." 17 Ježiš mu povedal: "Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. 18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu."

Keď Ježiš hovorí, "a na tejto skale postavím svoju Cirkev" mal Ježiš na mysli sám seba a nie Petra.

Poznámka : Lenže to by potom Ježiš musel Petrovi povedať : "skrze mňa postavím svoju Cirkev". Lenže Ježiš hovorí " Ty si Peter a na TEBE postavím svoju Cirkev". Prečo by teda Ježiš spomínal Petrovo meno, a hneď na to by začal hovoriť o sebe ? Veď taká veta by nedávala zmysel !

Ukážme si to na príklade : A ja ti hovorím, ty si Peter, a skrze mna postavím svoj dom !

Dáva takáto veta zmysel ? Alebo dáva skôr táto veta zmysel ? :

" a ja ti hovorím. ty si Peter, a skrze teba postavím svoj dom !

Navyše hneď po tejto vete Ježiš pokračuje "TEBE dám kľúče nebeského kráľovstva", čím naznačuje že nehovoril o sebe, ale o Petrovi.

  

ZAVER : 

Ježiš teda označil Petra za nevyhnutný základ celej cirkvi. No v čom bol Peter nevyhnutným základom ? V tom že napísal 2 biblické listy ? Alebo v tom, že hlásal evanjelium u židov Gal 2:7 ? - V tom zrejme tiež nie, pretože evanjelium sa u židov moc neujalo, židia dodnes odmietajú prijať Mesiáša, a v 1 storočí po Petrovom kázaní to nebolo o moc lepšie. 

Skrýva sa teda odpoved v tom, že Peter založil rímsku cirkev a ustanovil v nej svojich nástupcov ? Može byť Cirkev ktorá existuje od 1 storočia, zostavila biblický kánon, prepisovala biblické rukopisy a tým nám zachovala bibliu, tým Petrovým nevyhnutným základom o ktorom hovoril Kristus ? 

 

 

Mojím hobby je náboženstvo, veda a technika. Studoval som na matematickom gymnáziu na Grosslingovej ulici. V minulosti som hrával aktívne tenis. Založil som i svoju katolícku apologetickú stránku katolik0.webnode.sk na ktorej obranujem a dokazujem pravdivosť katolíckeho učenia a píšem aj o katolíckych zázrakoch. Momentálne sa venujem teologii a biblistike.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Politická pandémia je horšia ako mor

Politická pandémia je horšia ako mor

Ak si niekto myslí, že ochorenie covid19 je zdravotnícky problém, tak je na omyle. Na Slovensku to tak nie je. Je to čisto politický problém. Lekári a vedeckí pracovníci akéhokoľvek druhu si môžu hovoriť čo len chcú, politikmi to ani nepohne, robia si po svojom. Sme toho každý deň svedkami. Z toho vyplýva aj jediný sľub, ktorý dokázali splniť