Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
11. február 2021

Tolerancia

Pred začiatkom pôstu ešte raz načrieme do Pavlovho Prvého listu Korinťanom. Konkrétne do slov na prelome 10. a 11. kapitoly.
Tolerancia

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele nájdete našej internetovej stránke tu.

Bratia, či jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi, ako sa aj ja chcem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení. Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista. (1 Kor 10, 31 – 11, 1) Zdieľať

Ide tu o súhrn, ktorý reaguje na predchádzajúce verše. Ak by sme si čítali text od začiatku 8. kapitoly, tak pred sebou máme komplikáciu v ktorej sa zdá akoby sa tu nie veľmi šikovne striedali rôzne tematiky. To viedlo aj mnohých odborníkov k tomu, že v tejto pasáži vidia kompilát. V každom prípade sa záverečné verše 10. kapitoly vracajú k otázke, ktorú začal apoštol riešiť v 8. kapitole. Bola ňou kontroverzia ohľadom stravovania. Konkrétne išlo o problém, ktorý spôsobovala situácia, keď sa kresťan ocitol na hostine u pohanov. Tie mohli mať často previazanosť na pohanský kult, keďže sa na nich podávalo mäso, ktoré bolo predtým rituálne obetované nejakému božstvu. Mentalita vtedajšej doby toto mohla pokladať za účasť na bohoslužbe, ktorou sa konkrétne božstvo či božstvá uctievali. Otázkou teda bolo: Je takáto účasť, hoci iba na hostine, úkonom modloslužby, teda nevernosti Kristovi? To vŕtalo hlavou nielen kresťanom pochádzajúcim z pohanstva, ale ako tutovka to bolo niečo neprípustné pre tých, čo sa obrátili zo židovstva.

Pavol tu pracuje z dvoma krajnými názormi. Dedičstvo rigoróznej židovskej praxe radilo, že pred každým sústom by mal prebehnúť prieskum, či sa tá nejaká časť jedla nejako kulticky nekontaminovala. Pohľad tejto strany by tak vyústil prakticky k izolácii kresťanov od akéhokoľvek spoločenského kontaktu s nekresťanmi. Druhý, viac osvietenecký názor, ku ktorému sa Pavol, ako sa zdá, aj osobne viac prikláňal, poukazoval na to, že ak existuje iba jeden Boh, tak niet oblasti nad ktorou by mali moc iný bohovia. Samotná konzumácia mäsa z hocijakým pôvodom tak na vzťahu s Bohom nič nemení. Dôležitý je predsa úmysel. Pokiaľ teda niekto vnútorne nespája stolovanie s účasťou na pohanskej bohoslužbe, nič zlé sa nedeje. No oponenti z prvého názorového tábora by možno namietali, že aj toto má v sebe veľký potenciál nebezpečenstva návratu kresťana do bývalého spôsobu života. Ide predsa o vydávanie svedectva pred pohanským svetom A mohli by sme podobne pokračovať ďalej. V každom prípade mala korintská cirkev aj v tejto veci načaté na rozkol.

Pavlovým riešením na to je však tolerancia. Zdieľať

Pavlovým riešením na to je však tolerancia. Ako sme počuli už minulú nedeľu (1 Kor 9,21.22), veriacim ponúka svoj osobný príklad. V ňom ukazuje, že pre rešpektovanie slobody a svedomia všetkých ľudí je ochotný vždy nanovo sa istým spôsobom prispôsobiť. V našich veršoch ponúka tento princíp: Vo vzťahu k Bohu sa má človek pre isté konanie rozhodovať podľa toho, či tým prispieva alebo neprispieva na jeho slávu. Vo vzťahu k ľuďom sa ale zároveň treba vyvarovať každému podnetu na pohoršenie. A to do všetkých strán. Pavol vo verši 32 spomína tri skupiny. Židov, Grékov a Božiu cirkev. Pod Grékmi tu môžeme chápať pohanov ako celok.

Treba rešpektovať, že pre nich má istá forma života cenu a význam, Zdieľať

Ak sa teda veriaci ocitol v skupine tých, ktorí dodržiavajú isté predpisy a zvyklosti, je iste nie na mieste sa z nich nedajbože vysmievať. Treba rešpektovať, že pre nich má istá forma života cenu a význam, ktoré iní nemusia pochopiť. Pavol priam pobáda na prispôsobenie sa. Ak niekto napríklad neje bravčovinu, keď som v jeho blízkosti, nebudem ju jesť ani ja. Alebo aktuálnejšie. Keď existuje nejaká etiketa obliekania sa, nepôjdem do kostola v teplákovej súprave alebo vo výstredných šatách. Keď viem, že v spoločnosti sa nachádza aj niekto, kto trpí alkoholizmom, nebudem pri ňom piť ani ja.

Podobne je to aj s druhou skupinou, ktorú by sme dnes možno pomenovali ako inoverci, neveriaci alebo inak zmýšľajúci. Neznamená to, že pred nimi treba zapierať, že som kresťan. To nie. Avšak nevhodné je, aby sme niekoho pre jeho inakosť hneď začali násilne obracať na prvú vieru, alebo naopak posielať ho do horúcich pekiel. Svetské skutočnosti netreba automaticky cenzurovať, ale aj v nich hľadať krásu a dobro. Do tejto kategórie patrí aj rešpektovanie základnej ľudskej slušnosti a štátnych autorít s ich zákonmi. Vyhraňovanie sa by malo patriť pre najzávažnejšie otázky.

Inzercia

Názorové rozdiely nikdy nevymiznú. Zdieľať

A nakoniec v máme v tretej skupine vnútrocirkevné spolunažívanie. Tak na celosvetovej či miestnej úrovni. Základom je hľadanie jednoty a nie iba vlastnej predstavy. Pritom treba mať na zreteli jednak to, že v Cirkvi platia isté pravidlá a mechanizmy, a jednak to, že každého treba najprv vypočuť. Názorové rozdiely nikdy nevymiznú. Boli za Pavla a budú aj po nás. No ani Kristovým riešením nebolo získanie politickej nadvlády, ale vystretie sa na kríž.

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.