5 mýtov o referende

  1. Referendum organizuje Katolícka cirkev.

Je pravda, že Cirkev je jedným z najväčších podporovateľov referenda, ktoré vychádza z veľkej časti práve z hodnôt židovsko-kresťanskej kultúrnej tradície. Ale samotná Aliancia za rodinu v nijakom význame nie je cirkevnou organizáciou, je občianskou iniciatívou, ktorá svojim členstvom nie je obmedzená náboženským presvedčením, ale presvedčením o význame a nenahraditeľnosti životného spoločenstva jedného muža a jednej ženy, ktoré je základom rodiny ako základnej bunky zdravej spoločnosti.

Ak chceme hejtovať všetko, pod čo by sa Cirkev podpísala, tak dajme zbohom Všeobecnej deklarácii ľudských práv, slobodnému trhu, sociálnej spravodlivosti, univerzitnému systému, kvalitnému Maté a stovkám ďalších hodnotných vecí.

  1. Chce rozhodovať o ľudských právach.

Chce zabrániť svojvoľnému a nepodloženému rozširovaniu ľudských práv, ktoré by v konečnom dôsledku mohlo viesť k ich devalvácii a chaosu v základnom hodnotovom bohatstve našej krajiny. Musíme si uvedomiť, že každé takéto rozšírenie má svoje dôsledky, ktoré už teraz sledujeme v okolitých krajinách (napríklad v Rakúsku napriek pôvodnému zákazu adopcií detí homosexuálnym manželom, bolo aj toto právo nedávno udelené v zmysle nediskriminácie). Nejde o žiadne apokalyptické predpovede a maľovanie čerta na stenu, práve naopak, v stávke je naša intelektuálna úprimnosť tvárou v tvár rozhodnutiam, ktoré sa rozhodneme zákonne či ústavne aplikovať na všetkých občanov Slovenska.

  1. Je zbytočné.

Nie, referendum nie je len predraženým celonárodným prieskumom verejnej mienky, je nástrojom priamej demokracie a jeho výsledky sú záväzné a nespochybniteľné. V posledných dňoch si môžeme všimnúť, aká podstatná a citlivá je otázka etických hodnôt a definície manželstva pre mnohých z nás. Ako bytostne sa dotýka toho najintímnejšieho – našich rodinných životov. A ako dôležitá je vo veci výchovy detí, ktorých zdravý fyzický, psychický a emocionálny vývoj je v záujme všetkých z nás.

  1. Deťom bude u homosexuálov lepšie ako v detských domovoch.

Existuje mnoho výskumov, ktoré potvrdzujú teóriu, že deti vychované homosexuálnymi partnermi nie sú nijakým spôsobom poznamenané. Na druhej strane je celkom ľahké tieto výskumy spochybniť, keďže vo veľkej väčšine neboli prevádzané na štatisticky významnej vzorke, ich výsledky sa odvíjajú od názorov samotných rodičov a sledujú deti, kým stále vyrastajú v takýchto rodinách.

Kľúčový je jednoduchý fakt - nevieme, či a aký dopad má rodičovstvo homosexuálnych párov na deti. Naozaj sa chceme k jednej z najzraniteľnejších skupín našej spoločnosti správať ako k tovaru, na ktoré ma ktosi právo, prípadne ako k morským prasiatkam, na ktorých chceme experimentovať?

(Odkaz na výskum o negatívnych dopadoch homosexuálneho rodičovstva na deti bol odstránený z dôvodov jeho nedôveryhodnosti. Pozorným čitateľom ďakujem. -MPBV)

  1. To, čo niekto robí v súkromí, sa ma netýka.

Neviem, či sa dá úplne súhlasiť s takýmto tvrdením, keďže by ma isto znepokojovali mnohé veci, ktoré by ľudia v mojom okolí mohli prevádzať, dokonca aj, ak by to bolo v tom najsúkromnejšom súkromí. Minimálne, ak by sa mi s tým chválili pochodovaním po ulici, neodpustil by som si kritickú poznámku, že, čisto hypoteticky, používanie motorového oleja namiesto slnečnicového nemusí byť až tak geniálny nápad.

Na druhej strane, referendum sa súkromím ľudí nijak nezaoberá. Manželstvo nie je súkromná vec. Manželstvo je verejnou deklaráciou súkromia. Je viditeľným a spoločensky akceptovaným nástrojom na odtrhnutie od rodičov a vytvorenie vlastnej, novej, jedinečnej a životodarnej rodiny v spoločenstve s inou osobou. Ak o toto nejde alebo to nie je z najzákladnejších biologických dôvodov prirodzene možné... manželstvo je kusom papiera a pozláteným železom na prste.

Summa summarum – neexperimentujme na spoločnosti a našich deťoch, ak nemáme tušenie, aké ďalekosiahle následky tieto experimenty môžu mať na prosperitu nás všetkých.

Martin P.B. Vatral

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo