Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
06. február 2021

Dalo by sa to povedať aj takto: „The Gospel first!“

Nie je príjemné a ani ľahké obhajovať sa voči falošným obvineniam. Presne to robí Pavol v deviatej kapitole Prvého Listu Korinťanom, z ktorej dnes počúvame zopár veršov (9,16-19.22-23).
Dalo by sa to povedať aj takto: „The Gospel first!“

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele nájdete na našej internetovej stránke tu.

Ako sme to už videli v predchádzajúcich kapitolách tohto listu, Pavol odpovedá na rôzne otázky, alebo reaguje na problémy v Korintskej Cirkvi. V deviatej kapitole sa bráni voči spochybňovaniu jeho apoštolskej autority, a tým pádom aj voči spochybňovaniu jeho učenia. V úvode obhajoby poukazuje na princíp, že ten, kto je v službe ohlasovania evanjelia a starostlivosti o Cirkvi, má prirodzene nárok na to, aby bol týmito spoločenstvami materiálne zabezpečený, a to dokonca nielen on sám, ale aj jeho manželka (9,5). Pavol pripomína, že tak to robili mnohí apoštoli pred ním, dokonca aj samotný Peter. Na podporu tejto praxe Pavol používa príklad z bežného života, zo zákonov Tóry, zo starozákonnej chrámovej praxe a dokonca aj vraví: „Tak nariadil aj Pán tým, čo zvestujú evanjelium, aby žili z evanjelia.“ (9,14) Pavol sa obhajuje, že má legitímne právo byť materiálne zabezpečený kresťanskými Cirkvami a o to viac práve Cirkvou v Korinte, keďže sa ona zrodila práve cez Pavlovo ohlasovanie. Konkrétnu Pavlovu argumentáciu si môžete prečítať v 9,1-14.

Pavol chce vyjadriť ako silno a intenzívne prežíva svoju misiu ohlasovania Krista. Zdieľať

V slovách dnešného úryvku Pavol zdôrazňuje autentickosť svojej apoštolskej práce tým, že poukazuje na to, že sa tohto legitímneho práva na zabezpečenie dobrovoľne vzdal: „nevyužívam svoj právo pri evanjeliu.“ (9,19c; v tejto súvislosti teda treba výraz „odmena“ rozumieť v zmysle „plat“). Pavol zdieľa čosi z hĺbok svojho vnútra, keď sa priznáva, že svoje poslanie ohlasovať evanjelium nevníma ako svoju dobrovoľnú odpoveď na vnútornú túžbu alebo na povolanie, ale prežíva to ako svoju povinnosť, nemôže konať inak. Netreba to vnímať v negatívnom zmysle, že by to robil nasilu, z donútenia proti svojej vôli. Práve naopak, týmto spôsobom chce vyjadriť ako silno a intenzívne prežíva svoju misiu ohlasovania Krista. Toto „nutkanie“ je tak silné, že ho to vedie ku konaniu, ktoré dáva absolútnu prednosť tomu, aby sa evanjelium o Ježišovi mohlo dostať k čím viacerým, a aby sa čím viacerí mohli k nemu priblížiť a vnímať, že toto evanjelium je im blízke.

Kvôli tomu je ochotný vzdávať sa sám seba, akoby sa až zriekal svojej identity. Vo veršoch, ktoré liturgia vynecháva vraví: „Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, bol som akoby pod zákonom - hoci sám som nebol pod zákonom -, aby som získal tých, čo boli pod zákonom. Pre tých, čo boli bez zákona, bol som akoby bez zákona - hoci bez Božieho zákona som nebol, ale bol som pod Kristovým zákonom -, aby som získal tých, čo boli bez zákona.“ (9,21-22) V takomto správaní sa v skutočnosti dokonale prejavuje jeho sloboda, ako to aj sám vraví: „hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa sluhom všetkých, aby som čím viacerých získal.“ (9,20) Slobodne si zvolil zriekanie sa svojich osobných preferencií, prispôsobuje sa spôsobom, zmýšľaniu, zvyklostiam rôznych skupín svojej doby, aby im mohol evanjelium predstaviť z čo najväčšej blízkosti.

Mať jasno v tom, čo je podstatou evanjelia, je základným evanjelizačným princípom. Zdieľať

Určite sa aj nám zdá takýto prístup k evanjelizácii príťažlivý. Avšak prijatie a aplikácia takéhoto prístupu si nevyhnutne vyžaduje mať jasno v tom, čo je podstatou evanjeliovej zvesti – a v tom spočíva Pavlova genialita. Je to dôležité z dvoch ohľadov: na jednej strane sa pri „stávaní sa všetkým pre všetkých“ nesmú robiť také kompromisy, ktoré by porušili integritu a pravdu evanjelia, na strane druhej sa však nesmie úzkostlivo trvať na hocičom, čo k tejto integrite a pravde nepatrí. Žiaľ v dejinách Cirkvi a pravdepodobne aj dnes by sme našli prípady, v ktorých sme na jeden či druhý aspekt evanjelizácie zabudli, a vari aj zabúdame.

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Získal licenciát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

Obrázok: Pohľad z hory týčiacej sa nad starovekým Korintom smerom k jednému z jeho vtedajších prístavov

Inzercia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Pavol a celibát

Pavol a celibát

Pokračujeme v sledovaní Pavla a jeho myšlienok, ktoré vyjadril vo svojom liste do Korintu. Ako sám naznačuje (porov. 1 Kor 7,1), viacero pasáži v liste boli podnietené otázkami, v ktorých miestni kresťania nemali jasno, a ktoré predtým Pavlovi zaslali v nám už dnes nezachovanom liste. Je teda zrejmé, že niektorí Korinťania sa na svojho Apoštola obracali ako na autoritu. Samotné základné kresťanské hlásanie zjavne nebolo postavané tak, žeby hneď vedelo odpovedať na všetky praktické okolnosti života. A tak už tu vidno, že princíp niekedy aj siahodlhých debát o problémoch a následných viac či menej záväzných stanovísk vydaných autoritami sa v živote Cirkvi tiahne od jej začiatku až doteraz.

Blog
Milí naši aktivisti zo #bezvyznania

Milí naši aktivisti zo #bezvyznania

Pri naďabení na váš bilboard počas cesty do práce mi do hlavy vbehlo nespočetné množstvo ironických, sarkastických a uštipačných poznámok. Skúsim sa ich zdržať, ale nič nesľubujem. Stále totiž v mojej mysli dominujú.

Blog
Zápisky z luxusnej karantény

Zápisky z luxusnej karantény

Neviditeľný nepriateľ dorazil aj do našej rodiny. Mysleli sme, že odoláme, staršiemu synovi sme márne dohovárali, aby sa s nikým nestretal, ale plnoletému už ťažko prikážete... I keď svoj okruh skresal naozaj na minimum, nepomohlo. Anglická mutácia korony je predátor, ako povedal nedávno pán profesor Jarčuška. Cítili sme sa ako obete, ale zožrať sa ním nemienime.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.