Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
27. február 2015

Majú handikepovaní právo na slobodu slova?

Každoročne si francúzski študenti advokácie majú možnosť zmerať sily v prednesení obhajoby, ako keby sa jednalo o skutočný proces. Každý si sám zvolí prípad zo života, predstúpi pred porotu a prednesie pripravenú reč. Rokmi si toto zápolenie budúcich advokátov získalo svoju prestíž a do celoštátneho...

Každoročne si francúzski študenti advokácie majú možnosť zmerať sily v prednesení obhajoby, ako keby sa jednalo o skutočný proces. Každý si sám zvolí prípad zo života, predstúpi pred porotu a prednesie pripravenú reč. Rokmi si toto zápolenie budúcich advokátov získalo svoju prestíž a do celoštátneho finále sa dostávajú len tí najlepší z najlepších. Tohto roku sa medzi jedenástimi finalistami zviditeľnila Mariette Guerrien-Chevaucherie so svojou obhajobou osôb s Downovým syndrómom. Jej reč nepotrebuje dodatočný komentár.

"Dnes nie sme na druhom konci sveta po boku Asia Bibi odsúdenej na obesenie; nie sme ani v temnotách Guantanáma.

Vážený pán predseda, dámy a páni porotcovia, sme v Paríži, vo Francúzsku, kolíske toho, na čo sme hrdí - ľudských práv. Najvyššia Rada pre Audiovysielanie (pozn.: ďalej CSA) rozhodla 25. júna 2014 o cenzúre krátko-metrážneho filmu na tému Downovho syndrómu vysielaného na M6, Canal+ a D8 a videného viac ako päť milión krát na Internete. V tomto filme s názvom Drahá budúca mama sa viacero detí a mladistvých s Downovým syndrómom obracia na budúcu mamu čakajúcu dieťa s touto chorobou. Opisujú jej všetkú tú radosť a lásku, ktorú jej takto choré dieťa môže dať. Pri tejto príležitosti nám tieto postihnuté osoby hovoria ako sú šťastné, že môžu žiť, pracovať a milovať ako všetci ostatní. 25. júna CSA cenzurovala toto svedectvo súdiac, „že nespadá pod reklamu v zmysle článku 2 rozhodnutia z 27. marca 1992. Aj keď bolo vysielané bezplatne, nemožno ho vnímať ako posolstvo vo všeobecnom záujme, v zmysle článku 14 uvedeného rozhodnutia, keďže oslovujúc budúcu matku jeho účel sa môže javiť nejasný a nemusí vyvolať spontánne a konsenzuálne prijatie.“ Pretože sa osoby s Dawnovým syndrómom javili šťastné, bolo im zobrané právo sa slobodne vyjadriť na reklamných obrazovkách.

Šokovaná týmto rozhodnutím sa trizomička Inès, jedna z mladých vystupujúcich v tomto filme, odvolala na Štátnu radu kvôli prekročeniu právomoci a z dôvodu obmedzenia jej slobody vyjadrovania. Základná sloboda Európskej dohody o ľudských právach, uhlový kameň, pýcha Západu, obľúbaný argument našich veľkých filozofov! „Nesúhlasím s tým, čo hovoríte, ale budem bojovať do konca, aby ste to mohli povedať“, náš drahý Voltaire sa po oznámení rozhodnutia CSA obrátil v hrobe. Osoby postihnuté Downovým syndrómom majú na základe ústavného článku 10 právo na slobodu vyjadrovania. Inès má právo sa vyjadriť bez obmedzenia a bez ostychu. Má toto právo tak ako každý z nás. 25. júna 2014 bola odstrčená na okraj v spoločnosti, kde ľudská slabosť nie je vítaná. S týmto konštatovaním podávam pred vami námietku pre nerešpektovanie ústavného článku 15, ktorý zakazuje diskrimináciu. CSA svoje rozhodnutie podporuje tromi argumentami. V prvom rade usudzuje, že obsah nie je vo verejnom záujme. Čo je však všeobecný záujem? Je to záujem spoločnosti ako celku, váš, môj, aj postihnutých osôb. Jean-Frédéric Poisson usudzuje, že tento spot „zvýrazňuje schopnosti trizomických detí šíriť šťastie v ich okolí“. Tvrdím, že je vo všeobecnom záujme, aby „schopnosť trizomických detí šíriť šťastie v ich okolí“ bola známa všetkým. Iba ak by platilo, že osoby s Downovým syndrómom nemajú rovnaké práva ako ostatní, pretože majú tretí chromozóm 21. Myslím si, že v takejto situácii sa dnes nenachádzame.

Ako druhý argument CSA tvrdí, že účel posolstva „sa môže zdať nejasný a nevyvoláva spontánne a konsenzuálne prijatie“. Nuž áno, tento spot môže vyvolať nepríjemné pocity. Obťažuje. Vyvoláva pocit viny. Avšak nie je prvý. Musím vám pripomenúť, že šokujúce spoty sú hojne vysielané na našich obrazovkách. Mám na mysli hlavne krátkometrážne filmy o bezpečnosti na cestách, pri ktorých tuhne krv v žilách. Kto sa opováži povedať, že sú zbytočné? Kto sa opováži povedať, že vyvolávajú pocit viny u zlých vodičov? CSA ich povoľuje, pretože je jasné, že vo svojom vnútri sme vnímaví na scitlivovanie, ktoré odovzdávajú. Prečo teda odmietnúť slobodný prejav trizomickým osobám pod zámienkou, že ich video nevyvoláva spontánny a konsenzuálny súhlas. Ak by všetky programy mali vyvolávať takýto súhlas, predstavte si všetky tie škrty, ktoré by boli nutné v televíznych programoch.

Po tretie CSA uzatvára, že tento obsah „zapadajúci do boja proti odsudzovaniu handikapovaných osôb by mohol byť využitý pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu, v rámci lepšie moderovaného a kontextualizovaného vysielania, napríklad v rámci nejakých programov.“ Trizomické osoby majú teda každý rok čakať na 21. marec, aby sa mohli vyjadriť na kanáloch verejnej televízie. A navyše by to mali urobiť v rámci upraveného programu, aby nikto, kto to bude pozerať, nebol prekvapený a videl ich len ak to naozaj chce. Akým právom musí byť text kontextualizovaný? Pretože Inès má Dawnov syndróm, tak jej slová treba pribrzdiť, starostlivo upratať do vedeckých dokumentárnych programoch.

Inzercia

Pán prezident, dámy a páni členovia poroty, jednou z úloh CSA je prispieť k aktivitám v prospech sociálnej súdržnosti a bojovať proti diskriminácii v oblasti audiovizuálnej komunikácie. Jej poslaním je zmeniť náš pohľad na handikap; Downov syndróm vyvoláva strach lebo je zaznávaný, lebo zvýrazňuje rozdiel, lebo nie je normálny. Ale čo je to normálnosť? Pán prezident Rady pre audiovysielanie, bráňte ich! Obraňujte právo handikepovaných osôb na slobodné vyjadrovanie a to vo všetkých možných komunikačných kanáloch; bráňte ich právo ohlásiť sa, byť milovaní! Obmedzovaním ich práva na slobodu prejavu ich odsudzujete na zabudnutie; široká verejnosť musí vedieť, že s handikepom sa dá byť šťastný! Neočakávam od vás žiadnu ľútosť ani láskavosť. Dnes ide o múdrosť. Profesor Jerôme Lejeune, zakladateľ modernej genetiky, objaviteľ Downoho syndrómu, ju mal. Pre neho Downov syndróm bol životným bojom. Povedal tieto slová: „Už mám len jednu možnosť ako ich zachrániť, a to vyliečiť ich“. Vyliečenie sa blíži a čakajúc naň preukážme múdrosť, akceptujme rozdielnosť. Uznajme handikepovaným osobám práva sa slobodne vyjadriť. Pán prezident Rady, z úcty k inštitúcii, ktorú reprezentujete, kvôli slobode prejavu handikepovaných osôb, majte odvahu zrušiť vaše rozhodnutie.

Važený pán predseda poroty, dámy a páni porotcovia, mám na vás len jednu otázku: Máme odoprieť trizomickým osobám právo na slobodu prejavu na verejnosti z dôvodu, že ich radosť, ich život a ich šťastie by v nás vyvolávali pocit viny?“

Zdroj: "La liberté d'expression bafouée" - Concours des élèves avocats 2015

Ak by som na záver predsa len nejaký komentár dodal, tak len konštatovanie paradoxu našej doby. Doby, v ktorej právo na slobodu vyjadrovania majú iba tí, ktorí si pod ním predstavujú právo na výsmech či urážanie. Že ich trápne kresbičky nevyvolávajú „konsezuálne prijatie“, to kompetentných nevzrušuje. Ostatní, a najmä tí, ktorí vybočujú z reality utilitaristického Matrixu, majú právo na slobodu mlčania. Som rád, že sú medzi nami takí, čo sa dokážu postaviť verejne na ich stranu. Ďakujem Mariette.

Odporúčame

Blog
ESĽP schválil eutanáziu Vincenta Lamberta

ESĽP schválil eutanáziu Vincenta Lamberta

Viac ako dvojročný súdny maratón o život mladého hendikepovaného muža je, zdá sa, na konci po piatkovom rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva. Súd v Štrasburgu usúdil, že zastavením podávania výživy tomuto tetraplegikovi nebude nijakým spôsobom dotknuté jeho právo na život. courtroom...

Blog
"Ja som ich udal," povedal chlapec...

"Ja som ich udal," povedal chlapec...

Možno ste už čítali knihy politických väzňov, ich spomienky. Napísali ich biskupi, kňazi, lekári, rehoľníčky, učitelia... stovky príbehov zredigoval a pripravil do tlače básnik a spisovateľ Rudolf Dobiáš. A písal aj o tom, čo zažil sám - odsúdený vo veku 19 rokov na 18 rokov odňatia slobody. Vypoču...

Blog
Čo sme to za kresťania?!…

Čo sme to za kresťania?!…

V poslednom čase neschádzam z údivu, kto a ako si fandí, že je dobrý kresťan, katolík. Počas referenda som sledovala spústu diskusií pod článkami liberálov v mohých médiách. A tu sa iskrili „svetové“ hlášky tiež kresťanov. Začal sa diskusný príspevok: „Som kresťan, ale nie som za… nepotrebujem cirke...