Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
10. marec 2015

Pluralita v kresťanstve

Vďaka médiam sa vracajú na pretras témy, pri ktorých si uvedomujeme, že medzi slovenskými veriacimi nepanuje v názore na tú alebo onú vec jednoznačná zhoda. Aj názory na posledné referendum, ktoré podľa jedných bolo úspešné, podľa iných nebolo, demonštrujú pluralitné videnie problematiky vo veriacej...

Vďaka médiam sa vracajú na pretras témy, pri ktorých si uvedomujeme, že medzi slovenskými veriacimi nepanuje v názore na tú alebo onú vec jednoznačná zhoda. Aj názory na posledné referendum, ktoré podľa jedných bolo úspešné, podľa iných nebolo, demonštrujú pluralitné videnie problematiky vo veriacej spoločnosti.

Rôzne nazeranie na jednu a tú istú udalosť sme schopní akceptovať skôr v spoločenskej, či politickej sfére, horšie ho ale akceptujeme v kresťanstve. Vtedy ľahko prichádzajú na um pohoršenia z nejednoty, a tým aj odlišného nazerania na prianie Ježiša Krista o jeho diele. Kresťanstvo je Kristovým dielom. Pravdupovediac málokto z rozličných skupín v Cirkvi by túto pravdu popieral. Je len jeden Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, poúčal sv. Pavol veriacich v Efeze, aby cítili, že voči pohanstvu sú jednotne vymedzení.

Pred nejakým časom vyvolala u niektorých ľudí nadšenie, u iných nevôľu správa o tom, že sa arcibiskup Róbert Bezák vrátil na Slovensko. Do kraja pôvodu sa zvyčajne radi vraciame. Ceníme si mnoho darov, ktoré sme tam dostali. Ak ale niekto neprizná ani hlboko ľudský dôvod na návštevu rodnej zeme, svojim názorom už neprezentuje pluralitu v nazeraní na vec, ale nelásku. Pluralita však lásku predpokladá. V nej môžeme byť zajedno aj s tými, ktorí adresujú na posolstvo arcibiskupa kritické poznámky a vadia im jeho odvážne konštatovania, najmä ohľadne štrukturalizmu v cirkevnom spoločenstve. Rovnako môžeme byť vo viere zajedno aj s tými, ktorým vyhovuje Róbertov jánovsky model kresťanstva, ktorý rozmer náboženského strachu mení na bázeň voči Bohu. Robí tak kresťana vo viere dospelým a schopným za svoju vec bojovať aj v osamotení. Pluralizmus objíma vec komplexne a je viere užitočný.

Problematika pluralitného videnia života v Cirkvi na Slovensku je kontinuitne nastoľovaná. V deväťdesiatych rokoch na Slovensku kultúrne dominovalo HZDS s autoritatívnym politickým modelom a svoje echo si podobné trendy našli aj v Cirkvi. Jednu jeho podobu ukázalo nadšenie z toho, že sa zmiernili majetkové krivdy z minulosti a zabudnuté polia lesy, lúky sa vrátili Cirkvi. Na vavrínoch ale nemožno zaspať. Františkánsky diakon Ján Krstiteľ Baláž vtedy v kázni vysielanej Slovenským rozhlasom do celej zeme povedal, že dominantná politická garnitúra pošliapava spravodlivosť, čoho dôkazom bola aj tragická smrť Róberta Remiáša. Bola to pravda. Dôkladne a systematicky síce upratovaná pod koberec, ale vďaka Jánovi K. Balážovi postavená na nohy. Vďaka tomu ukázal opodstatnenosť model ohlasovania podporujúci spravodlivosť. Právom mohli byť doznané aj ďalšie nespravodlivosti spustené časmi divokej privatizácie. Pluralita v teologickom ohlasovaní poslúži práve na to, aby sa ukázala hranica, kde neobmedzený pán a víťaz politických volieb ponižuje ostatnú spoločnosť, čo nie je s Božím poriadkom, keď ukáže iný názor, než je jeho.

Inzercia

Tretí pôstny týždeň núka ako nosný biblický príbeh stretnutie Ježiša Krista so ženou Samaritánkou. Rozhovor s ňou ukáže, že kresťanstvo sa môže budovať nielen na židovstve, ale aj na odlišnej etnickej, či národnej kultúre. Ježišových učeníkov to zarazí, ale rozhovor ich majstra so Samaritánkou vyvrcholí návštevou samaritánskeho mesta. Návštevu príjmu s dvojdňovým pohostinstvom a hostia obohatia mesto s novou vierou v Spasiteľa sveta. Kresťanstvo nie je pevný blok. Boží Duch pripravoval v ľuďoch a v kultúrach pôdu na prijatie evanjeliovej zvesti rôzne a omnoho skôr než si vieme predstaviť. Rôznosť môže podivuhodne vyvrcholiť v jednote uznania Ježiša Krista za Mesiáša. Sv. Pavol to vyhodnotí Korinťanom tak, že niet ani Žida ani Gréka, ani otroka ani slobodného, ani muža ani ženy, ale všetci sme jedno v Božom Duchu.

Do Európy prichádzajú, často ako utečenci, ľudia z iných kontinentov. Ide o ľudí z Afriky, Ázie, ktorí vyšli zo svojich dejín formujúcich Božím Duchom. Sú preto nádejou že kresťanstvo na našom kontinente s pribúdajúcimi národmi v pluralite nadobudne novú tvár.

Milan Hudaček SJ

Foto: archív Teologickej fakulty Trnavskej univerzity

Odporúčame

Blog
Ideový zápas o otvorenú spoločnosť po 25 rokoch

Ideový zápas o otvorenú spoločnosť po 25 rokoch

Priaznivci kresťansko-demokratickej politiky si tento rok pripomenuli na dve výročia. Najprv to bolo 25 rokov od vzniku Kresťanskodemokratického hnutia a v zapätí 15 rokov od vzniku Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie. Jedným z dôležitých plodov ich zápasu na scéne verejného života bol zápas...

Blog
L I S T  kňazom

L I S T kňazom

Keď prichádzam do chrámu – vchádzam do neho s radosťou, so šťastím, s utrpením, so zármutkom, s vďakou. Nachádzam okrem Boha, aj vás pred oltárom: našich duchovných otcov, priateľov, pastierov. Vídavam vás pri Bohostánku, pod krížom, pri obradoch, úplne mladých, v strednom veku, ale aj celkom starýc...