Referendum – a čo ďalej?

Rozruch okolo plebiscitu snáď už opadáva, no stále doznieva 100+1 názorov na jeho úspech či neúspech.

Anton Chromík z Aliancie za rodinu vo svojom blogu na SME vyvodzuje úspech referenda na základe nominálnej účasti. Juraj Šúst zo Spoločenstva Ladislava Hanusa to hodnotí v Impulze na základe percentuálnej účasti ako fiasko... a aj ďalšie osobnosti z konzervatívneho spektra sa navzájom presviedčajú o svojej pravde... Budú sa aktivisti a združenia po referende naďalej vymedzovať a atomizovať, podobne ako marginálne politické strany? (komentátori z liberálneho spektra sa z toho môžu len tešiť!)

„Hodnotové" referendum nemožno posudzovať kritériami pre súťaž politických strán vo voľbách, teda buď výhra alebo prehra. Ak by Aliancia za rodinu už aj bola etablovanou inštitúciou, cieľom nemôže byť jednorazové víťazstvo, ale naštartovanie pro-rodinného programu a spolupráca pri jeho realizácii.

Snáď sa stala chyba v prehnaných očakávaniach a je nevyhnutné poučiť sa z chýb, ktoré sa stali. Reálny význam referenda však spočíva v dôraze na otázky rodinnej politiky konzervatívneho charakteru a tento akcent ďalej nie je možné ignorovať.

Zároveň sa ľudia prebrali z letargie, z neschopnosti aktuálne reagovať na dianie, vynorili sa nové osobnosti schopné formulovať postoje a argumenty na obranu rodiny.

Skutočný dosah a účinky referenda však môže preukázať len dostatočný časový odstup, unáhlené závery ničomu neprospejú.

Pre ďalší vývoj je nevyhnutná synergia – kooperácia občianskych združení a iniciatív podporujúcich rodinu. Integrácia „pro-life“ a „pro-family“ aktivít sa v našich podmienkach rozvinula na pôde Fóra života od roku 2001. Iniciatívy sa zameriavali predovšetkým na konkrétnu pomoc ženám a ich rodinám v ťažkých životných situáciách.

Aliancia za rodinu jednoznačne vstúpila do verejného priestoru a zaujala vyjednávaciu pozíciu pre riešenie dôležitých tém týkajúcich sa rodiny. Vyvstáva však otázka jej smerovania a poslania. Aliancia dnes reprezentuje vyše sto rôznych občianskych inštitúcií, neziskových združení a iniciatív, ktoré spontánne podporili referendum. Na tomto základe sa rozvinula aktivita, akú sme v našich podmienkach snáď ešte nezažili.

Aktéri referenda majú v rukách silný mandát a nesú zodpovednosť za využitie jeho potenciálu. Žiada sa rozpracovať a predložiť „VÍZIU PRE RODINU“ a následne ju aj obhájiť v dialógu so subjektami Aliancie. Do tohto procesu je potrebné v širšej miere zapojiť odborníkov – psychológov, lekárov, právnikov... Len na základe spoločne prijatého projektu sa môže rozvinúť kontinuálna spolupráca v presadzovaní konzervatívneho programu zameraného na rodinu.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo