ERko pre deti

( Reportáž)

Deti rady spoznávajú nové. Obzvlášť, keď sa pri tom môžu zahrať. My, starší, máme zodpovednosť, aby sme im odovzdali to najlepšie z nás. Jednou z možností výchovy „našej budúcnosti“ je aj aktívna práca s deťmi v rámci činnosti občianskeho združenia eRko.

15.3.2015, nedeľa. V Komárne o druhej hodine na katolíckej fare začalo poobede stretnutie detí. „ Stretko“- ako ho volajú všetci- vedú mladí stredoškoláci a dospelí - animátori z eRka. Napriek tomu, že vonku svietilo slniečko, predsa pre deti bol pripravený bohatý nedeľný program na fare. Na úvod boli zapálené sviečky na stole. Potom nasledovalo prežehnanie sa, aby nám Dobrý Boh pomohol v našich aktivitách. A už tu je prvá úloha, predložená animátorom Andrejom: „Nakreslite svoje srdce, Pána Boha a seba. Nie je nesprávny alebo zlý obrázok. Nakreslite len, ako chcete.“ Deti začali usilovne kresliť.

Obrázky boli potom poukladané okolo sviečok na stole.

Do práce sa teraz pustil Filip. Ukázal deťom príklad, ako sa môže naše srdce znečistiť. Použil pritom dva poháre s vodou Do jedného postupne pridával jeho asistent Peter kvapky tušu, ktoré predstavovali naše hriechy. Ako „ pribúdalo hriechov“, tak voda v pohári strácala priehľadnosť, bola čoraz viac „zašpinená“ tušom, ktorý predstavoval „hriechy“.

„Tak, teraz vidíte, ako sa postupne znečisťuje táto voda v pohári. V tomto vedľajšom je čistá voda. Pohár s čistou vodou je priehľadný a čistý.“- povedal Filip. Názorným príkladom predstavil Filip dôsledky našich hriechov na naše srdce a našu dušu.

Potom animátori položili na stôl, do jeho stredu vystrihnuté srdce, na ktorom boli popísané prúžky papiera, na ktorých boli nápisy, obsahujúce zlé skutky. Deti si ich postupne vyberali, hodnotili a zadeľovali podľa toho, či boli skutky dobré, či zlé. Zároveň dostali úlohu vymyslieť, ako možno zlé skutky napraviť. Pri hriechu ohovárania zaznelo riešenie: „ Treba sa ospravedlniť..., povedať „prepáč“.“

Keďže deti začali byť trochu neposedné, veľmi vhod im padlo podľa programu premiestniť sa do veľkej zasadačky. Tu sa zahrali hru, pri ktorej dostali na chrbát hárok papiera a do ruky fixku. Úlohou bolo robiť čiarky na chrbty iných, ale svoj chrbát chrániť od „útokov“ fixiek ostatných.

Deti sa dobre vyšantili. Pri hre si všetci uvedomili, že sa ľahko môže stať „ušpinenie“ duše a srdca, podobne ako začiarkanie hárku papiera na chrbte.

Po „behacej“ hre deti vyhladli,a občerstvili sa z pribaleného olovrantu.

Keď sa deti posilnili, vystrihnuté srdce, ktoré použili animátori na začiatku stretka, prilepili na veľký hárok papiera. Animátori rozdali postrihané kúsky obrázku. „Čo to len bude?...“ Deti skúšali skladať obrázok spoločne.

Obrázok začal nadobúdať zreteľné rysy. Na obrázku bol Boží Syn- Ježiš Kristus. Nasledovala ďalšia úloha – nalepiť obrázok na hárok so srdcom. Tak, aby prekrýval aj časť srdca.

Deťom sa to podarilo, a tak si mohli lepšie uvedomiť, že je dôležité, aby sme neustále nosili Ježiša v našom srdci. Zaznelo: „ Pre to, aby sme mohli mať Ježiša v srdci, musíme najprv svoje srdce očistiť od hriechov a konať dobré skutky.“

Čas bežal, a na rad prišiel ďalší bod programu, ktorý pripravili ochotní animátori. Aj ja som bol prekvapený. Zrazu sa objavilo na stole okrúhle neveľké zrkadlo. Animátori ešte vybrali rekvizity – vystrihnuté okuliare, vystrihnutý klobúk, papierové bohaté vlasy, vystrihnuté fúzy. Položili ich na zrkadlo, a postupne volali všetky deti k zrkadlu. Aby sa pozreli do zrkadla, a povedali, že koho tam vidia. Deti spomínali Haryho Pottera, Chaplina a podobne. Názorne bolo predvedené, že keď človek používa rôzne masky, jeho obraz je nejasný- nie je to on. Tak isto aj rôzne hriechy znečisťujú náš obraz. Naše svedomie je niekdy ako to zrkadlo. Hriechy znečisťujú naše svedomie.

Deti si uvedomili, že ak svedomie nie je čisté- je nepekný aj náš obraz.

Pre lepšie uvoľnenie nasledovala hra, pri ktorej sa veľa behalo. Táto hra prebehla zase vo veľkej zasadačke, keďže tam bolo plno miesta. Deti sa dosýtosti ponaháňali a nabehali.

Na záver stretka bolo treba záverečné sfúknutie sviečky na stole. Animátori pripravili pekné „zátišie“ zložené so zapálenej sviečky, papierového hárku so srdcom a obrázkom Ježiša, a detských kresieb zo začiatku stretka.

Vybraný účastník potom sviečku sfúkol, aby tak urobil „bodku“ za hrami.

Na úplný záver ešte jeden z animátorov- Martin, predniesol záverečnú modlitbu.

Po modlitbe a prežehnaní sa, deti sa obliekli a v sprievode rodičov odišli domov.

Veru, aj takýmto spôsobom môžeme pomáhať naším deťom nájsť pravé životné hodnoty. Aktivity eRka sú mimoriadne užitočné. Členmi eRka sú dospelí aktivisti, stredoškoláci aj deti základných škôl. Ich činnosť je založená na Božom slove a kresťanskom duchu v srdci.

Ak máte záujem bližšie spoznať činnosť eRka pre vaše deti a ostatné deti Slovenska - a možno sa pridať - nech sa páči: Kliknite na:erko.sk/o-erku/

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo