Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
01. február 2021

MUDr. A.Neuwirth-Moje spomienky

Kdesi v pozadí stojí Prof.Tomislav Kolakovič, ktorý prišiel na Slovensko začiatkom jesene 1943. Za krátky čas pôsobenia zasial horčičné zrniečko, z ktorého vyrástlo dielo nepredstaviteľných rozmerov. Tento príbeh nemá v Európe obdobu.
MUDr. A.Neuwirth-Moje spomienky

Už počas stredoškolského štúdia sa ku mne dostali knihy, ktoré predstavovali príbehy konkrétnych ľudí, ich osudy a tieto príbehy neskôr výrazne ovplyvnili moje životné smerovanie. Boli to príbehy ľudí, ktorí predstavovali určitú generáciu. Ak by som mal nájsť ten správny pojem pre túto generáciu, tak použijem označenie: „Generácia disentu.“ Túto generáciu tvorili bežní ľudia, rehoľníci, ktorí v jednej chvíli v živote naplno uverili, že je tu niečo, čo ich presahuje a dáva ich životu zmysel. Hľadanie poctivej pravdy o sebe a potom dennodenné uskutočňovanie toho v čo človek verí.

Prvou takouto osobnosťou z „disentu“, ktorú som spoznal bol Don Jozef Sobota. Salezián, ktorý strávil 60 rokov na Orave v Námestove. Rozprával mi, ako ho komunistická moc chcela za každú cenu dostať preč z Oravy. V najťažších okamihoch ho podržali ľudia z obce Novoť. „Moje miesto je tu v Námestove, Pán Boh ma povolal byť tu prítomný – často mi spomínal túto vetu. Niekedy v tomto období sa ku mne dostala aj kniha - To nás zachránilo od MUDr. S. Krčméryho.

Po prečítaní tejto knihy som si povedal: ,,Myslím, že s týmto pánom sa raz chcem stretnúť a porozprávať o tom, ako bolo možné všetky tie útrapy vydržať a nezradiť svoje presvedčenie.

Neskôr, po príchode na VŠDS v Žiline, som sa zoznámil s ďalším predstaviteľom disentu, ktorý mal na starosti vysokoškolákov.

ThDr. Ing. L. Stromček nám poskytol cenné rady, ako zvládnuť náročné začiatky štúdia, ale aj duchovné vedenie, ako nájsť svoje miesto v živote. Za krátky čas vybudoval UPC Paľova búda, miesto, kde sme sa mohli zastaviť a porozprávať.

Raz mi bývalý predseda SNR povedal na jeho adresu: „Vy neviete, koho v Žiline máte!“

Z času na čas na UPC zavítali významné osobnosti z celého Slovenska.

Z tých návštev mám stále živú spomienku na stretnutie s otcom Kardinálom J. Ch. Korcom. Vyžarovala z neho vnútorná sila.

Tu niekde som zachytil meno MUDr. A. Neuwirtha a jeho príbeh, a nebol to všedný príbeh.

Neskôr sa mi dostala do rúk informácia o možnosti zúčastniť sa spomienkovej akcie, v rámci ktorej bola aj možnosť osobne sa stretnúť a porozprávať. Takisto tam mal byť aj MUDr. S. Krčméry. Bolo to síce v Bratislave, ale nezaváhal som. Rozhodnosť je dobrá vlastnosť.

Bolo to už veľmi dávno, ale dodnes si to stretnutie nosím v sebe. Na stretnutie s takýmito ľuďmi sa nedá zabudnúť . Následne som sa začal viac zaujímať o príbeh a posolstvo MUDr. A. Neuwirtha. Narazil som na jeho knihu „Liečiť zlo láskou“, ktorá ma veľmi oslovila.

Toto dielo, kde prezentuje svoj život, pohľady na kultúru života, hľadá perspektívy Slovenska v novej Európe, bolo tvorené pod vplyvom tvrdej skúsenosti s totalitou nacizmu a komunizmu.  Myslím si, že táto kniha je dodnes neprekonaná svojim posolstvom. Biblické vyjadrenie najlepšie vyjadruje, na ktorej strane stál:

Tu vstal vo veľrade istý farizej menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si vážil všetok ľud. Rozkázal týchto ľudí (t. j. apoštolov) vyviesť na chvíľu von a im (t. j. veľrade a starším) povedal: ,,Mužovia, Izraeliti, dobre si rozmyslite, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi.... Preto vám teraz hovorím: Nechajte týchto ľudí a prepusťte ich, lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa, ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu.“ (Sk 5,34-35, 38-39)

Uvediem časť zo spomínanej knihy, ktorá mi pripadá dnes veľmi aktuálna v plnom znení.

Čo je dnes pre Slovensko najdôležitejšie?

Nejeden človek by iste povedal peniaze, pretože za peniaze sa dá všetko kúpiť. Lenže aj peniaze sú nanič, ak správne nechápeme ich zmysel. Poznať zmysel vecí - to je to, čo dnes Slovensko najväčšmi potrebuje. A poznať zmysel vecí znamená hľadať pravdu. Súčasná slovenská spoločnosť by potrebovala predovšetkým úprimný lojálny vzťah k pravde, hľadať ju a vyvodiť z nej dôsledky, a to v každom ohľade.

Inzercia

Zmyslom života človeka je úplná a trvalá sebarealizácia, úplná a trvalá blaženosť, ku ktorej smeruje a ku ktorej má dôjsť. A ak to platí pre jednotlivca, platí to aj v rodine: cieľavedome vychovávať k hľadaniu zmyslu života, ale aj napomáhať tento zmysel nájsť a uskutočniť. Z toho vyplýva vzájomné subsidiárne prepojenie jednotlivých členov rodiny i národnej pospolitosti. Ani národ nemá zmysel sám v sebe, ale iba ak efektívne pomáha svojím príslušníkom plne realizovať zmysel života. Ale to je cieľ všetkých národov, ktorý môžu dosahovať iba vtedy, ak si nebudú prekážať na ceste k tomuto cieľu. Bez existencie národa, tak ako bez existencie rodiny, sa človek nemôže ani úplne uplatniť.

Ľudia hľadajú spôsob, ako získať peniaze. Zisk z podnikania stáva sa motorom individuálneho i spoločenského snaženia. Každý sa snaží o čo najvyšší podiel na zisku. Namiesto toho, aby sa ľudia snažili vzájomne si pomáhať a efektívne hospodáriť, vylepšiť spôsob hospodárenia a spravodlivo rozdeľovať jeho výsledky, potláčajú jedincov, ktorí sa na zisku podieľajú. Preto si myslím, že jednou z podstatných vecí, ktoré Slovensko potrebuje, je nájsť pravdu o peniazoch, o hospodárení.

Slovensku chýba vízia. Vízia osobného, rodinného, národného i štátneho života. Doteraz sme nevytvorili našu víziu, náš cieľ, zmysel našej štátnosti. A prečo je to dôležité? Lebo bez zmyslu každá námaha, každé utrpenie vedie k pocitu nešťastia, hoci zmyslom človeka je, aby bol šťastný. Hľadanie pravdy, hľadanie zmyslu nám umožňuje prekonať každé trápenie, každé utrpenie, aj tie najkritickejšie momenty. Predpokladom nájdenia zmyslu je však lojálny postoj k pravde. (V bibl. č 10)

Ako vnímať a interpretovať poslanie MUDr. A. Neuwirtha v kontexte 20.storočia?

Ako uchopiť význam tejto generácie, do ktorej patril, jej odkaz, dôležitosť v našich novodobých dejinách?

Aká osobná skúsenosť viedla MUDr. A. Neuwirtha k tomu, že bol ochotný riskovať stratu kariéry, ponižovanie zo strany štátu, že bol ochotný stráviť roky vo väzení, aj napriek tomu, že mal rodinu?

Vážime si týchto ľudí? Vieme ich spoločensky oceniť? Vieme ich prezentovať sebavedome v zahraničí?

Čiastočnú odpoveď na niektoré otázky som našiel v nemocničnej kaplnke, kde v jednom časopise bola uvedená životná mozaika Kardinála Š. Wyszynského. Jeho žiak K. Wojtyla, ktorý vyrástol pod jeho vedením napísal: „Takého prímasa ako bol prímas Š. Wyszynsky, posiela Pán Boh raz za tisíc rokov.“

Minister zahraničných veci I. Korčok urobil silné gesto a udelil pri príležitosti 100.výročia narodenia MUDr. A. Neuwirtha In memoriam najvyššie ocenenie rezortu diplomacie - Medailu za zásluhy o Slovenskú diplomaciu, čím dal najavo, že si je vedomý osobitných zásluh oceneného.

T. Kolakovič pozitívne ovplyvnil nasledujúci vývoj v našich dejinách, spôsobom, ktorý nemá obdobu. Je to Európsky príbeh, na ktorý musíme byť právom hrdí!

Neviem, či sa na území Slovenska nachádza pamätník, ktorý by bol trvalou spomienkou na osobnosť Profesora T. Kolakoviča, a takisto spomienkou na všetkých mladých ľudí, ktorých životy ovplyvnil, ale ak nie, určite by mal stáť čo najskôr!

Moje poďakovanie patrí Ing.Arch. V.Záborskému za súhlas s použitím titul.fotografie, ktorá je z spomínaného diela.

 (Anton Neuwirth, Rudolf Lesňák: Liečiť zlo láskou, KALLIGRAM Bratislava 2001)

(S. Krčméry, To nás zachránilo. Brainwashing - vymývanie mozgu, Lúč, Bratislava 1995)

 

Pochádzam z Oravy, z dediny pod Babiou Horou. V r. 1912 z Krakowa vystúpil na vrchol B.Hory V.I Lenin, a preto tam mal osadený pamätník. O niekoľko desaťročí neskôr tam prichádza z Krakowa K. Wojtyla. Dnes tam nájdete jeho pamätník. Zaujímam sa o kultúru a ekonomiku. Moje heslo: Kde je cieľ, tam je vôľa!

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Zmena v uctievaní Stvoriteľa - 4

Zmena v uctievaní Stvoriteľa - 4

“V ten deň sa bude každý prorok hanbiť za svoje prorocké videnie, a aby druhých oklamal, nebude nosiť odev zo srsti. Bude hovoriť: ‚Nie som prorok, som roľník. Keď som bol mladý, kúpil si ma istý človek.‘ A keď sa ho niekto opýta: ‚Čo to máš na tele za rany?‘, odpovie: ‚Zbili ma v dome mojich priateľov.‘” - Zachariáš 13:4-6.

Blog
Dialóg ako cesta k lepšej spoločnosti

Dialóg ako cesta k lepšej spoločnosti

Útok na Kapitol, či presadenie zákona Equality Act. Festival Pride alebo pochody za tradičnú rodinu. Ochrana života kontra poľské protesty proti obmedzovaniu reprodukčných práv žien. Vyhrotené scény našej doby napovedajú, že sa pod rúškom štandardnej demokracie odohráva ideový boj o jej budúcu podobu. To, čo vidíme v médiách, oprávnene mnohých vyrušuje. Obávajú sa totiž, kam až môžu tieto konflikty dospieť. Ako vôbec môže spoločnosť pokračovať ďalej a ťahať za „jeden povraz“, keď je v nej toľko odsudzovania a nenávisti. Nedávno sa mi však do rúk (alebo lepšie povedané na obrazovku) dostala katechéza k evanjeliu o láske k nepriateľom. Akosi som v tom začal vidieť odpoveď na moje nezodpovedané otázky.

Denník Svet kresťanstva