Ukrajinské alternatívy

Ukrajinská kríza sa už ťahá vyše roka. Ako v každej vojne, pretože tu ide o občiansku vojnu, generuje sa tu popri stratách na životoch a materiálnych škodách aj rastúca zaťatosť a nenávisť.

Tieto dva posledné poľutovania hodné produkty vojny sa čiastočne prenášajú aj k nám. A tak sa dozvedáme, že ukrajinská strana sú v podstate banderovci (dokonca som narazil aj na výraz „klérofašisti“) a na ruskej sú to boľševickí banditi. No a keďže trochu konšpiračného nádychu nikdy nezaškodí, za tým všetkým sú eurohujeri a židovskí bankstri.

Aké sú však fakty? Východné oblasti Ukrajiny sa demograficky podstatne líšia od jej západných častí. Pre nás by asi najdôležitejšie malo byť to, že na východe Ukrajiny prevláda Pravoslávna cirkev, kým Gréckokatolícka je hlavne v jej západnej časti.

Etnickí Rusi, ktorí sú najpočetnejší na Kryme a vo východných častiach Ukrajiny chcú spojenie s Ruskou Federáciou. Dokázali to referenda, v týchto častiach Ukrajiny. Ich výsledky boli presvedčivé, ich regulárnosť spochybňovaná. Pravda spochybňovaná tými, ktorým výsledky nepasovali do krámu...

Ukrajinci tvoriaci väčšinu obyvateľstva v ostatnej Ukrajine sa chcú stať súčasťou Európy. Kríza sa začala vlani, keď prezident Janukovič oficiálne ukončil snahy o pripojenie Ukrajiny k EU. Potom Janukovič vyhlásil, že sa svojej pozície nevzdá a ušiel do Ruska. Nato sa ukrajinský parlament rozhodol hlúpo, kontraproduktívne a provokatívne, pre obmedzenie používania ruštiny na Ukrajine.

Toto obmedzenie bolo neskôr zrušené, ale škoda bola už spravená. A odštartovalo to progresívne zhoršovanie situácie na Ukrajine. Rusi obsadili Krym, a vo východnej časti Ukrajiny prebieha občianska vojna, do ktorej aktívne zasahuje Rusko a ktorej výsledok sa snaží ovplyvniť ako EU, tak USA. V momente písania tohto blogu tam panuje vratké a obojstranne porušované prímerie. Ťažko povedať, ako sa situácia vyvinie, hoci sa zdá pravdepodobne, bývalý KGB dôstojník prezident Putin dokáže budúci vývoj lepšie predvídať ako prezident Obama.

Možno, za danej situácie najlepším riešením by bolo zopakovanie referend v ktorých by sa obyvatelia rozhodli o svojej budúcnosti. Tieto referendá by teraz mali byť dozorované Ruskom, Ukrajinou a EU. A prípadne aj OSN. Takto ich legitimita by bola nespochybniteľná.

V prípade, že by väčšina obyvateľov chcela ostať súčasťou Ukrajiny malo by sa tak stať a Rusi z týchto oblastí by mali dostať kultúrnu autonómiu. A naopak – ak by väčšina obyvateľov chcela pripojenie svojej krajiny k Rusku, malo by sa tak stať a tam žijúci Ukrajinci by mali dostať kultúrnu autonómiu.

Východné oblasti Ukrajiny by sa v tomto prípade pripojili k Ruskej federácii. Ich obyvateľstvo by dostalo to, po čom túži a Rusko taktiež po čom túži – nové a v tomto prípade aj bohaté územia. A Putin by „nestratil tvár“.

Stredná a západná Ukrajina by ostali načas samostatné a potom by sa pripojili do ďalej sa integrujúcej Európy. Európa by dostala oblasti bohatej ukrajinskej černozeme a obyvatelia tejto Ukrajiny taktiež to, po čom túžia – stali by sa z nich Európania. No a, hlavne, Slovensko by už konečne prestalo byť na hranici medzi Západom a Východom.

V prípade, že si Ukrajina len silovo uchová svoju územnú celistvosť, konflikt bude pokračovať, škody budú rasť, mŕtvych bude pribúdať, zaťatosť a nenávisť budú stále viac triumfovať. To nebude znamenať nič dobré pre Ukrajinu, ani pre Európu a „in the final analysis“ ani pre svet.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo