Kauza Bezák – odpovede na kontroverzné otázky

Odvolanie arcibiskupa Bezáka v júni 2012 patrí k najvýznamnejším udalostiam slovenskej Cirkvi za 25 rokov od oslobodenia v novembri 1989. Silou, ktorou zasiahlo cirkev, angažovanosťou i pozornosťou médií a verejnosti. Jeho stretnutie s pápežom Františkom v apríli 2015 ešte kauzu nevyriešilo, ale následné vyjadrenia kardinála Vlka, ktorý ho sprostredkoval, dali odpoveď na viaceré otázky, ktoré takmer tri roky vzbudzovali veľké rozpory a emócie.

Je logické že Konferencia biskupov Slovenska (KBS) nechce pred rozhodnutím pápeža vydávať oficiálne stanovisko, i to, že viacerým chýba. V cirkvi vrátane kresťanských médií však je, alebo by mal byť aj priestor na vecnú a korektnú diskusiu na takéto témy. Viac a rýchlejších informácií priniesli civilné médiá, u ktorých sa to však často miešalo so snahou zneužiť kauzu na zneváženie cirkvi. Aj preto je mlčanlivosť väčšiny slovenských katolíckych médií k tejto téme divná a škodlivá. Zatiaľ čo napríklad český Katolícky týdeník venoval téme celú stranu (veľkosti 2 strán KN), slovenské Katolícke noviny iba dve krátke agentúrne správy.

KBS verzus Bezák?

Od oznámenia o odvolaní viacerí bez dôkazov tvrdia že za tým stojí KBS, či priamo jej predseda. K. Lovaš to odvodzoval z vyjadrenia M. Vlka pre TV Noe že „Bezákovo odvolanie bolo záležitosťou Slovenska, nuncia a vysokopostavených úradníkov vo Vatikáne.“ (Aktuality.sk 20.4.2015 )To som za pravdepodobné považoval už v roku 2012, ale nedokazuje to „vinu“ KBS a S. Zvolenského.

Aj značnú časť rozhovoru pre webnoviny.sk, ( 22.4.2015) ktorý je aj na stránke KBS, sa arcibiskup Zvolenský bráni takémuto obviňovaniu. Nie je dôvod neveriť mu, že je rád, že sa arcibiskup Bezák stretol s pápežom Františkom, on odvolanie R. Bezáka nežiadal, nemá strach z pápežovho rozhodnutia, a bude ho rešpektovať. Jasne sa k tomu vyjadril aj kardinál Vlk,: „Je zřejmé, že odvolání neprovedla ani biskupská konference, ani její předseda, podle jejich vlastního vyjádření, které nechci komentovat.“ (27. 4. 2015, oficiálna stránka M. Vlka http://kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=820 ) To však nevylučuje možnosť, že medzi tými, ktorí odvolanie R. Bezáka rozbehli a „vybavili“, bol aj biskup či biskupi, ktorí sú členmi KBS.

Čo Bezák nespravil

S. Zvolenský v tomto rozhovore povedal, že „Mons. Bezák nebol odvolaný bezdôvodne. Odvolanie prišlo po ťažkostiach a sporoch v jeho arcidiecéze." Otázne je či tieto dôvody boli primerané na odvolanie, a či toto bolo múdrym, spravodlivým a cirkevno-právne dobrým riešením.

Kardinál M. Vlk po dôkladnom skúmaní kauzy a stretnutí s pápežom Františkom potvrdil, že R. Bezák nebol odvolaný zo „štandardných“ dôvodov, z ktorých občas nejakého biskupa odvolajú: Nehlásal veci, ktoré by boli v rozpore s učením Katolíckej cirkvi. Dôvodom odvolania nebolo morálne zlyhanie, čo už dávnejšie povedal aj pražský kardinál D. Duka. Dôvodom nebolo ani zlé hospodárenie R. Bezáka, ako sa nás ešte pred rokom snažil obviňujúcim článkom presvedčiť aj J. Čarnogurský. ( na to som reagoval tu: http://www.postoy.sk/content/kauza-bezak-a-cirkevne-majetky ) Naopak, stále patrí k pravdepodobným dôvodom to, že Bezák verejne kritizoval hospodárenie svojho predchodcu, alebo niekomu prerušil obchody.

Špeciálnym dôvodom môžu byť aj vážne vnútorné rozpory v diecéze, ktoré chce pápež upokojiť odvolaním biskupa. To nepriamo označil ako dôvod odvolania aj arcibiskup Zvolenský. V tomto však platí, že odvolaný biskup nemusí byť jediným ani hlavným vinníkom týchto rozporov.

Neomylný pápež a chybný proces

Začiatkom júla.2012 som napísal, že „okrem toho existuje možnosť, že niekto, komu osobne vadia postoje, skutky, svedectvo či obľúbenosť arcibiskupa, nejako ovplyvní príslušnú pápežskú komisiu, aby pripravila odvolanie. To však už nie je s kostolným poriadkom“. ( http://www.postoy.sk/content/pozoruhodn%C3%A9-s%C3%BAvislosti-arcibiskupa-metoda-bez%C3%A1ka ) Práve to naznačujú slová M. Vlka z apríla 2015 o výsledkoch jeho skúmania: Postupne som z toho všetkého vyrozumel, že proces odvolania mons. Bezáka nebol podľa pravidiel kánonického práva.“ ( http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/kardinal-vlk-pre-cestaplus 14.4.2015)

Niektorí kritici Bezáka a „bezákovcov“ tvrdili, že ich otázky a protesty sú heretické, lebo tým spochybňujú neomylného pápeža. Táto neomylnosť podľa učenia cirkvi však platí len pre oblasť viery a mravov, a nie pre politické či administratívne rozhodnutia. Pápež nemôže poznať situáciu a problémy všetkých vyše 500 arcidiecéz a 2074 diecéz RKC, a v niečom musí spoliehať na príslušné komisie, ktoré nie sú neomylné.

Ešte závažnejšiu skutočnosť však M. Vlk naznačil týmto vyjadrením: „Mezi dokumentací, se kterou jsem konkrétně seznámen, zcela chybí základní dokument, který v takové kauze musí bezpodmínečně existovat, a to je písemný dekret o odvolání podepsaný papežem. S tím jsem se nikde, ani s jeho přesnou citací a oficiálním uvedením důvodů odvolání, nesetkal. Proto celý ten rozruch. To je podstatná chyba celého procesu.“ To môže znamenať, že pápež Banedikt XVI. o odvolaní osobne nerozhodol, a potom len „hasil“ jeho dôsledky.

Chyby R. Bezáka a bezákovcov

Zavádzajúco nepresné je vyjadrenie mons. Zvolenského, že „Bezák svoje odvolanie neprijal.“ Bezák nekonal podľa nunciom predneseného návrhu, aby sám odstúpil, ale nariadenie poslúchol, čiže ho fakticky prijal. Len nie bez otázok a vyjadrenia svojho názoru a pochybností o spôsobe odvolania. Vyjadrenia kard. Vlka naznačujú, že tieto, pochybnosti boli oprávnené.

Kardinál Vlk spravil to, čo viacerí kritici u „bezákovcov“ odsudzovali: V rámci svojich možností dôsledne hľadal pravdu, a usiloval o spravodlivosť pre biskupa, ktorý bol odvolaný divným spôsobom. Pápež František to zjavne ocenil ako dobrý skutok, a nie ako neposlušnosť.

Kardinál Duka už v r. 2012 povedal, že chyby spočívajúce hlavne v nevhodných vyjadreniach sa stali na obidvoch stranách tohto konfliktu. M. Vlk sa zjavne stotožnil s cieľom „bezákovcov“ získať spravodlivosť pre Bezáka, ale kritizoval niektoré ich spôsoby: „Ale vlna protestov, ktorá sa potom zdvihla na spôsob rakúskej sekularizovanej organizácie „My sme cirkev“ a ktorá má charakter rôznych politických protestov - to do cirkvi nepatrí …. Ja som trochu zmenil názor na celú kauzu po tom, čo som zažil v Brne v katedrále pri spoločnom slávení sv. omše slovenskými a českými biskupmi. Protesty týchto skupín, ktoré neboli ojedinelé … a ktoré bohužiaľ arcibiskup Bezák nezastavil a nevysvetlil ľuďom, že takto sa to nedá v cirkvi robiť, aj keď chápem v určitom smere rozhorčenie ľudí. Ale takto veci nemožno riešiť.“

Kardinál Vlk o stretnutí s pápežom a odvolávaní biskupov

V rozhovore pre cesta+ M. Vlk povedal o stretnutí : „Rozhovor trval niečo cez dvadsať minút. Pápež František si nechal celú záležitosť vysvetliť od mons. Bezáka. Pozorne a so záujmom počúval. Už toto hovorilo o veľkej dôvere. Emeritného p. arcibiskupa sa pýtal na jeho názory na riešenie... Dal sa s nami odfotografovať. Všetky tie fotografie boli uverejnené v L´Osservatore Romano a pápež ničomu nebránil. Všetko to pôsobilo dojmom bratského prijatia a dôvery. Na záver pápež povedal, že si záležitosť ešte preštuduje a potom urobí rozhodnutie.“ V informáciach, ktoré k tomu priniesol denník Sme podľa Vlka „ide o nie celkom pochopený a nepresne tlmočený súkromný rozhovor, bez mojej autorizácie.“

„Svätému Otcovi som už dávnejšie naznačoval, že mons. Bezák nechce žiadnu právnu rehabilitáciu. V diskusiách sa už nerozoberali konkrétne detaily. Zdá sa mi, že sa pomaly prijíma názor, ktorý hovorí, že postup odvolania nebol celkom v poriadku.

Preto je dnes zo strany cirkvi skôr snaha o ospravedlnenie... To, že štátny sekretár kard. Parolin vydal zvláštnu normu o odvolávaní biskupov ako komentár ku can. 401 CIC, je toho nepriamym dôkazom... V zmysle tejto normy, proces Bezákového odvolania nie je s niektorými bodmi v súlade. Viem, že na jej vydaní mala silný vplyv práve Bezáková kauza.“

To znamená, že Svätá stolica sa z prípadu poučila, a spravila konkrétne kroky pre zlepšenie. Ako sa poučí Slovensko?

Rehabilitácia alebo hrubá čiara za Bezákom?

M. Vlk o predpokladanom vývoji povedal: „Domnívám se, že kauza je před brzkým vyřešením. Mám dojem, že Mons. Bezák se na Slovensko nevrátí. Papež mu dal morální satisfakci a jsem přesvědčen, že mu určí místo vhodné pro biskupa, což bude jeho rehabilitace.“ (Kat. Týdeník 14.4.2015)

Bezákov návrat na Slovensko bude problematický pre jazvy, ktoré kauza zanechala v našej cirkvi vrátane hierarchie. Vzhľadom na Bezákov talent na pastoráciu istého okruhu ľudí na Slovensku, nebude ľahké vhodnú úlohu nájsť.

Škody, ktoré nám kauza spôsobila, však za nás nevyrieši Svätá stolica, rovnako ako našu korupciu a politickú kultúru nevyrieši centrála EÚ.

Na základe doterajších skúseností možno očakávať, že na Slovensku preváži snaha spraviť za „prípadom“ hrubú čiaru. To by bolo zlé riešenie. Pravda oslobodzuje. Arcibiskup Cyril Vasiľ v skvelej homílii 7. júla 2013 povedal, že väčšinové odmietnutie dôsledne hodnotiť slovenskoštátnu a komunistickú minulosť podľa kresťanských princípov je proti odkazu sv. Cyrila a Metoda, a politika hrubých čiar za minulosťou priniesla zhrubnutie mravov a patrí k hlavným príčinám väčšiny našich súčasných problémov. ( http://grkatba.sk/homilia-arcibiskupa-cyrila-vasila-sj-v-terchovej/ ) To je zákonitosť, ktorá platí v cirkvi rovnako ako v politike.

Ako kauzu uzavrie Slovensko?

Kardinál Vlk nechce zverejniť všetko čo o kauze vie, ani komentovať nič, čo je vnútornou záležitosťou slovenskej cirkvi. Mons. Zvolenský má pravdu, že „ak uzavrieme túto záležitosť tak, že za ňu bol zodpovedný bratislavský arcibiskup, potešíme pár ľudí - no nebudeme verní pravde.“ Potešia sa dve skupiny ľudí – tí, ktorí odvolanie R. Bezáka v skrytosti pripravili, a tí, ktorí nehľadajú podstatu problému, ale ako ho využiť na škodu cirkvi.

Preto treba pravdu pomenovať, a nie tváriť sa, že sa vlastne nič nestalo. Z našej politiky, justície a pôsobenia postkomunistickej oligarchie vidno aj po 25 slobodných rokoch ako to dopadne, keď sa ani len jasne nepomenuje zlo, a nechá sa voľné pôsobenie a nadštandardný vplyv tým, ktorí sa na ňom aktívne podieľali.

Aký vietor fúkal zo Slovenska

Dnes je isté, že iniciatíva odvolať arcibiskupa Bezáka vzišla zo Slovenska. Takmer isto hlavne, ale nie len z Trnavskej arcidiecézy. Medzi príčinami môže byť aj to, že Bezák niekomu prerušil pochybné kšefty, ale slovenskí „podnikatelia“ nemajú vo Vatikáne taký vplyv ako medzi slovenskými politikmi a úradníkmi.

Iniciátori odvolania mali tri hlavné dôvody:

  1. Dotkli sa ich Bezákove rázne personálne zmeny v diecéze.

  2. Vadil im Bezákov štýl pastorácie, ako ukazuje i známych 11 otázok, zostavených v Ríme na základe sťažností zo Slovenska. (Z nich vidno úroveň ich autorov)

  3. Zásadne sa s Bezákom rozchádzali v názoroch na vojnový Slovenský štát, komunistickú a eštebácku minulosť, a súčasnú slovenskú politiku.

Títo sa nesnažili o vecný a korektný vnútrocirkevný dialóg, ale dosiahli odvolanie zasielaním sťažností do Ríma a zákulisným lobingom. A ako naznačujú zistenia kardinála Vlka, dokonca aj obchádzaním riadnych „zákonných“ postupov rímskej kúrie. Títo majú hlavnú vinu na všetkých škodách, ktoré kauza spôsobila. Aj keď pri „vybavení“ odvolania to „čo nasledovalo, nikto neplánoval.“ (S. Zvolenský) Očakávali, že Bezák bez slova odstúpi, o pár dní sa na vec zabudne, a oni sa budú tešiť z úspešnej akcie. Naznačuje to aj otázka biskupa Baxanta pred šetrením vizitácie „či bude Slovensku vadiť, ak bude arcibiskup Bezák odvolaný.“ (F. Mikloško) Vidno, že dostal zlú odpoveď.

Svedectvo zo zákulisia

Tieto tri zásadné rozpory s R. Bezákom spájajú okruh ľudí blízky jeho predchodcovi arcibiskupovi Sokolovi. Málo ľudí si uvedomuje, že v tom sú im názormi a postojmi blízki aj zahraniční Slováci, ktorí do r. 1989 žili v Ríme. Tam získali také meno, styky a vzťahy, ako málokto. Na papieri máme svojrázne svedectvo jedného z nich, ktoré potvrdzuje to, čo som tu napísal. Je to kontroverzná kniha Š. Laba SJ "Pravda o odvolanom arcibiskupovi" (2014)

Knihu viacerí odmietli ako emotívny pamflet, niektorí s ňou nadšene súhlasili, ale nevidel som, že by si niekto všimol a dal do súvislostí tieto skutočnosti, ktoré autor v knihe opísal. Citoval som ich 13.6.2014 v analýze tejto knihy tu http://www.postoy.sk/content/kontroverzna-pravda-o-odvolanom-arcibiskupovi . Labo tam ostro kritizuje Bezáka v tu menovaných troch bodoch, a píše, že odvolanie zariadili ľudia, ktorých meno „bolo známe aj v Ríme. Dokonca na najvyšších miestach, vrátane pápeža Benedikta XVI."

Tu nejde o vyvolávanie ďalších sporov a vášní, ale o to, aby sme si uvedomili, že aj v cirkvi pôsobia vplyvní ľudia, používajúci takéto prostriedky namiesto dobrého vnútrocirkevného dialógu. Vidíme s akými spoločensko-politickými názormi sa to pri odvolaní R. Brezáka spojilo, a aké to má dôsledky.

písané pre Postoy.sk a týždenník Zrno

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo