Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
27. máj 2015

Utajení cirkevníci verzus arcibiskup Bezák a kardinál Vlk

Odvolanie arcibiskupa Bezáka malo vyriešiť problémy Trnavskej arcidiecézy, ale uškodilo celej slovenskej cirkvi. Stretnutie Bezáka s pápežom Františkom 10.4.2015 oživilo nádej na spravodlivé vyriešenie kauzy. Zmarilo ju vyhlásenie Štátneho sekretariátu Svätej stolice, naznačujúce, že vec je uzavretá...

Odvolanie arcibiskupa Bezáka malo vyriešiť problémy Trnavskej arcidiecézy, ale uškodilo celej slovenskej cirkvi. Stretnutie Bezáka s pápežom Františkom 10.4.2015 oživilo nádej na spravodlivé vyriešenie kauzy. Zmarilo ju vyhlásenie Štátneho sekretariátu Svätej stolice, naznačujúce, že vec je uzavretá a kardinál Vlk stretnutie s pápežom zle interpretoval. M. Vlk toto vyhlásenie vierohodne spochybnil. Autor vyhlásenia je utajený tak ako iniciátori odvolania.

F. Vnuk verzus R. Bezák a M. Vlk

Vyjadrenia kardinála Vlka po stretnutí s pápežom Františkom ako prvý verejne kritizoval F. Vnuk, ktorý ako obvykle niektoré dôležité fakty opomenul, a iné použil zavádzajúcim spôsobom. (dvojtýždenník “Kultúra” č. 10 z 13. 5. 2015) Keďže má nie len politickými názormi blízko k arcibiskupovi Sokolovi, a patrí k zahraničným Slovákom, ktorí majú nadpriemerné známosti v Ríme, uvediem niektoré jeho argumenty.

Vnuk bez jediného dôkazu zaradil arcibiskupa Bezáka k prípadom, keď sa „biskup v svojej službe neosvedčil a je žiaduce, aby rezignoval ešte predtým než dosiahne 75 rokov." Namiesto úvahy prečo a pre koho bolo žiadúce aby Bezák rezignoval, manipulatívne jeho prípad prirovnal k vynúteným rezignáciám a odvolaniam biskupa v Kansas City, ktorý „bol odsúdený občianskym súdom, pretože neoznámil úradom pedofilné poklesky svojho kňaza" (Mons. R. Finn), a biskupa v Limburgu, „ktorý bol márnotratný s financiami" ( F.-P. Tebartz-van Elst). Ani slovo o tom, že odvolanie R. Bezáka sa od týchto biskupov odlišovalo a bolo výnimočné a prekvapivé práve tým, že šlo o biskupa dobrej povesti.

Bezákovci verzus utajení aktivisti

Tých, ktorí v tejto kauze hľadajú pravdu (ktorá podľa Biblie oslobodzuje) a spravodlivosť (ktorá podľa Biblie patrí k hlavným božím vlastnostiam a požiadavkám), nazývajú niektorí oponenti "bezákovci". Ako stručne a výstižne označiť tých, ktorí rozbehli a zavŕšili odvolanie arcibiskupa? Antibezákovci? Sokolovci, lebo problém začal konfliktom Mons. Sokola s Mons. Bezákom, a väčšina Bezákovych kritikov má blízko k J. Sokolovi? Alebo utajení cirkevní aktivisti? Prečo ani po vyhlásení Štátneho sekretariátu Svätej stolice z 18.5.2015 nikto z nich nepovedal, „mali sme také a také vážne dôvody, ktoré po preskúmaní uznal aj pápež, a teší nás, že sme dobre poslúžili Cirkvi?“

Vnuk a viacerí ďalší opakujú že na strane Mons. Bezáka sú „liberáli a liberálni katolíci nielen domáceho pôvodu, ale aj z Českej republiky a Rakúska." Aj to je zavádzanie, lebo „na strane R. Bezáka" sú aj konzervatívni katolíci a vzdelaní rehoľníci. Rovnako by sme mohli povedať, že proti Bezákovi sú nacionalisti uctievajúci Slovenský štát, bývalí komunisti a eštebáci, ľudia, ktorí mali prospech z diecézneho hospodárenia „od buka do buka" a náboženskí tradicionalisti konajúci proti duchu II. Vatikánskeho koncilu.

Hodnoverní svedkovia

Bezáka sa po odvolaní zastala Konferencia vyšších predstavených mužských reholí, združujúca všetky rehole na Slovensku. Kardináli D. Duka a M. Vlk potvrdili, že dôvodom odvolania nebol morálny delikt Bezáka. Biskup V. Malý sa vyjadril, že Bezák má talent osloviť istú ťažko osloviteľnú skupinu ľudí, a nehlása nič, čo je v rozpore s učením RKC. To neznamená, že Bezák nerobil chyby, ale že napriek veľkej snahe kritikov nevieme o žiadnej, ktorá by bola primeraným dôvodom na odvolanie.

Niektorí svedectvá českých biskupov a kňazov zásadne odmietajú. U Vnuka, Laba a spol. označenie "český biskup" neznamená iba národnosť, ale hlavne zneváženie. Pre mňa je však V. Malý, ktorý ako hovorca Charty 77 sedel v komunistickom väzení, a M. Vlk, ktorý kritizuje komunistické spôsoby súčasných politikov hodnovernejším svedkom než F. Vnuk, ktorý po roku 1989 povedal, že Stalin je menším škodcom Slovenska ako Beneš. Aj ako cirkevníci podporujúci Mečiara, Slotu, Fica.

F. Vnuk napísal: „Od historickej audiencie 10. apríla 2015 je celebritou v očiach všetkých stúpencov “obľúbeného arcibiskupa” emeritný kardinál Vlk." ... „Stal sa obdivovaným hrdinom dňa aj na takých miestach, kde nikdy s úctou o Cirkvi nehovorilo. A majú ho za čo vyzdvihovať. Hovorí ich rečou, opakuje ich argumenty, predkladá dokumenty, ktoré mu oni doniesli a plnou váhou svojej autority presadzuje rehabilitáciu “nespravodlivo odvolaného arcibiskupa”." Vlk by podľa Vnuka urobil lepšie „keby si prečítal brožúrku Šebastiána Labu". V tej Labo použil argumenty predložené spolupracovníkmi J. Sokola.

V istom zmysle by to bolo užitočné. Dozvedel by sa niečo o istej vplyvnej časti slovenských katolíkov. Š. Labo SJ, ktorý bol blízky J. Sokolovi aj F. Vnukovi, tam okrem iného napísal, že Bezák je nielen diablom ovládaný heretik, neuznávajúci pápeža, ale aj protislovenský čechoslovakista. A že o jeho odvolanie sa zaslúžili niektorí duchovní zo slovenskej katolíckej emigrácie, ktorá má v Ríme dobré styky. ( http://www.postoy.sk/content/kontroverzna-pravda-o-odvolanom-arcibiskupovi )

Čierny Peter českej cirkvi

Podľa Vnuka sa mal Vlk radšej informovať u litoměřického biskupa J. Baxanta, na ktorého sa odvolávajú viacerí. Kardinál D. Duka sa k tomu vyjadril 23.6.2013 v rozhovore pre Christnet.cz:

„Především chci říci, že českému episkopátu byl dán „černý Petr“, ... protože se hledal vizitátor, který bude rozumět slovensky – vedle italsky mluvícího nuncia. Byl vybrán pan biskup Baxant, jako člověk dialogu a uhlazeného vystupování.

Otázky nesestavoval on, sestavovala je Kongregace pro biskupy. Tyto otázky při přečtení určitě vyvolávají rozpaky, možná někdy i údiv. Musíme však vycházet z toho, že vznikly na základě reportů a udání, které přišly do Vatikánu ze Slovenska na zmíněnou kongregaci. A povinností vizitátora je tyto otázky položit. Musíme si uvědomit, že v církvi svaté jsme jenom lidé, a proto se někdy reaguje takovýmto způsobem.

Mohu říci zcela otevřeně, že pan arcibiskup Bezák nebyl odvolán na základě nějakého morálního deliktu. Celá kauza do jisté míry vypovídá o slovenské politicko-církevně-náboženské situaci."

Vieme kto konkrétne robil vizitáciu a ako prebiehala? Vatikánska kongregácia pripravila otázky na základe sťažností zaslaných zo Slovenska, Nuncius podľa týchto tém u ním vybraných ľudí preveroval, a biskup Baxant hlavne kultivovane tlmočil? Bolo aj niečo iné? Bol v "komisii" aj niekto iný okrem nuncia - arcibiskupa Giordanu a biskupa Baxanta?

Vyhlásenie Štátneho sekretariátu

Podľa vyhlásenia Štátneho sekretariátu Svätej stolice zverejneného TK KBS „Sv. stolica zarmútená nepresnými a nesprávnymi interpretáciami tohto stretnutia chce upresniť, že malo výlučne súkromný účel, a tým bolo vyjadrenie ľudskej a kresťanskej lásky Svätého Otca spolubratovi biskupovi - bez toho, aby sa vstupovalo do jeho predchádzajúcej záležitosti. ... zdôrazňujeme, že opatreniu, ktoré svojho času Svätý Otec učinil voči Mons. Bezákovi, predchádzalo dôkladné skúmanie a objektívne posúdenie všetkých dostupných súčastí.“

Tak ako článok F. Vnuka aj toto vyhlásenie hovorí, že je bežným postupom, že „oznámenie odňatia biskupskej stolice biskupovi nevyžaduje pápežský dekrét.“

To sa týka dvoch hlavných otázok a námietok R. Bezáka a „bezákovcov“ : Že arcibiskup nedostal odvolávací dekrét podpísaný pápežom, čo považoval za zvláštne aj vzdelaný kardinál Vlk, a neboli mu oznámené dôvody odvolania. Prečo takéto jasné oficiálne vyjadrenie neprišlo krátko po odvolaní? Napríklad namiesto niektorých nepekných vyjadrení vtedajšieho hovorcu KBS.

Ušetrilo by to mnoho diskusií a námietok z obidvoch strán, vrátane obvinení Bezáka, že taký dekrét dostal a utajuje ho. Otázne je tiež, aké „dostupné súčasti“ vtedy príslušná komisia „objektívne posúdila“. Také z ktorých vzniklo známych 11 otázok? (otázky aj s odpoveďami R. Bezáka tu: http://www.topky.sk/cl/10/1317301/Uniklo-11-hriechov--ktore-Vatikan-vyci... )

Vyhlásenie nehovorí o dôležitej skutočnosti, na ktorú upozornil aj kardinál Vlk:

Sv. stolica vydala novú upresňujúcu inštrukciu na vykonávanie odvolania, ktorá vyžaduje vykonať niektoré konzultácie a informovania a vypočutia odvolávaného biskupa, ktoré sa doteraz tak jednoznačne nepožadovali, a zrejme v Bezákovom prípade nevykonali. Na vydanie tejto inštrukcie mala vplyv aj Bezákova "kauza".

Vážny argument kardinála Vlka

Niektorí považujú toto vyhlásenie za napomenutie M. Vlka najvyššou cirkevnou autoritou. Ten by vraj mal teraz všeličo „dovysvetliť“.

Inzercia

Pápež František vyjadril svoj postoj k M. Vlkovi tým, že ho ako „vynikajúceho muža", ktorý „múdro spravoval pražskú arcidiecézu" menoval za svojho legáta - mimoriadneho vyslanca na tohtoročné oslavy 600. výročia smrti majstra Jána Husa.

K vyhláseniu zverejnenému na stránke KBS sa stručne, vecne a kvalitne M. Vlk vyjadril 24. 5. 2015: Pod vyhlásením „není uvedeno žádné jméno zodpovědné osoby, která uvedené žádá, žádný podpis, žádné číslo jednací. Pod textem je jen anonymně uvedeno několik institucí. Nehodlám znovu vstupovat do diskuse s těmito poněkud nejasnými formulacemi vatikánských úřadů. Chci pouze sdělit, … že vše, co jsem o předmětné audienci v médiích sdělil, je plná pravda. Jsem jen velmi překvapen, že podle zmiňovaného „sdělení“ Státní sekretariát Svatého stolce není informován o postupu Svatého otce, když píše, že při audienci „se nevstupovalo do jeho (Bezákových) předchozích záležitostí“. Pri stretnutí „Svatý otec sám udával směr a obsah audience a vyzval Mons. Bezáka, aby vyprávěl, „jak to bylo“. On hovořil a papež pozorně naslouchal.“ … „Je proto zvláštní, kdo formuloval ono „sdělení“ a s jakým úmyslem, když nikdo ze zmíněných institucí audienci přítomen nebyl.“

„Takovýto způsob jednání nikterak nepřispívá k vyjasnění a uklidnění celé situace.“

Otázne je kto stojí za týmto vyhlásením, ktoré neprispelo ani k dobrému menu Svätej stolice.

Slovenská loby na Štátnom sekretariáte?

„Komunikát dává mnoho impulsů k dalším spekulacím, do kterých se nikterak nehodlám pouštět" (M. Vlk ) Namiesto špekulácií niekoľko faktov bez komentára:

Riaditeľ Tlačovej kancelárie KBS M. Kramara k tomu napísal, že autorom tohto vyhlásenia „nie je jedna osoba, ale celý Štátny sekretariát. ... Má sa chápať ako vyjadrenie celého Štátneho sekretariátu. V tomto zmysle nie je následne možné naznačovať, že by tu mohlo ísť iba o názor jedného vatikánskeho predstaviteľa či úradníka. ...

Vyhlásenie prišlo na Apoštolskú nunciatúru v Bratislave ako príloha podpísaného listu z vatikánskeho Štátneho sekretariátu. ... List samotný spolu s inštrukciami na zverejnenie určený nebol, nemohli sme ho preto dať na našu stránku." Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice páter F. Lombardi potvrdil, že stanoviská sekretariátu ako také nikdy nie sú podpísané jednotlivcom." (www Umlaufoviny.com )

Aparát Štátneho sekretariátu - I. sekcie pre všeobecné záležitosti má podľa pápežskej ročenky z r. 2014 cca 150 osôb (vrátane 2 Slovákov) organizovaných do 8 jazykových častí. Aparát II. sekcie pre vzťah so štátmi (pápežovo "ministerstvo zahraničných vecí") je organizovaný podľa zodpovednosti za určité krajiny. Má cca 50 osôb a pridružené poradné kolégium niekoľkých kardinálov.

„Slováci mají ve Vatikánu velmi silné zastoupení a schopnou lobby." (M. Vaňáč, Umlaufoviny)

Z toho všetkého nemiesto vyjasnenia vyplýva viac možností medzi dvomi protichodnými: A. Vyhlásenie pripravil na žiadosť pápeža Františka "celý Štátny sekretariát", čiže všetkých jeho 200 pracovníkov. B. pripravili ho v mene Sekretariátu dvaja ľudia a pápež o tom nič nevie.

Zaujímavý je "detail" z prekladu: Taliansky originál hovorí, že pri stretnutí s pápežom sa nevstupovalo do merita veci, čiže neriešila sa napr. právoplatnosť či detaily odvolania. Zverejnený slovenský preklad znie "nevstupovalo sa do predchádzajúcej záležitosti", čo navodzuje dojem, ako keby sa o odvolaní vôbec nehovorilo.

Zodpovednosť a mlčanie KBS

Kardinál Vlk nechce zverejniť dokumenty, ktoré má, ani sa vyjadrovať k veciam, ktoré sú vnútornou záležitosťou slovenskej cirkvi. Sv. stolica, Š. Labo SJ, aj kardinál Vlk potvrdili, že impulz na odvolanie arcibiskupa Bezáka prišiel zo Slovenska. Proces však takmer isto rozbehla súkromná iniciatíva niektorých cirkevníkov, zrejme vrátane niekoho z (emeritných?) biskupov, ale nie KBS. Tá nefunguje ako firma či ministerstvo, a jej predseda nie je nadriadený kňazom ani biskupom mimo svojej diecézy. Preto nie je zodpovedný za ich prípadné aktivity proti Bezákovi.

Slovenskí biskupi iste nie sú o veci všetci rovnako informovaní, nemajú na 100% zhodný názor, a Bezáka verejne po odvolaní nekritizovali. Ani nepodporili. Druhá vec sú niektoré nešťastné vyjadrenia hovorcu KBS, a mlčanie v situácii, keď by sa niečo zišlo povedať. Celkový postoj žiaľ budí dojem, ako keby všetci stáli na strane J. Sokola a tých, čo rozbehli proces odvolania.

Personálna politika arcibiskupov Sokola a Bezáka

Iniciátori a podporovatelia odvolania Bezákovi vyčítajú práve to, kvôli čomu mnohí vítali jeho menovanie za trnavského arcibiskupa: štýl pastorácie, kritiku spolupráce s komunistickým režimom, odmietanie podporiť nacionalistických a komunistických politikov, a reformu riadenia diecézy.

Jedným z hlavných dôvodov sťažností na Bezáka sú jeho výmeny niektorých dekanov a "vedúcich činiteľov". To však robí každý biskup, a spravil to aj jeho nástupca Mons. Orosch. U Bezáka to bolo vrátane redukcie administratívy rozsiahlejšie aj preto, že "Bezákova" Trnavská arcidiecéza tvorí približne polovicu predchádzajúcej "Sokolovej" Bratislavsko-Trnavskej.

Niektorí hovoria, že Bezák bol pri tom príliš rázny a necitlivý, čo môže byť najzávažnejším argumentom proti nemu. Aj tu je však užitočné porovnanie s jeho predchodcom.

Vieme o prípadoch necitlivého a pastorácii škodlivého premiestňovania kňazov Mons. Sokolom. Nedávno zosnulý pomocný biskup D. Tóth sa v liste z 10.12.1999 sťažoval, že eštebák Š. Náhlik, ktorému J. Sokol zveril moc aj keď nebol ani len oficiálnym zamestnancom úradu, v rozpore s cirkevným právom zle a na škodu cirkvi spravuje majetok arcidiecézy, a riadi, prijíma a prepúšťa zamestnancov: „80 percent kňazov je proti spôsobom ABU, Náhlik jedná s nami ako s hlúpymi podriadenými, takisto Stančík, kňazi sú urazení spôsobmi arcibiskupa, len zachovávajú úctu..“

Keď R. Bezák po nástupe do úradu žiadal z Ríma audit takto spravovaného majetku, nevyhoveli mu. Zatiaľ čo vtedy postihnutí z úcty k arcibiskupovi a snahy nerozmazávať cirkevné problémy na verejnosti mlčali, tí ktorým sa nepáčilo Bezákovo riadenie namiesto vecného vnútrocirkevného dialógu bez úcty k biskupovi rozbehli jeho odvolanie. Oni majú hlavnú zodpovednosť za všetky dôsledky vrátane poškodenia mena KBS.

Cirkevná komunikácia a virtuálna realita

Kňaz J. Vittek v komentári po zverejnení vyjadrenia Štátneho sekretariátu kritizuje, ako cirkvi nepriateľské médiá a hnutia vytvárajú virtuálny obraz cirkvi odlišný od skutočnej reality. (Vatikánsky rozhlas, slov. vysielanie, 21.5.2015) V niečom má pravdu. Opomenul však spomenúť, ako tomu napomáhajú niektoré skutočné chyby kresťanov, ututlávanie niektorých problémov, a chyby v cirkevnej komunikácii.

Už koncom júla 2012 som napísal, že k tomu, že problémy diecézy sa riešili odvolaním arcibiskupa, a následnému vzniku "kauzy Bezák" výrazne prispeli chyby v cirkevnej komunikácii. ( Kauza Bezák a cirkevná komunikácia, http://www.postoy.sk/content/z-blogu-kauza-bez%C3%A1k-cirkevn%C3%A1-komu... ) Všetko to platí podnes. Pribudli iba nové prípady nedobrej komunikácie.

Jedným z nich je aj toto nepodpísané vyhlásenie Štátneho sekretariátu, vydané v mene inštitúcie zrejme nie na základe telefonátu pápeža Františka, ale z vlastnej iniciatívy niekoľkých ľudí. Malo nepriamo zahriaknuť Mons. Vlka a "Bezákovcov" a upevniť spoločenstvo veriacich so svojimi pastiermi a k láske a podpore cirkvi. Práve ono však pravdepodobne nesprávne interpretovalo stretnutie Mons. Bezáka s pápežom Františkom, a vyvolalo ďalšie dohady a kritiku vatikánskej Kúrie.

Rehabilitácii slovenských biskupov, ktorú žiada Vittek, by najlepšie prospelo zverejnenie dôvodov odvolania arcibiskupa Bezáka, objasnenie postupu, akým sa dosiahlo, a zverejnenie mien ľudí, ktorí sa o to zaslúžili.

Odporúčame

Blog
V kauze Bezák ide  o podobu slovenskej cirkvi

V kauze Bezák ide o podobu slovenskej cirkvi

Podstatou "kauzy Bezák" nie je osoba odvolaného arcibiskupa, ale zápas o podobu slovenskej cirkvi. Prejavilo sa to aj po stretnutí arcibiskupa Bezáka a kardinála Vlka s pápežom Františkom. Následné vyhlásenie Štátneho sekretariátu Svätej stolice, ktoré zrejme v snahe zahriaknuť oponentov iniciovala ...

Blog
Reakcia k stanovisku Svätej stolice – otvorený list biskupom

Reakcia k stanovisku Svätej stolice – otvorený list biskupom

Trnava, 27. mája 2015 Vec: Reakcia k stanovisku Svätej stolice – otvorený list biskupom Drahý otec biskup, sme úprimne vďační, že Svätá stolica vo svojom stanovisku zo dňa 18. mája 2015 (ďalej len stanovisko) prostredníctvom Apoštolskej nunciatúry na Slovensku (ďalej len AN) a KBS zverejnila upresne...

Blog
Pani Kotulová, Requiescat in Pace

Pani Kotulová, Requiescat in Pace

V stredu 3. júna nás opustila naša blogerka a verná čitateľka pani Magda Kotulová. Dlhé roky písala na blog denníka SME, od konca minulého roka aj na Postoy.sk. Jej texty boli vždy prejavom múdreho ducha, prinášali pohladenie duše aj trefný postreh zo života, sú pokladmi slovenského internetu. Pre P...

Denník Svet kresťanstva