Kamenná Pustovňa Beňadín

V zabudnutom kúte Slovenska, v kopcoch pri Lysej pod Makytou, bude v tomto roku dokončená neobvyklá stavba – pustovňa. Nepoznám v širšom európskom kontexte realizovaný podobný zámer. O to viac je prekvapujúce, že práve u nás sa podarilo uskutočniť túto ideu. Krátkou obrazovo prezentáciou by som rád priblížil (bez ambície recenzovať) tento duchovný ale aj kultúrny počin všetkým priaznivcom dobrej architektúry.

Myšlienka sa zrodila pred vyše 20 rokmi, keď bratia františkáni v týchto končinách prebývali v drevenej chate na modlitbách. Zhodou okolností neskôr okolo roku 2006 dostali darom pozemok práve v tejto lokalite, ktorý im venovala miestna rodina z vďačnosti za pomoc. Návrhu sa ujal architekt Ján Kodoň v spolupráci so Sidóniou Gáborovou, neskôr do tímu prizvali inžiniera Jána Lukáča. Z viacerých alternatív po dlhom zvažovaní bola v reholi františkánov prijatá koncepcia „kamennej“ stavby, organicky vrastenej do južne orientovaného svahu.

Už pri nástupe z cesty do svahu zaujme návštevníka jednoduchá geometrická forma kamennej štruktúry, usadená na vrchole rozľahlej lúky pod lesom.

Po krátkom stúpaní sa otvára náruč nádvoria, ktorá pozýva vstúpiť do stredobodu architektúry.

Až keď sa človek obráti, pochopí dôvod, prečo je pustovňa práve na tomto mieste. Rozlieha sa pred ním panoráma údolia beňadínskeho potoka s tušením vzdialenej civilizácie. „Genius loci“, ktorý bol stvorený pre modlitbu a rozjímanie.

Kompozíciu budovy tvoria dva celky – klauzúra s kaplnkou a verejná časť s refektárom a priľahlými priestormi.

Predel dvoch prvkov stavby tvorí schodisko, preklenujúce výškový rozdiel vo svahu. Kompozícia vrcholí v kamennom pilieri reliéfom kríža.

Post skriptum...

  1. júna tohto roku, krátko pred sviatkom Sv. Jána, sa v pustovni uskutočnila za účasti rodiny a priateľov omša so spomienkou na Janka Kodoňa a Janka „Lukyho“ Lukáča, ktorí sa dokončenia tejto jedinečnej stavby nedožili.

Foto: autor (snímky krátko pred dokončením stavby)

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo