Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
20. január 2021

COVID-19 a konflikt: Smrteľná kombinácia

Do roku 2021 vstupuje 10,4 milióna detí s hrozbou akútnej podvýživy. Najviac sú ňou ohrozené deti v zónach konfliktov: v Konžskej demokratickej republike, severovýchodnej Nigérii, strednom Sahele, Južnom Sudáne a Jemene.
COVID-19 a konflikt: Smrteľná kombinácia

V čase krízy trpia najviac deti. Pandémia COVID-19 sa nijako nelíši. Dopady tejto pandémie sa prejavia v nadchádzajúcich rokoch, ale už je zrejmé, že COVID-19 prehĺbil chudobu a nerovnosť v krajinách postihnutých konfliktmi a vytvoril obrovský tlak na už aj tak ochromené sociálne a zdravotné systémy. Výsledkom je viac rodín bez prístrešia, ktoré nie sú schopné uspokojiť svoje najzákladnejšie potreby týkajúce sa jedla a pitia, a viac detí, ktoré čelia hrozbe akútnej podvýživy

Konžská demokratická republika

Rozsah humanitárnych potrieb v Konžskej demokratickej republike je šokujúci. Chronická chudoba a slabé až neexistujúce základné služby, opakujúce sa ozbrojené konflikty, akútna podvýživa a veľké epidémie chorôb, vrátane pandémie COVID-19. Podľa odhadov bude v roku 2021 akútnou podvýživou trpieť 3,3 milióna detí do 5 rokov.

Na záchranu životov detí trpiacich podvýživou poskytuje UNICEF liečbu najvážnejšej formy podvýživy prostredníctvom komunitných a zdravotníckych zariadení. Zároveň podporuje aj preventívne programy zamerané na výživu dojčiat a malých detí, poradenstvo, monitorovanie rastu a očkovanie.

Jemen


Jemen zostáva najväčšou humanitárnou krízou na svete. Dlhotrvajúci ozbrojený konflikt, hospodársky kolaps a zrútenie vnútroštátnych systémov a služieb spôsobili, že humanitárna pomoc bola potrebná pre 12,4 milióna detí, z ktorých asi 358 000 bolo vážne podvyživených.

Pandémia COVID-19 len zhoršila utrpenie, vyschli možnosti zárobku, zdravotnícke služby visia na vlásku a obmedzenia pohybu znemožnili prístup na trhoviská. Milióny rodičov si majú neľahú voľbu, či zabezpečia pre svoje deti stravu alebo lekársku starostlivosť.

UNICEF plánuje v roku 2021 ošetriť v Jemene viac ako 289 000 ťažko podvyživených detí do 5 rokov a pokračovať v rozvoji sanity, hygieny, dostupnosti vody a zdravotných systémov.

Inzercia

Stredný Sahel


V krajinách stredného Sahelu - Burkine Faso, Mali a Niger, zintenzívnenie konfliktov, vysídľovanie a klimatické šoky viedli k zvýšeniu potravinovej neistoty v celom regióne. Odhaduje sa, že 5,4 milióna ľudí bude mať počas budúcej sezóny problémy s uspokojením svojich denných potravinových potrieb.


Vo všetkých troch krajinách by celkový počet podvyživených detí mohol stúpnuť na závratných 2,9 milióna, vrátane 890 000 detí trpiacich závažnou akútnou podvýživou.

Južný Sudán


Južný Sudán čelí mnohým humanitárnym krízam, pričom mnohé časti krajiny sú stále postihnuté súbežne násilím medzi komunitami, ozbrojenými konfliktmi, cyklickým suchom a povodňami. Roky konfliktu vyústili do vysídľovania, zvyšovania potravinovej neistoty, obmedzeného prístupu ku základným zdravotným službám a zlého prístupu k vode, sanitácii a hygiene. Odhaduje sa, že akútna podvýživa v roku 2021 zasiahne 1,4 milióna detí, najviac od roku 2013.


UNICEF s partnermi spolupracuje na poskytovaní výživových služieb pre deti a ženy v Južnom Sudáne a jeho cieľom je poskytnúť liečbu akútnej podvýživy aspoň 270 000 deťom vo veku od 6 do 59 mesiacov a zabezpečiť, aby takmer 3 milióny detí vo veku od 6 do 59 mesiacov dostávali vitamín A každých 6 mesiacov.

Severovýchodná Nigéria


Viac ako desaťročie ozbrojeného konfliktu na severovýchode Nigérie malo za následok rozsiahly presun obyvateľstva a obrovské humanitárne potreby. Pandémia COVID-19 ešte prehĺbila hrozby, ktorým čelia postihnuté rodiny, lockdown a ďalšie preventívne opatrenia proti COVID-19, ktoré narušili potravinový systém a ovplyvnili už aj tak slabú základnú infraštruktúru. V roku 2021 sa očakáva, že bude akútnou podvýživou trpieť viac ako 800 000 detí.


V spolupráci s vládou, ďalšími agentúrami OSN a mimovládnymi organizáciami sa UNICEF v roku 2021 zameria na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov Nigérie, vrátane osôb vysídlených v rámci krajiny a hostiteľských komunít postihnutých konfliktmi a prírodnými katastrofami. Stratégia UNICEF bude zahŕňať nepretržitú senzibilizáciu komunít vrátane školení matiek a opatrovateľov o skríningu podvýživy u detí.

Napriek obrovským výzvam, ktoré predstavuje COVID-19, UNICEF a partneri poskytovali pomoc najzraniteľnejším deťom a ich rodinám v najťažšie dostupných oblastiach. Spoločne sme už v minulosti zabránili hladomoru. Vďaka medzinárodnej podpore a neobmedzenému prístupu ku každému dieťaťu a rodine to môžeme urobiť znova. 

 

Detský fond OSN (UNICEF) je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. V súčasnosti má svoje zastúpenie vo viac ako 190 krajinách a teritóriách sveta, pričom v 155 z nich priamo realizuje svoje programy pomoci deťom. Naším poslaním je prispieť k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál. Slovenská nadácia pre UNICEF je jedným z 36 národných výborov UNICEF, ktorých hlavnou úlohou je získavanie zdrojov pre potreby programových krajín.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Vakcíny pre celý svet

Vakcíny pre celý svet

Slovenské vianočné správy ovládli informácie o prvých očkovania proti vírusu COVID-19 na Slovensku. Vakcína sa tak stala najočakávanejším vianočným darčekom. Ale na oslavu výhry nad vírusom si ešte budeme musieť počkať. Pandémia COVID-19 je v súčasnosti najväčšou globálnou humanitárnou krízou. Spomaliť šírenie vírusu na Slovensku, či v EÚ nestačí. Viete ako vyzerajú prípravy na očkovanie proti vírusu COVID-19 pre celý svet? Nielen pre bohaté, ale aj chudobné krajiny?