Zmeny v procese manželskej nulity

Svätý Otec František vydal dva apoštolské listy tzv. Motu proprio (z vlastného popudu). Prvé Motu proprio má názov „Mitis Iudex Dominus Iesus“ a reformoval ním niektoré kánony Kódexu kánonického práva z roku 1983, ktoré sa týkajú procesu manželskej nulity. Druhé Motu proprio sa nazýva „Mitis et Misericors Iesus“ a reformoval ním niektoré kánony Kódexu kánonov Východných cirkví z roku 1990. Obidva apoštolské listy boli pápežom Františkom podpísané 15.8.2015, zverejnené 8.9.2015 a vstúpia do platnosti 8.12.2015.

Máme za to, že k terajšej reforme procesu manželskej nulity je potrebné pristúpiť rozumne. Na jednej strane, nebolo by vhodné podliehať prílišnej eufórii, že procesy manželskej nulity sa stanú jednoduchou záležitosťou a cirkevné súdy budú manželstvá vyhlasovať za neplatné ako na bežiacom páse. Na druhej strane, netreba podľahnúť ani nejakému skeptickému pohľadu akoby táto reforma bola pre Cirkev „krokom späť“.

Od pondelka 8.9.2015 do 8.12.2015 nastáva biskupom, kňazom a najmä cirkevným sudcom plynúť čas, počas ktorého sa majú dôkladne s reformou pápeža Františka oboznámiť a vykonať potrebné opatrenia, aby od decembra tohto roku mohla Cirkev na Slovensku vykonávať procesy manželskej nulity v súlade s legislatívou pápeža Františka.

Žiada sa zdôrazniť, že manželská nulita nie je cirkevným rozvodom manželstva. Cirkevný súd v súlade s pápežskom platnou legislatívou skúma, či cirkevné manželstvo vzniklo alebo nevzniklo. Lebo sú tri kategórie dôvodov, pre ktoré nejaké manželstvo proste nevzniká, aj keď sobáš v kostole sa uskutočnil.

Prvou kategóriou, ktorá môže spôsobiť, že manželstvo nevznikne, je prítomnosť manželskej prekážky u niektorého zo snúbencov v momente sobáša (manželských prekážok je 12). Druhou kategóriou je deformovaný manželský súhlas u niektorého zo snúbencov v momente sobáša (deformácii manželského súhlasu je 9). Napokon treťou kategóriou je spôsob uzatvárania manželstva, čo nazývame „kánonickou formou“ (manželský súhlas sa dáva pred povereným služobníkom cirkvi a dvomi svedkami). Toto sú tri kategórie dôvodov a každá z nich môže spôsobiť, že manželstvo, aj keď sa sobáš uskutočnil, proste nikdy nevzniklo.

Ak niektorí „horliví veriaci“ obviňujú cirkevné súdy za to, že vraj „rozlučujú to, čo Boh spojil“, treba povedať, že nemajú pravdu. Cirkevní sudcovia iba skúmajú a rozhodujú v tom, či manželstvo vzniklo alebo nie a konajú to v súlade s pápežskými zákonmi. Nijaký cirkevný sudca sa „nehrá“ na Pána Boha a nikdy si ani nemôže dovoliť rozlučovať, čo spojil Boh.

Neradi by sme sa vyjadrovali k podrobnostiam reformy procesu pápežom Františkom, lebo si nové zákony potrebujeme kvalitne osvojiť a porozumieť im. Pred nami je teda intenzívne štúdium a azda aj veľa konzultácii a školení. Pápežské Motu propria sú vydané v latinčine a taliančine a potrebujeme, aby im porozumeli aj kňazi i veriaci. Ak by sme mali vysloviť dojem z prvého prečítania legislatívnych reformných textov povedali by sme, že naozaj sa zdá, že proces manželskej nulity na cirkevných súdoch by mal byť kratší, rýchlejší.

Áno, proces manželskej nulity na cirkevnom súde naozaj nebude trvať dlho v porovnaní s doterajšou praxou. No čitateľ veľmi skoro príde na to, že proces manželskej nulity dostal niečo ako „indagine pregiudiziale o pastorale“ (predbežné pred-súdne alebo pastoračné skúmanie), ktoré budú vykonávať farári alebo iní a ktorí budú mať povinnosť pripraviť všetko potrebné pre samotný proces manželskej nulity. Keď začne samotný proces, sudcovia budú mať už všetko potrebné k dispozícii.

Skrátka, proces síce bude kratší, ale prakticky dostal predbežnú, predprocesnú fázu. Je rozložený aj na mimosúdne zložky, od ktorých bude závisieť, či náležite zvládnu svoju prípravnú úlohu pre proces. Skrátenie procesu sa totiž nemohlo vykonať na úkor nerozlučiteľnosti manželstva. Ale nateraz sú to naozaj len prvé dojmy. Sme iba a úplne na začiatku dlhej cesty podrobného štúdia legislatívnej reformy pápeža Františka, ktorou reformoval proces manželskej nulity.

Ján Duda

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo