Akčný plán – cesta k chaosu

Zajtra sa končí možnosť pripomienkovať Akčný plán pre LGBTI. Je to vlastne program prispôsobenia celej spoločnosti skupinke homoaktivistov vytvorený pod hlavičkou ministerstva spravodlivosti za verejné financie. Existuje mnoho dôvodov, prečo by vláda mala odmietnuť takýto materiál - mnohé z nich sú popísané v pripomienkach viacerých organizácií napr. tu, tu a tu. Ale myslím si, že rozumnej vláde by mohla stačiť ako motivácia aj snaha nevytvárať v legislatíve chaos a zmätok. Pretože na zmätočnú legislatívu vždy doplácajú všetci – aj občania, aj vykladači a vykonávatelia legislatívy a v konečnom dôsledku sa môže obrátiť aj proti tým, ktorí by z nastolených výhod mali mať osoh.

Veď čo iné, ako chaos môže vzniknúť z pripustenia situácie, že o tom, či je človek muž alebo žena nerozhoduje biologická skutočnosť, ale pocit? Čo iné ako chaos môže vzniknúť z popretia zmyslu manželstva rodiť a riadne vychovávať deti? Ak manželstvo nie je zväzkom muža a ženy a nie je jeho hlavným poslaním vznik a riadna výchova detí, tak potom prestáva byť rozdiel medzi manželstvom a ne-manželstvom a teda vzniká chaos. Čo iné ako chaos môže vzniknúť z toho, ak namiesto dvoch rodov ich budeme mať povedzme 30? Alebo kto rozsúdi, ktorý výrok je ešte v súlade s doktrínou homoaktivistov a ktorý je už „nenávistný“? A je vôbec rozumné takto hrubo vstupovať do slobody prejavu?

Aktivistická agenda LGBTI vnáša do systému ľudských práv zmätok. Chce zavádzať neodôvodniteľné nadpráva pre nejednoznačne identifikovateľné skupiny ľudí. Nerešpektuje biologické fakty a žongluje s pseudofilozofickými a pseudopsychologickými termínmi, aby všetkým nanútila videnie sveta z pohľadu mocnej hŕstky LGBTI lobby. Je na ministerstve a vláde, či bude tejto skupine ďalej ustupovať a pripustí do legislatívy vnášať zmätok alebo si bude pri tvorbe legislatívy ctiť rozumnosť, primeranosť a zmysluplnosť.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo