Hymnus na Pro - life

Keby som dokonale, úplne a presne citoval o nerozlučnosti manželstva z Božieho Slova, z Katechizmu Katolíckej cirkvi, z Familiaris Consortio, ale nepatril by som telom, dušou, myšlienkami, slovami a skutkami Kristovi, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

A keby som mal dar správneho pomenovania príčin zlyhaní sviatostného manželstva vo všetkých prípadoch a všetkých kultúrach a poznal všetky tajomstvá a všetky odpovede na otázky, ktorými sa pápež, kardináli, biskupi, kňazi a mnohí veriaci v týchto dňoch vážne zaoberali, a nepatril by som ja a moja rodina úplne Kristovi, ničím by som nebol.

A keby som mal takú silnú vieru, že by som dokázal v jej svetle priniesť vyčerpávajúce a uspokojujúce odpovede na otázky, týkajúce sa prijímania Tela a Krvi Krista Pána pre civilne rozvedených a znovuzosobášených, ale nepatril by som so všetkým, čo mám Kristovi, ničím by som nebol.

A keby som dokonca aj „dokázal usvedčiť“ pápeža a liberálnych kardinálov a biskupov zo zrady Kristovho učenia, zo zlých úmyslov, z ducha svetáctva a sám by som nebol svätým, nič by mi to neosožilo, ba skôr naopak.

A keby som minul všetok svoj čas na zbieranie informácií z rôznych prameňov, z rôznych vedeckých a nevedeckých zdrojov, z mnohých pro - life stránok, z mnohých rozhovorov s pro - life kardinálmi a osobnosťami, ba dokonca keby som obetoval aj svoju prácu pre ciele pro - life hnutia, a tak by som sa stal na príklad a povzbudenie ostatným dokonca až slávnym, ale nepatril by som celým svojím životom Kristovi, tiež nič by mi to neosožilo.

Ten, kto patrí Kristovi je trpezlivý, ten, kto patrí Kristovi je dobrotivý; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebný, nie je sebecký, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Ten, kto patrí Kristovi, nepodchytáva v reči ani pápeža, ani „tých druhých“ kardinálov a biskupov. Ten, kto patrí Kristovi, nevyslovuje sa neúctivo o Petrovi a zbore apoštolov, nehľadí zvrchu na bratov a sestry, slabých vo viere a čnostiach.

Ten, kto patrí Kristovi, si je vedomý najmä svojich osobných zlyhaní, svojich osobných hriechov, si je vedomý toho, že sám nie je svätý. Ten, kto patrí Kristovi, pracuje s ochotou a radostne na ochrane života od počatia až po prirodzenú smrť. Ten, kto patrí Kristovi vie sa zastať tých najslabších, ale neodpláca sa zlým za zlé.

Ten, kto patrí Kristovi, je každý deň na ceste osobného pokánia, nevyžaduje obrátenie srdca od ostatných, ale stará sa o to, aby jeho srdce patrilo Kristovi. Aj keby sa hory rútili a všetci ľudia keby Krista nenávideli, aj keby všetci pápeži a kardináli sa prispôsobili tomuto svetu, tak on bude pred Kristom verne stáť.

Pro - life všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Z lásky.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo