Jezuiti pozývajú na Svetové Dni Mládeže (rozhovor)

Budúci rok sa v Krakowe uskutočnia Svetové Dni Mládeže 2016. Aj tentokrát Jezuiti organizujú duchovný program Magis, ktorý sa koná dva týždne pred Svetovými Dňami. Magis je program určený pre mladého človeka a je akousi duchovnou prípravou na Svetové Dni Mládeže, na ktoré sa spoločne pôjde s Jezuitmi. Magis nám viac priblíži Pawel Kowalski SJ, poľský Jezuita a koordinátor médií programu Magis.

Budúci rok sa v Krakowe konajú Svetové Dni Mládeže. Jezuiti predtým organizujú duchovný program Magis. Čo je to Magis?

Magis je duchovný program, ktorý ponúkame jezuitskej mládeži a ktorý sa bude konať pred Svetovými Dňami Mládeže v Krakowe. Najlepšou definíciou Magisu je skúsenosť, ktorá zmení človeka na celý život. Magis nie je len o stretnutí mladých ľudí, ale aj o spoločnej práci a modlitbe, na ktorých budeme participovať počas celého programu. Myšlienka spočíva v tom, že ak človek pracuje s druhými ľuďmi, ak s nimi vytvára vzťahy, je v tom prítomný aj Boh. Človek sa však musí naučiť toho Boha nájsť, lebo to nejde automaticky. A práve o tom je program Magis – naučiť sa nachádzať Boha vo všetkých veciach.

Magis znamená v latinčine viac a pochádza to z ignaciánskej (jezuitskej) spirituality. Čo znamená žiť Magis?

V zásade to znamená žiť život viac. Niekedy to znamená žiť život s väčšou zodpovednosťou, ale takisto sa to vzťahuje aj na sny a životné túžby. Žiť podľa zásady Magis znamená aj bojovať o svoje sny a nasledovať svoje túžby, lebo Boh je aj v nich prítomný. Samozrejme, ide o túžby, ktoré nie sú zlé. Takže žiť viac znamená byť inšpirovaný svojimi snami a aktívne ich uvádzať do praxe. V neposlednom rade byť Magis znamená byť otvorený druhým ľuďom. Je to vlastne spôsob žitia.

Poďme teraz k samotnému programu. Kedy sa Magis koná?

Magis je desaťdňový program. Trvá od 15. do 25. júla. Končí teda začatím Svetových Dní Mládeže, ktorých sa účastníci Magisu samozrejme zúčastnia. Magis bude mať takisto medzinárodný charakter, keďže prídu mladí zo všetkých piatich kontinentov. Program bude rozdelený do troch fáz. Prvá sa bude konať v meste Lodž, ktoré sa nachádza v samotnom srdci Poľska. Druhá fáza bude pozostávať z tzv. experimentov, na ktorých budú mladí rozdelení do medzinárodných skupiniek a budú sa prostredníctvom rôznych tém učiť nachádzať Boha vo všetkých veciach. Posledná fáza bude v Częstochowej, v najväčšom pútnickom mieste Poľska. Odtiaľ sa spoločne pôjde na Svetové Dni Mládeže.

Lodž je mesto, ktoré má zhruba 700 tisíc obyvateľov. Ide teda o veľké mesto. Čo účastníkovi ponúka táto fáza programu a koľko bude trvať?

Program v začína 15. júla a končí 17. júla, teda o dva dni neskôr. Dopravu sem zabezpečia Jezuiti, s ktorými sem jednotlivé skupiny mladých prídu. Takže preprava slovenskej skupiny do Lodže je v réžii slovenskej provincie Jezuitov. Čo sa týka samotného programu, Lodž je mesto, ktoré je v strede Poľska. Práve tu sa začal zjavovať Ježiš sv. Faustíne Kowalskej. Je to taktiež mesto, v ktorom pôsobí veľa Jezuitov. Myšlienkou tejto fázy je najmä stretnutie a vzájomné sa spoznanie medzi účastníkmi ako aj stretnutie sa s generálnym predstaveným rehole Jezuitov. Prvý deň bude príchod na miesto, potom na večer bude modlitba, Omša a konferencia s generálnym predstaveným. Ďalší deň bude aj voľný čas a mladí tak budú môcť vidieť aspoň kúsok mesta. Deň sa zakončí večernou modlitbou. Program však, okrem uvedeného, ešte nie je úplne stanovený. Na tretí deň sú naplánované odchody na experimenty.

Druhou fázou programu sú experimenty.

Táto fáza programu bude trvať od 17. do 23. júla. Experiment je pomenovanie pre medzinárodnú skupinku (tri národnosti) zhruba 20 ľudí. Čo je však zaujímavé, je, že jednotlivé experimenty nebudú iba v Poľsku ale aj na Slovensku, v Česku a v Litve.

Čo si máme predstaviť pod pojmom experiment?

Experiment je situácia, do ktorej sa človek nedostane každý deň, je to niečo, čo sa deje výnimočne. Cieľom experimentu je pomôcť človeku spoznať lepšie seba samého a druhých. Totiž nie každý deň sa ocitneme v medzinárodnej skupine mladých ľudí. Experimenty sa teda budú niesť v troch rovinách. Prvá rovina spočíva v komunikácii a vytvorení spoločenstva. Druhá rovina sa nesie v spoznávaní miesta, v ktorom sa experiment organizuje. Ide najmä o spoznávanie cudzej kultúry – poľskej, litovskej... Tretia rovina je práca. Každý experiment bude spoločne pracovať na nejakej veci.

Čo bude tá práca? Budú experimenty nejako tematicky rozdelené?

Chystáme okolo 110 experimentov, ktoré, áno, budú tematicky rozdelené. Budú spirituálne experimenty, putovné experimenty. Takisto plánujeme aj umelecké a sociálne.

Poďme pekne po poriadku. Ako bude vyzerať spirituálny experiment?

Tento druh experimentu sú, jednoducho povedané, duchovné cvičenia vedené v prítomnosti Jezuitu. Program bude venovaný najmä modlitbe a cieľom bude účastníka oboznámiť a naučiť ho základy modlitebných techník, ktoré ponúka ignaciánska spiritualita. Napríklad jeden duchovný experiment, ktorý bude viesť nemecký Jezuita Christian Wolf, je zameraný na hľadanie Boha vo filmoch. Samotné pozeranie filmu v tichosti bude istý druh modlitby, cez ktorý si máme uvedomiť Božie veci. Na tomto experimente by dokonca nemali byť povolené mobilné telefóny, prístup na internet a podobne.

Putovný experiment?

V zásade je putovný experiment o putovaní z bodu A do bodu B. Cieľom je však putovanie s Kristom. Nejde len o obyčajnú púť, ale o ozajstné putovanie, na aké sa vydali apoštoli s Kristom. Každý účastník tohto experimentu bude teda ako taký apoštol, ktorý putuje s Ježišom. Niektoré experimenty budú formou chôdze, iné dokonca formou splavu. Cieľom tohto experimentu je si uvedomiť, že púť nie je len presun medzi dvoma bodmi, ale celoživotná cesta s Ježišom.

A ostatné experimenty?

Ako som už naznačil, plánujeme aj sociálne a umelecké experimenty. Sociálne experimenty budú pozostávať z práce v domovoch dôchodcov, v útulkoch pre ľudí v núdzi a iný zariadeniach pre ľudí nachádzajúcich sa v zlej sociálnej situácii alebo v zlom zdravotnom stave. Umelecké experimenty budú o umení. Napríklad sa chystá umelecký experiment, na ktorom sa budú účastníci učiť kresliť ikony. Oba druhy experimentov budú mať za cieľ, aby sa účastník naučil prostredníctvom týchto prác nachádzať Boha v každodennosti.

Budú aj experimenty venované rôznym kultúram?

Áno. Jeden bude zameraný na vzťahy medzi židmi a kresťanmi. Budeme tam spoznávať židovskú kultúru a tradície. Poľsko má totiž bohatú históriu, čo sa týka židov.

Po experimentoch nasleduje posledná fáza, ktorá bude v Częstochowej.

Áno, od 23. do 25. júla. Bude to miesto stíšenia sa a modlitby. Bude sa vysluhovať aj sviatosť zmierenia. Magisáci budú mať rezervovanú kaplnku, v ktorej sa nachádza obraz Matky Božej. To je veľmi dobrá vec, keďže za normálnych okolností sa tam tlačia davy ľudí. Na druhý deň bude festival národov, kde každý národ bude mať priestor, aby ukázal niečo zo svojej kultúry.

Návštevou tohto pútnického miesta sa oficiálny program Magis končí. Čo nasleduje potom?

No potom sa predsa spoločne pôjde na Svetové Dni Mládeže do Krakowa! Bude to však iné ako minulé roky. Magisáci budú spoločne ubytovaní s ostatnými účastníkmi Svetových Dní, teda v rôznych školách a v bytoch dobrovoľníckych rodín.

Chystajú Jezuiti niečo aj v Krakowe?

Jezuiti ponúkni Magisákom dve kaviarne, v ktorých si budú môcť oddýchnuť. Každá z týchto kaviarní bude mať aj svoju tematiku. Prvá sa bude venovať povolaniu človeka (manželstvo alebo kňazstvo? čo študovať? kde pracovať?) a druhá zas ignaciánskej spiritualite. Potom budeme prítomní na festivale povolaní a takisto budeme organizovať Inygo filmový festival.

Jezuiti teda majú v ponuke veľmi bohatý program. Ale kto sú Jezuiti? Čo je hlavnou náplňou ignaciánskej spirituality?

Ak sa pozrieme na františkánsku spiritualitu, vidíme, že nasledujú Krista v chudobe. Ak sa pozrieme na dominikánsku spiritualitu, vidíme, že nasledujú Krista v kázaní ľuďom. No otázkou je, že akým spôsobom nasledujú Krista Jezuiti? Ktorou Ježišovou črtou sa inšpirujú Jezuiti? Ak čítame Ignáca, môžeme pozorovať, že vždy kladie dôraz na poslušnosť. Takže Jezuiti nasledujú Krista, ktorý je poslušný svojmu Otcovi. A preto je našim mottom nachádzať Boha vo všetkých veciach. Iba keď budeme schopní nájsť Boha v každej situácii, môžeme mu byť poslušní.

Rozhovor bol autorizovaný . Autor rozhovoru je Matej Mihalík, člen spoločenstva Magis na Slovensku

_________________________________________________

Stručné info: Magis/Svetové Dni Mládeže 2016

PROGRAM:
15.-17. júl - stretnutie Magis v Lodži
17.-23. júl – týždeň experimentov (viac o experimentoch tu)
23.-25. júl – festival Magis v Czenstochovej
25.-31. júl – SDM v Krakove

CENA, vrátane SDM:
390 EUR (môže sa ešte znížiť) - zahŕňa dopravu, ubytovanie, stravu a balíček SDM (typ A1)

REGISTRÁCIA (Slováci sa registrujú cez slovenských Jezuitov):
Prebieha do konca roka 2015
Počet miest limitovaný, skôr prihlásení majú prednosť
Registrácia je záväzná po uhradení zálohy vo výške sumy 150 EUR na účet IBAN: SK9183605207004204255177
Registruje sa tu
VIAC INFO nájdete tu:
MAGIS SLOVENSKO http://jezuiti.sk/blog/magis/

Radi Vám odpovieme na všetky Vaše otázky, ak napíšete na tento e-mail: magis.slovensko@gmail.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo