Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
28. december 2020

Vydanie nového a starého prekladu Biblie v predvečer Nového roka

V Slavistickom ústave Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied boli koncom roka 2020, počas ktorého oslavoval 25. výročie svojho vzniku, vydané aj dve monografie, a to Lukášovo evanjelium: Nový preklad a krátky komentár a Slovenský Kalvínsky Žaltár.
Vydanie nového a starého prekladu Biblie v predvečer Nového roka

Rok 2020 si budeme pamätať ako rok prekrytých úst pre pandémiu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom. Katolícka cirkev na Slovensku podobne ako v iných krajinách ho vyhlásila za Rok Božieho Slova. Za motto tohto roka by sa mohol považovať aj citát z Lukášovho evanjelia: Azda nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vykladal nám Písma?“ (Lk 24,32), keďže jeho cieľom bolo znovuobjavenie radosti z Pánovho slova – jeho nevyčerpateľného bohatstva, keď Biblia už nie je súčasťou našej spoločnosti, tak ako bývala v minulosti. Ponúkané Lukášovo evanjelium i Kalvinský Žaltár môžu byť nápomocnými snáď pozornejšiemu a obšťastňujúcemu načúvaniu z Biblie, a to nielen v čase prekrytých úst. Nový preklad evanjelia (2020) a prvá celá slovenská biblická kniha vydaná tlačou (1752) chcú byť aj výzvou na znovuobjavenie Biblie i pozitívnych hodnôt pochádzajúcich zo Svätého písma ako určujúceho prameňa v kontexte slovenskej a európskej civilizácie, tradície, kultúrnych prejavov, spoločenských noriem, ktoré umožňujú vytvárať a realizovať vzťahy medzi jazykmi, etnikami, kultúrami a konfesiami. Obidve publikácie zahŕňajú výsledky bádania vedcov a odborníkov z oblasti filológie, teológie, histórie a kulturológie, ktoré majú interdisciplinárny a nadkonfesionálny rozmer a presah so snahou o rozvíjanie cyrilo-metodského duchovného dedičstva. Takto sa v úvode k vydaniu Lukášovho evanjelia prihovára k čitateľom jeho editor R. Lapko.

V prípade nového prekladu Lukášovho evanjelia ide o pokračovanie začatej práce na projekte nového prekladu kníh Nového zákona. Pred rokom bolo publikované Jánovo evanjelium. Nový preklad a krátky komentár (VEDA, 2019). Na tvorbe prekladu Lukášovho evanjelia sa podieľa aj Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach. Publikácia je zostavená tak, že prvou časťou každej kapitoly je preklad rekonštruovanej gréckej pôvodiny Lukášovho evanjelia. Zdôvodnenie prekladateľských riešení v snahe o formálnu ekvivalenciu a krátky komentár sú predstavené v druhej časti. Tretiu časť každej kapitoly predstavujú intertextové biblické prepojenia. Autorský kolektív tvoria: J. Feník, J. Jančovič, R. Lapko, J. Rindoš, P. Žeňuch. Recenzentmi sú E. Brodňanská a P. Farkaš. K tímu prekladateľov a odborníkov, ktorí sa pri práci opierali predovšetkým o najnovšie výsledky vedeckého bádania, sa pri tvorbe tohto prekladu svojimi cennými radami a recenzovaním pridal M. Považaj, redaktor Pravidiel slovenského pravopisu (4. vydania).

„Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“ (Mt 13,52) Zdieľať

Publikácia v e-book formáte bola vydaná vo vydavateľstve POSTOJ MEDIA, s.r.o. a je plne prístupná v elektronickej podobe na webovej stránke SÚJS. Počas budúceho roka bude monografia vydaná v printovej podobe a rozšírená o úvod do Lukášovho evanjelia a aplikácie súvisiace s liturgickými nedeľnými čítaniami z Lukášovho evanjelia.

Slovenský Kalvinský Žaltár, ako v úvode píše editor Peter Zubko, je výtvorom slovensky hovoriacich kalvínov z východného Slovenska. Tí v polovici 18. storočia vytvorili dielo, ktoré je doteraz známe skôr informatívne z vedeckých a odborných článkov, ale širšia verejnosť sa s ním priamo nikdy nestretla. Ide o päť bohoslužobných kníh, medzi ktorými vyniká kniha s názvom Svätého Dávida, kráľa a proroka, sto a päťdesiat žalmov z roku 1752. Publikácia patrí ku klenotom duchovnej literatúry. Cieľom vydania Slovenského Kalvinského Žaltára je sprístupnenie tejto publikácie v prepise podľa prvého vydania z roku 1752. Žaltár je napísaný v kultúrnom východslovenskom jazyku.

Súčasťou tejto monografie sú štúdie, ktoré sa venujú fenoménu kalvínskeho (resp. ženevského) Žaltára, jeho štruktúre, použitiu, miestu v kalvínskej duchovnej kultúre aj okolitých národov, ďalej historickým reáliám okolo prekladu, slovenských kalvínskych zborov v čase vzniku Žaltára, prekladateľov, ďalších vydaniach Žaltára. Osobitná pozornosť sa venuje jazykovému dedičstvu, ktoré vzniklo vo východoslovenskom prostredí, ktorého súčasťou je aj slovenský Kalvínsky Žaltár. Problematika žalmov a Žaltára je vysvetlená v osobitnej časti, rovnako aj problematika sakrálnej hudby, pretože žalmy sa spievali pri bohoslužbách a modlitbách. Slovenský Kalvínsky Žaltár je vôbec prvou celou slovenskou biblickou knihou vydanou tlačou. Aj keď v tom istom čase vznikol preklad tzv. Kamaldulskej Biblie, tá ostala len v rukopise. Prvý slovenský preklad celého Písma vydal tlačou ostrihomský kanonik Juraj Palkovič v rokoch 1829 – 1832. V úvode Žaltára je uvedené (v prepise):

„Chvaľme za to Boha svoho, že na koncu šveta toho, i mi Slovaci špevame, Boha v pešňoch vichvaľame. Chto raz v šercu verňe špeva, Dvakrat še Bohu modľiva; špevaj tuš na žemi z ľudzmi a potom v ňebe z andzelmi.“

Na príprave publikácie vydanej v rámci Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae, Vol. VII. autorsky spolupracovali P. Zubko, P. Žeňuch, R. Lapko a Š. Marinčák. Vedeckým redaktorom je P. Žeňuch. Recenzentmi sú V. Judák a E. Brtáňová. Publikácia v e-book formáte bola vydaná vo vydavateľstve VEDA a je prístupná v elektronickej podobe rovnako na webovej stránke SÚJS SAV.

Obidve publikácie sú výstupom riešenia projektu APVV Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny, ktorého zodpovedným riešiteľom je Róbert Lapko.

Inzercia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.rimkat.sk

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Politická akadémia doktora Krčméryho

Politická akadémia doktora Krčméryho

Prečo politická? Preto, že tá ním založená "vysoká škola" vždy fungovala pod patronátom nechvalne známych politikov z radov HZDS, KDH, Smeru, ich poskokov, ktorí na Slovensku zanechali to, čo zanechali a čomu sa bežne hovorí Augiášov chliev.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.