Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
18. december 2020

Boh sa rozhodol prebývať uprostred svojho ľudu

Evanjeliový úryvok 4. adventnej nedele (Lk 1, 26 - 38) podáva príbeh zvestovania Pánovho narodenia Márii v Nazarete.
Boh sa rozhodol prebývať uprostred svojho ľudu

Od 17. decembra sme vstúpili do druhej časti adventného obdobia, ktorá je zameraná na bezprostrednú prípravu na sviatky Pánovho narodenia. 

Boh, ktorý hľadá

Sväté písmo nám znova ukazuje na dôležitú skutočnosť. Nie sme to my, ktorí sme „našli“ Boha, ale Boh našiel nás. V prvom čítaní Boh cez proroka Nátana odkazuje: „Ja som ťa vzal... aby si bol vodcom môjho ľudu.“ Celé Sväté písmo opisuje neustálu Božie vykročenie k človeku. Aj Mária z Nazareta si bola vedomá, že Boh ju „našiel“ v nazaretskom príbytku. Preto neskôr vo svojom chválospeve ospievala Boha, ktorého „milosrdenstvo je z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.., lebo pamätá na svojú svätú zmluvu...“ 

Nie sme to my, ktorí sme „našli“ Boha, ale Boh našiel nás. Zdieľať

Evanjeliový úryvok v poslednú nedeľu pred sviatkom narodenia Božieho Syna nám pripomína, že je to Boh, ktorý prichádza do života človeka, ktorý je často „zaneprázdnený“ sám sebou a pozýva ho, aby našiel zmysel v hodnotách, na ktorých skutočne záleží. 

Dôvera Márie

Dnešná liturgia stavia do vzájomného pohľadu prvé čítanie, ktoré rozpráva o Dávidovej túžbe postaviť v Jeruzaleme chrám s evanjeliovým zvestovaním narodenia Pána. Stavba chrámu  súvisí s túžbou veriaceho po Božej prítomnosti v blízkosti človeka. Je to vznešená myšlienka, ktorá vyjadruje túžbu srdca priblížiť sa Bohu a Boha priblížiť ľudskému srdcu. Obsahuje však v sebe aj jemné pokušenie, že človek sa chytí do vlastnej predstavy, ba až túžby mať Pána Boha poruke a inštitucionalizovať ho, čo mu umožní mať Boha „k dispozícii“.

Mária prejavuje jednoduchú dôveru, ktorá sa vkladá do Božích rúk. Zdieľať

Prostredníctvom proroka Nátana Boh odpovedá, že Božia prítomnosť je výsledkom jeho slobodného, láskavého a nečakaného sklonenia sa k človeku a nie projektom človeka, ktorý si to takto naplánoval.  V tom evanjeliový úryvok 4. adventnej nedele vo vzťahu k prvému čítaniu predstavuje protiklad a naplnenie. Mária prejavuje jednoduchú dôveru, ktorá sa vkladá do Božích rúk. Verí Božím prisľúbeniam. To je aj odpoveď pre nás. Boh nesplní všetky naše želania, ale je verný a plní svoje sľuby!  Boh hľadá človeka a prichádza k nemu nie preto, aby splnil túžby, ktoré sme si vysnívali, ale je verný zmlvue a prisľúbeniam, ktorým sa zaviazal už našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. Čo je to za prísľub? Ja budem jeho Bohom a on bude mojím ľudom. 

Príklad Márie

Lukáš venuje Ježišovej matke prvé dve kapitoly svojho evanjelia. Biblista Blažej Štrba upozorňuje, že evanjelista čitateľom ponúka Máriu ako učiteľku viery a posluchačku Božieho slova. Necháva zaznieť o nej tituly: „milostiplná“, „požehnaná“, „blahoslavená“... Chce svojim adresátom odkázať: „Osvojte si prístup, ktorý vidíte na Márii.“  

Evanjelista čitateľom ponúka Máriu ako učiteľku viery a posluchačku Božieho slova. Zdieľať

Zvestovanie sa odohráva vo svetskom prostredí, nie v jeruzalemskom chráme. Boh nebude prebývať v jeruzalemskom chráme, v ktorom podľa nádvorí bolo presne určené, kto sme kam vstúpiť (Nádvorie pohanov, žien, mužov, kňazov...).  Boh sa rozhodol, že vo svojom Synovi, ktorý sa narodí z Márie, bude prebývať uprostred svojho ľudu. 

Inzercia

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Rok naplnený vďačnosťou a 5 200 príbehmi

Rok naplnený vďačnosťou a 5 200 príbehmi

„Drahá adoptívna mama, úprimne Vám ďakujem za Vašu lásku, pomoc a starostlivosť o mňa počas uplynulého školského roku. Niektoré predmety v škole boli ľahké, iné mi však šli ťažko. Veľmi som sa snažila, aby som mala dobré známky. To sa mi podarilo a moje školské výsledky sú výborné. V budúcnosti by som sa chcela stať lekárkou, aby som mohla pomáhať chudobným. Som Vám veľmi vďačná, že s Vašou pomocou môžem pokračovať v štúdiu,“ tieto milé slová napísala vo svojom liste pre darkyňu na Slovensko vietnamská študentka Le Thi Thanh.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.