Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
08. december 2020

Dnes je sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

5.12.2020 vysielala televízia LUX film o škótskom františkánovi Duns Scotusovi (1265-1308) a jeho víťaznej diskusii z r. 1305 s dominikánmi na tému obhajoby Nepoškvrneného počatia Matky Božej, Panny Márie. Pápež Ján Pavol II. Duns Scotusa v r. 1993 beatifikoval. Východné cirkvi už v 8. storočí uznávali Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Pápež Klement XI., ktorý bol ustanovený v chráme Svätého Petra 8.decembra 1700 prikázal v r. 1708 pre celú Cirkev sláviť 8. december ako sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.
 Dnes je sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

8. decembra 1854 Pius IX. vyhlásil učenie o Nepoškvrnenom počatí za dogmu. 11.februára 1858 sa jednoduchej dievčine Bernadette v Lurdoch zjavila Pani, ktorá sa predstavila slovami: „Ja som Nepoškvrnené počatie.“ Miestny farár, keď sa to od Bernadetty dozvedel, ktorá nemala potuchy o tom, čo hovorí, prestal spochybňovať tieto udalosti.

V. Messori publikoval 14.7.2003 v talianskych novinách Corriere della Serra článok o pozoruhodnom vzniku zástavy Európskej únie:  V Ríme na námestí Mignanelli stojí socha Nepoškvrneného počatia Panny Márie s 12-timi hviezdami na hlave, celkove je sôch a obrazov Nepoškvrneného počatia v Ríme tridsaťdeväť. V 12. kapitole Zjavenia sv. Jána, v Apokalypse sa hovorí o „žene odetej slnkom, pod jej nohami je mesiac a na jej hlave je veniec z dvanástich hviezd.“ Dvanástka je symbolom plnosti – dvanásť bolo Jakubových synov, kmeňov Izraela,  apoštolov. Mária je spojnicou medzi Starým a Novým zákonom, je uctievaná ako Kráľovná Európy.  Rada Európy vyhlásila v r. 1949 konkurz na zástavu Európy. Súťaži sa zúčastnil aj katolík Arsene Heitz, ktorý mal zázračnú medailu zo zjavení Matky Božej v Paríži na Ulici Ruy du Bac sestre Kataríne Laboure v r. 1830. Heitz dal svoj návrh, modrú zástavu s kruhom dvanástich bielych hviezd komisii, jej predsedom bol Belgičan židovského náboženstva. Komisia nevedela o pôvode návrhu, v r. 1955 vybrala za víťaza Heitzov návrh, možno aj preto, že modrá a biela boli farbami nového štátu Izrael. Slávnostné uvedenie európskej zástavy s mariánskym symbolom bolo 8. decembra 1955, na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to pojem, ktorý prvýkrát zaznel  v Lurdoch, keď sa zjavenie predstavilo Bernadete: „Som nepoškvrnené počatie.“ Dátum vybrali náhodne, pre zaneprázdnenosť hláv štátov, ktorí po iné dni nemali čas.

V r. 1952 z iniciatívy R. Schumana  sa podpísala zmluva medzi Francúzskom, Nemeckom, Talianskom a štátmi Beneluxu o vytvorení Európskeho spoločenstva. 25.marca1957 bola v Ríme podpísaná zmluva o EHS so sídlom v Bruseli. Začal sa proces európskej integrácie, ktorého zakladatelimi boli De Gasperi, Adenauer, Schuman a Monet.  

Aj Slovensko sa stalo od 1.5.2004 členskou krajinou EÚ. 29.10.2004 bolo na Kapitole 25 reprezentantov 450 miliónov občanov Európy. Bol som pri tom, podpis Ústavnej zmluvy sa uskutočnil pod sochou pápeža Inocenta X. Liberáli a sociálni demokrati presadili vypustenie zmienky o kresťanských koreňoch Európy. Ostatní, aj Slováci, ustúpili.

Pod heslom „Zjednotení v rozmanitosti“ sme 16 rokov svedkami pokusu o znovu zjednotenie Európy. Sme rozmanití, ale k zjednoteniu máme ďaleko. Prišla globalizácia, 11. september, euro, imigrácia, priemyselná revolúcia Číny, terorizmus, vojna v Afganistane, Iraku, Sýrii, teraz epidémia Covid-19, ktorá vyvoláva strach a ľudí ešte viac rozdeľuje.

Ľuďom sa stále nepáči centralizmus Bruselu, jeho byrokracia brzdiaca národné iniciatívy. Európsky sociálny systém vyprodukoval 20 mil. nezamestnaných, rozdiely medzi bohatými a chudobnými sa zväčšujú. Európa vymiera, má nízky rast populácie. Bráni sa imigrácii, ktorá prináša problémy, ale aj vykonávanie prác, ktoré v bohatých krajinách nemá kto urobiť.

EÚ je najväčším mnohonárodným trhom na svete, euro je najsilnejšou menou, štáty EÚ produkujú 20% HDP sveta. V EK pracuje vyše 20 tisíc úradníkov. V Európskej rade pracuje vyše 150 pracovných komisií, v centrále NATO je ich asi 400. Plénum Európskeho parlamentu zasadá najmä v Štrasburgu, poslanci a úradníci tam cestujú, autá prenášajú tony papierov. Brusel je multikultúrny, multinacionálny a multireligiózny, kresťanské korene Európy neuznáva, aj keď Európa iné nemá. V úradníckej štvrti Bruselu som kostol nevidel, veľká mešita, bola plná ľudí. Diskusie o kresťanských koreňoch Európy ukazujú na veľké rozdiely v myslení štátnikov, najmä ľavičiarov, ktorí majú dnes v Európe silné slovo.

Inzercia

Európa nemá iné, iba kresťanské korene. Jej patrónmi sú svätý Benedikt, Cyril a Metod, Brigita Švédska, Katarína Sienska a Edith Steinová. Európu neurčujú jej hranice, ale systém hodnôt, založený na Bohu, morálke a kresťanstve. Ak bude naďalej pokračovať v odmietaní svojich koreňov, zle dopadne.

 

     

 

   

Jozef Mikloško (RNDr., DrSc., Doc., * 31.3.1939, Nitra) je ženatý, má 4 deti, 12 vnukov a 5 pravnukov. Absolvoval Vysokú školu pedagogickú (matematiku a chémiu) a MFF UK (numerickú matematiku), 27 rokov vedecky pracoval ako matematik na Ústave technickej kybernetiky SAV, prednášal na MFF UK. Bol podpredsedom vlády ČSFR, poslancom SNR, FZ a NR SR, prezidentský radca v KPR, prorektorom TU v Trnave a veľvyslancom ,v Taliansku, San Marine a na Malte. Bol vydavateľ kníh, komunálnym poslancom, predsedom nadácií. Je v Predstavenstve Spolku slovenských spisovateľov, napísal osem kníh literatúry faktu. Vystupuje v médiách a na sociálnych sieťach, je aktívny publicista a bloger, v r. 2007-2019 predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame