Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
03. december 2020

Teraz máme čas

Epištola tohtoročnej druhej adventnej nedele je vzatá z Druhého Petrovho listu. Väčšina biblistov ho považuje za chronologicky jeden z najmladších, ak nie najmladší spis Nového zákona. Datácia jeho vzniku sa niektorými určuje až do začiatku 2. storočia. Ak by sme to prijali, tak boli jeho prvotnými adresátmi kresťania minimálne už druhej alebo tretej generácie. Nikto z nich sa tak nemohol naživo stretnúť už ani s Ježovými apoštolmi. Ich problémy sa oproti ich predchodcom posunuli iným smerom. Typickou črtou skoršej generácie bolo napríklad presvedčenie o skorom Ježišovom návrate na svet. Tí po nich už vedeli, že sa tak nestalo. A práve touto otázkou sa zaoberá aj náš úryvok.
Teraz máme čas

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele nájdete našej internetovej stránke tu.

Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Pánov deň príde ako zlodej. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živly sa páľavou rozplynú, aj zem i diela, ktoré sú na nej. A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sväto a nábožne musíte žiť vy, čo očakávate túžobne príchod Božieho dňa, pre ktorý sa nebesia páľavou rozplynú a živly sa v ohni roztopia! Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony, v pokoji. (2 Pt 3, 8-14) Zdieľať

Autor v celom liste dáva rady a povzbudenia pre súdobú aktuálnu situáciu kresťanskej komunity. Jednou z nich je už spomenuté nekonanie sa konca sveta. Dôsledkom bolo, že v blízkom okolí veriacich vznikali rôzne druhy posmechov. Opisujú ich predchádzajúce verše, ktoré liturgia neuvádza (porov. 2 Pt 3,1-7). Kritici si na mušku brali hlavne prax pokánia a zdržiavania sa pôžitkov, ktoré ľuďom svet a spoločnosť ponúka. Peter preto na protiváhu ponúka niekoľko argumentov.

Boh chápe, že pre človeka je zásadná zmena veľmi náročná. Niektorým zaberá dokonca celý život. Zdieľať

Prvým v našom texte je výklad plynutia času. V pohľade viery by sa nenaplnený Pánov príchod dal vnímať tak, že Boh mešká. Alebo horšie, že sa na ľudstvo vykašľal. Použitím Žalmu 90 (v. 4) však pisateľ poukazuje, že čas nie je pre Boha limitujúci. Ľudská skúsenosť ho, v kontexte dĺžky ľudského života, vníma ako ohraničenie. No Pán, keďže je jeho vládcom, s ním môže narábať ako chce. Na čo sa človeka pozerá ako na večnosť, sa môže „z neba“ vnímať ako úsek, ktorý nič podstatné nemení. Význam dlhého čakania tak Apoštol vysvetľuje ako prejav Božej trpezlivosti. Boh chápe, že pre človeka je zásadná zmena veľmi náročná. Niektorým zaberá dokonca celý život. Preto nám toto Božie slovo dáva nádej, že ešte nie je neskoro. No koniec raz príde.

Po zničení súčasnej reality sa naplní prísľub príchodzieho Pána. Zdieľať

List ho opisuje apokalyptickými obrazmi, kde sa všetko rozplynie v páľave ohňa. Takúto predstavu zdieľali nielen židia ale aj helénska filozofia. Pravdepodobne ju prijímali aj spomenutí posmievači. No aj ňu si prekrútili po svojom. Totiž ak raz má všetko zaniknúť, ak sa to už dlho nestalo a pravdepodobne ani nestane, tak je namieste užívať si život všetkými možnými prostriedkami. Máme totiž pred sebou veľa rokov, po ktorých by aj tak nič nezostalo, takže je v podstate všetko jedno. Peter však túto perspektívu kresťansky dopĺňa. Jeho opis nekončí deštrukciou vesmíru. Po zničení súčasnej reality sa naplní prísľub príchodzieho Pána. Nastane akoby opätovné stvorenie, kde vznikne nové nebo a nová zem. V nich už však v porovnaní s tými, čo zanikli, bude prebývať spravodlivosť (porov. v. 13). Takéto očakávanie potom predpokladá, že spravodliví sa cez poslednú univerzálnu katastrofu nejako dostanú. To čo ich spája s budúcim svetom je práve princíp vlády Božej spravodlivosti. Žiť ju treba však už teraz. Dôsledky spôsobu súčasného života sa preto premietnu do toho budúceho. A to vyráža posmievačom ich „nepriestrelné“ istoty. Ako totiž potom skončia oni?

„Pánov deň príde ako zlodej.“ Zdieľať

„Pánov deň príde ako zlodej.“ (v. 10) Ide o prirovnanie, ktoré autor listu isto poznal z evanjelií. Znamená, že je márne sa na Pánov príchod pozerať s časovou presnosťou. Bude prekvapením. Je to zároveň výzva na neustálu pripravenosť. Ale bez stresu, lebo keď to nastane, mali by sme mať dôvod na radosť.

Inzercia

Slová nášho čítania sa zlievajú s kázaním Jána Krstiteľa, ktorému liturgia tradične dáva priestor počas prostredných dvoch adventných nedieľ. Aj on mnohých na Ježišov príchod pripravil. No určite medzi jeho poslucháčmi boli aj takí, ktorí buď v príchod Mesiáša neverili, alebo ho pre svoj život pokladali za nepodstatný. To sú tí, čo Ježiša nakoniec odmietli. Prípravné hlasy im však neprestali znieť, a neprestávajú ani dodnes.

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Keď sa rúbe les... alebo krátka úvaha o postavení falošne pozitívnych osôb

Keď sa rúbe les... alebo krátka úvaha o postavení falošne pozitívnych osôb

V súvislosti s celoplošným testovaním formou antigénových testov sa vedie pomerne rozsiahla a častokrát i vášnivá diskusia o mnohých jeho aspektoch. Pomerne málo reflektovanou témou však ostáva postavenie pozitívne testovaných osôb. Ich izolácia je všeobecne vnímaná len ako malá daň za to, že dôjde k deklarovanému zlepšeniu epidemiologickej situácie. Občas v tejto súvislosti dokonca zaznieva výrok o lietajúcich trieskach pri rúbaní lesa. Je však vhodné na pozitívne testované osoby nazerať len ako na množinu osôb, ktorá od momentu oznámenia pozitívneho výsledku antigénového testu stráca obvykle priznané práva a má byť bez ďalších úvah pripravená priniesť obeť na oltár boja proti pandémii?

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.