Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
28. november 2020

Keď sa pozdrav stane modlitbou

Na Prvú adventnú nedeľu v druhom čítaní počúvame Pavlov pozdrav Cirkvi v Korinte, ktorý sa vymyká vtedajším obyčajom.
Keď sa pozdrav stane modlitbou

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele si môžete prečítať na našej internetovej stránke tu.

Prvou adventnou nedeľou vstupujeme do nového liturgického roka. Nedeľné liturgické čítania budú nasledovať cyklus B, v centre ktorého je Markovo evanjelium. My sa v našich zamysleniach aj naďalej budeme venovať druhým čítaniam. Bude to už piaty rok, čo vám pravidelne prinášame tieto krátke zamyslenia, či minikomentáre k nedeľnej bohoslužbe slova. (Zamyslenia z predchádzajúcich rokov nájdete na našej internetovej stránke pod záložkou Zamyslenia).

Nedeľné druhé čítania v Cezročnom období budú postupne obsahovať časti Prvého a Druhého listu Korinťanom, Listu Efezanom, Jakubovho list a Listu Hebrejom. Takzvané silné liturgické obdobia, teda Adventné, Pôstne a Veľkonočné obdobie majú vlastnú dynamiku výberu čítaní. Padne však veľmi vhod, že na Prvú adventnú nedeľu v druhom čítaní počúvame krátky úryvok z úvodu Prvého listu Korinťanom, ku ktorému sa vrátime aj na začiatku Cezročného obdobia.

Pavol buduje na klasickom, profánnom spôsobe pozdravu a urobí z neho čosi ako modlitbu. Zdieľať

Úryvok z Prvej adventnej nedele vynecháva prvé dva verše, v ktorých sa spomínajú autori a adresáti listu, čo sú klasické prvky kompozície listov v antike. Tretí verš obsahuje pozdrav, čo je ďalší klasický prvok stavby listu, avšak v tomto prípade nie je formulovaný zvyčajným spôsobom. Bežne sa v listoch používal pozdrav χαίρειν [chairein], čo je neurčitok od slovesa χαίρω [chairo], ktoré znamená „radovať sa“, ale v prípade použitia na úvod listu sa skôr prekladá ako „pozdravy“. Môžeme to vidieť aj v samotnom Novom zákone v liste, ktorý adresujú účastníci koncilu v Jeruzaleme Cirkvi v Antiochii v Sk 15,23, alebo aj v úvode Jakubovho listu. Pavol buduje na tomto klasickom, profánnom spôsobe pozdravu vo vtedajšom grécky hovoriacom svete a urobí z neho nielen kresťanský pozdrav, ale aj čosi ako modlitbu: χάρις ὑμῖν [charis hymin], „milosť vám“. Spojenie s klasickým pozdravom vidieť ľahko v spoločnom koreni slova, avšak v prípade Pavlových listov už nejde len o zdvorilé vyjadrenie pozdravu, ale o prianie, či lepšie povedané o zvolávanie milosti od Boha a Ježiša Krista zároveň.

K milosti Pavol pridáva pokoj, čo je zas klasický pozdrav v židovskom prostredí: שלום [šalom]. Tento židovský pozdrav však v sebe obsahuje nielen prianie vonkajšieho, či vnútorného pokoja, kľudu, či vyrovnanosti, ale aj prianie zdaru, životného úspechu, prianie celkového dobra do života človeka. To platí aj pre prianie „Pokoj s tebou!“, ktoré sme si často vymieňali pri podaní rúk počas sv. omše a veríme, že sa k tomu budeme môcť čoskoro vrátiť.

Pavol tak v tomto pozdrave, ktorý sa stane preň štandardným v ďalších listoch, kombinuje grécku profánnu tradíciu so židovskou náboženskou tradíciou a dáva im kresťanský punc. Totiž pôvodcami tejto milosti a pokoja je Boh a Ježiš Kristus zároveň, Pavol vraví: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca i (od) Pána Ježiša Krista“ (v. 3). Túto Pavlovu formulu prevzala aj latinská liturgia ako jednu z možností pre pozdrav na úvod sv. omše.

Pavol v tomto pozdrave kombinuje grécku profánnu tradíciu so židovskou náboženskou tradíciou a dáva im kresťanský punc. Zdieľať

Formulácia verša je pritom veľmi zaujímavá. Keďže predložka „od“ v gréckom texte pred výrazom „Pána Ježiša Krista“ chýba, z gramatického hľadiska sa tento výraz dá pochopiť tak, že milosť a pokoj pochádzajú od Boha a od Ježiša Krista, teda tak, ako je to aj v našich prekladoch, alebo tak, že Boh je identifikovaný ako „náš Otec a Otec Pána Ježiša Krista“. To, že to treba chápať v prvom zmysle naznačuje kontext.

Inzercia

Celý úryvok, aj vynechaná časť úvodu, je silne zameraná na Ježiša Krista. Pavol zdôrazňuje, že milosť, ktorú vidí pôsobiť v korintskej cirkvi, jej členovia dostali práve v Ježišovi (v. 4), a že je to práve poznanie jeho, čo ich obohacuje v každom slove a každom poznaní (v. 5). Každé ich slovo a každé poznanie je a má byť poznačené, v pozitívnom slova zmysle, poznaním a vierou v Krista. Oni prijali svedectvo o Ježišovi od ich evanjelizátorov (v. 6), medzi ktorými bol aj sám Pavol, a teraz ich hneď na úvod utvrdzuje v tom, že s prijatím viery v Ježiša im už nechýba žiadna milosť, ale že v Ježišovi prijali jej plnosť (v. 7a). K prijatiu svedectva o Ježišovi zároveň patrí očakávanie jeho príchodu (v. 7b). Medzitým však veriaci nie sú bez neho, pretože on sám ich bude počas tohto očakávania upevňovať (v. 8). Celý pozdrav Pavol uzatvára znova zmienkou o Bohu, pretože všetky predošle spomenuté prísľuby v Ježišovi sú naplnením Božej vernosti.

V Ježišovi sa človek bezprostredne stretáva s Bohom. Zdieľať

Že je Boh človeku verný, môže každý zakúšať naplno v živote v spoločenstve s Ježišom. Alebo ešte ináč povedané, Božia vernosť, teda jeho záujem a aktivita smerom k človeku, sa naplno prejavila v Ježišovi. V ňom sa človek bezprostredne stretáva s Bohom. Preto môže Pavol v úvode svojho pozdravu zvolávať milosť a pokoj od Boha i od Ježiša Krista.

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Získal licenciát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

Obrázok: Dnešný pohľad do ulíc starovekého Korintu. 

Použitá literatúra:
Fee, G. D., The First Epistle to the Corinthians (NICNT; Grand Rapids, MI 1987).
Orr, W. F. – Walther, J. A., I Corinthians: a new translation, introduction, with a study of the life of Paul, notes, and commentary (AncB 32; New Haven – London 2008).
Thiselton, A. C., The First Epistle to the Corinthians: a commentary on the Greek text (NIGTC; Grand Rapids, MI 2000).

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Pantokrátor

Pantokrátor

Posledná nedeľa pred adventom je v katolíckej tradícii prežívaná ako slávnosť Krista, Kráľa celého sveta. Tohto roku sú liturgické lekcie vybrané tak, aby zvýrazňovali obraz Krista Pantokrátora (z gr. „vševládca“), ktorý príde na konci časov ako sudca. Čo sa týka epištoly, na čítanie sa ponúka úryvok z predposlednej, teda 15. kapitoly Prvého listu Korinťanom.

Blog
Ad: Myslela som, že manželove týranie musím ako poslušná manželka prijať

Ad: Myslela som, že manželove týranie musím ako poslušná manželka prijať

Vyznanie nešťastnej manželky v blogu o týraní a poslušnosti v manželstve prezrádza nedostatočne vyzretú osobu, ktorá vidí iba svoje šťastie a vzhľadom na to, že je úspešná a obdivovaná očakáva od života veľmi veľa. Niet potom divu, že manžela, ktorého si vedome vybrala, podrobila viacerým hodnotovým skúškam a celkový bodový zisk nebol pre ňu uspokojujúci, ale viac menej ponižujúci. Spôsob uzatvorenia manželstva napriek pochybnostiam nebol od začiatku férový ani voči partnerovi a ani voči nej samej. Veľkou chybou však bolo, že hľadala partnera ideálneho a úprimnú lásku zastierala túžba po vydaji ako sama hovorí, aby konečne založila rodinu (vzhľadom na rodinné zázemie).

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.