Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
22. november 2020

Eurofondy by sa mali rozdeľovať spravodlivo, nie podľa ideologických kritérií

Maďarsko a Poľsko zablokovali schválenie rozpočtu EÚ na roky 2021-2027 ako aj Fond obnovy Next Generation v hodnote cca. 1 810 000 000 000 EUR. (1,81 bilióna) Znepokojili tým viaceré krajiny, ktoré môžu mať problém s peniazmi už začiatkom budúceho roka.
Eurofondy by sa mali rozdeľovať spravodlivo, nie podľa ideologických kritérií

Maďarom a Poliakom vadí, že rozdeľovanie peňazí má závisieť od toho, či sa daná krajina pridŕža princípov právneho štátu (rule of law). Slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok tvrdí, že medzi tieto princípy patrí iba: nezávislosť súdnictva; konanie verejných orgánov v súlade so zákonom; účinná súdna ochrana; funkčná finančná kontrola a audit; fungujúce vyšetrovanie a stíhanie finančných, daňových podvodov a korupcie; vymáhanie štátom neprávom vyplatených peňazí.

Zdanlivo na tom nie je nič kontroverzné. Minister a mnohí ďalší nás uisťujú, že otázky migrácie a kultúrno-etické otázky nespadajú do princípov právneho štátu. Preto postoj Maďarska a Poľska je neopodstatnený.

No predsa je tu problém.

V dokumente z 29.9. s názvom „Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-2027 and Recovery Package - Regulation of the European Parliament and of the Council on a general

regime of conditionality for the protection of the Union budget“ sa dočítate aj to, že pre účely tohto dokumentu sa definícia „právneho štátu“ vzťahuje na hodnoty v článku 2 Zmluve o Európskej únii, ktorý obsahuje zásady zákonnosti, z čoho vyplýva transparentný, zodpovedný, demokratický a pluralitný proces prijímania zákonov; právna istota; zákaz svojvôle výkonnej moci; účinná súdna ochrana nezávislými súdmi vrátane základných práv; deľba moci a rovnosť pred zákonom.

Pozrime sa, čo sa presne píše v článku 2:

„Únia je založená na hodnotách rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné pre členské štáty v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.“

Takže sme sa dostali k tomu, že ak niekto v EÚ bude chcieť, môže Maďarom a Poliakom, ale aj SLOVÁKOM obmedziť financovanie z eurofondov preto, že odmietajú uznať požiadavky ľudí presadzujúcich gender ideológiu, požadujúcich registrované partnerstvá, alebo adopcie detí pármi rovnakého pohlavia. Alebo preto, že väčšina odmietne požiadavky menšiny, ktorá sa vyformovala vďaka nelegálnej migrácii. Alebo prídu obvinenia z diskriminácie.

Toto sú závažné veci!

Aké je riešenie? Myslím si, že treba v rozpočte a v reguláciách presne zadefinovať, čo sú princípy právneho štátu, aby nedošlo k dezinterpretácii. Dobre vieme, že ľavicovo-liberálni ideológovia ako napr. náš europoslanec Michal Šimečka budú brojiť proti Poľsku a Maďarsku aj keby vypukla jadrová vojna len preto, že Poliaci a Maďari majú iné chápanie ľudských práv a demokracie ako on a jemu podobní ideologicky zmýšľajúci ľudia. Títo ideológovia využijú každú právnu dieru alebo miniškáru na presadzovanie svojej ideologickej agendy. Treba tiež povedať, že svojou politikou aktívne prispievajú k deštrukcii Európskej únie, pretože z nej čoraz viac vytláčajú ľudí s iným videním sveta, a porušujú základné zmluvy EÚ, ktoré garantujú nezávislosť členských štátov v kultúrno-etických otázkach.

Inzercia

Záver: rozdeľujme peniaze spravodlivo, nie ideologicky. Ak ktorýkoľvek členský štát EÚ má problém s nezávislosťou súdov, s demokraciou (pozor, nemyslím liberálnou demokraciou), s korupciou pri využívaní eurofondov... treba ho napomenúť. No nedopustime ideologickú kolonizáciu, pretože tá vedie k deštrukcii Európskej únie.

P.S. Moje komentáre môže sledovať na Facebooku.

Zdroje:

Prehľad
https://www.iee-ulb.eu/en/blog/news/rule-of-law-conditionality-mmf-2021-2027-next-generation-eu/

Regulation of the European Parliament and of the Council on a general regime of conditionality for the protection of the Union budget

https://www.consilium.europa.eu/media/45800/st11045-re01-en20.pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Multiannual+financial+framework+and+recovery+package%3a+Council+agrees+mandate+for+negotiations+with+Parliament+on+the+regulation+for+the+protection+of+the+EU+budget

Article 2 of the Treaty on European Union 
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj

Specifically:
The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail.

https://www.euractiv.com/topics/rule-of-law-mechanism/

Foto: https://idsb.tmgrup.com.tr/ly/uploads/images/2020/11/16/72607.jpg

Odporúčame

Blog
Pandémia devastuje slovenskú žurnalistiku

Pandémia devastuje slovenskú žurnalistiku

Obhajovať vládu je vždy háklivá vec. História ukazuje, že aj vlády ktoré začnú dobre to zvyknú dohrať tak maximálne na remízu. Lenže od jari máme vládu ktorá zatiaľ podniká veľmi odvážne a dobré kroky, no z médií sa na ňu valí jedna vlna hejtu za druhou. Keď takto píše "stará parta" eNko, smečko či hlavné správy, nestojí to za povšimnutie. Keď sa k nim ale pridáva už aj Postoj nedá sa mi nereagovať.