Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
14. november 2020

Odpoveď skeptikovi: Jednobožstvo verzus mnohobožstvo

Odpoveď skeptikovi: Jednobožstvo verzus mnohobožstvo

Kedysi dávno som počas bádania na sociálnych sieťach narazil na túto námietku alebo výčitku voči veriacim. „Medzi veriacimi a nami ateistami niet veľkého rozdielu, čo sa týka viery v bohov. Kým ja ako ateista neverím na všetkých bohov, vy ako kresťan veríte v toho svojho, až na to, že neveríte v xy ďalších bohov ako je Jupiter alebo Zeus. Vo svojej podstate sme takmer rovnako ateisti - akurát, že vy si ešte stále ponechávate jedného Boha.“ 

Podobné námietky dokážu veriacich v horšom prípade zmiasť alebo znechutiť, v lepšom prípade podnietiť skúmať, ako to vlastne je a prehĺbiť si svoju vieru. Náš predmetný výrok je v istom zmysle pravdivý. Český kardinál Tomáš Špidlík povedal, že „my kresťania sme boli až do 4. storočia ateisti.“ Narážal tým na to, že kresťanský Boh bol do plejády antických bohov pre starých Rimanov nezaraditeľný. A v istom zmysle je každý kresťan „ateistom“, ak si vezmeme, že existujú najrozličnejšie falošné predstavy o Bohu, ktoré sú do značnej miery ľudskými projekciami a ktoré ten-ktorý veriaci odmieta.

Tieto projekcie nemajú s náboženstvom veľa spoločného. Ich korene spočívajú predovšetkým v psychologickom vybavení každého človeka. V podobnom zmysle by sme mohli uvažovať aj o polyteistických bohov. 

V pôvodnom zmysle je však zavádzajúce uvažovať o kresťanoch ako o ateistoch. Ateizmus by sme mohli zadefinovať ako popieranie Božej existencie. Niektorí ateisti však s touto definíciou polemizujú a tvrdia, že ateizmus je skôr nedostatok viery v Boha, ako silné presvedčenie o neexistencii akýkoľvek božstiev. V tomto prípade by sme však mohli hovoriť skôr o agnosticizme, ktorý existenciu Boha celkom nevylučuje, no na druhej strane tvrdí, že jeho existenciu nie je možné preukázať. 

Ateizmus sa však aspoň v našich podmienkach vzťahuje k teizmu (viere v jedného Boha, judaizmus, kresťanstvo). Židovský rabín Jonathan Sacks v jednej debate nazval Richarda Dawkinsa „kresťanským ateistom“, pretože jeho kritika náboženstiev sa vzťahuje predovšetkým na kresťanstvo. Ateizmus v tomto zmysle nie je autonómny myšlienkový systém, ale je naviazaný na istý typ náboženstva. Vráťme sa však späť k našej námietke:  

Hoci existujú falošní bohovia, nevyplýva z toho nutne jednoduchý záver, že všetci bohovia sú falošní. Katolícky autor Trent Horn v knihe Answering Atheism v súvislosti s vyššie zmienenou námietkou vysvetľuje, že „aj keď na svete existuje veľké množstvo sfalšovaných peňazí, neznamená to, že všetky peniaze sú falošné.“ Podobne to platí aj o Bohu a o bohoch. Ako však zistiť, že ten kresťanský Boh je ten pravý a nie falošný? To je už nasledujúca otázka a pre ďalšie skúmanie. Podľa mňa to však nie je relevantný dôvod pre ateizmus.

Kresťan by mohol na takéto námietky proti kresťanstvu (ktoré sú skôr vábivými sloganmi, ako skutočnými námietkami) reagovať podobne jednoducho, ako píše Horn. Odmietnuť slogany a vyzvať ateistu, aby v rozhovore predložil autentickejšie argumenty na podporu ateizmu.         

 

Inzercia

Zaujímam sa o kresťanskú vieru vo vzťahu k spoločnosti, rozumu a vede. „Každý človek sa môže stať kresťanom, ale iba ten, kto sa ním skutočne stane, je bratom.“ (Joseph Ratzinger, Úvod do kresťanstva) Kontakt: bloger.kc@gmail.com

Inzercia

Inzercia

Odporúčame