Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
25. október 2020

Keď ostrihali Samsona

V Knihe Sudcov máme zaznamenaný príbeh o silnom mužovi, Božom vyvolencovi menom Samsom. O tom, že sa nebál nepriateľa a bol plný sily a moci od Boha nám dosvedčujú skutky, ktorí konal proti nepriateľom Božím - najmä filištíncom.
Keď ostrihali Samsona

No tým sa ho vďaka jeho prezradeniu o svojej sile podarilo premôcť a ostrihať, čím sa stál slabým a bezmocným. No len dočasu. Vlasy mu opäť narástli a spolu so svojou smrťou pochoval aj tisíce filištíncov. Tento obraz Samsonovej sily a jeho vlasov opisuje veľká učiteľka Cirkvi sv. Hildegarda z Bingenu vo svojej knihe Scivias – (Ksiega pierwsza i druga, Wydawnictwo Benedyktynow, Tyniec, 2011, wizja piata, s. 225-232)  – a pripodobňuje ich k sile a moci Cirkvi. Samson mal ženu z filištínskych dcér, teda akoby patril aj do ich politického zriadenia. Na jednej strane bol vyvolený Bohom, aby spravoval jeho ľud, na strane druhej neustále bojoval proti filištíncom.

Aký by mal teda byť správny postoj kresťana k vlastnému štátu? Má poslúchať Boha a skrze neho vyvolených a predstavených zástupcov Cirkvi a rovnako aj štátnych predstaviteľov? Azda najlepšie vysvetlenie nám podal Ježiš Kristus v príbehu o farizejoch, ktorí za ním poslali svojich učeníkov a herodiánov  s otázkou: či slobodno platiť dane cisárovi alebo nie? (Mt 22, 15-21). Je tu fakt, že oni mincu mali ale Ježiš nie. Preto si ju od nich vypýtal a spýtal, koho obraz a meno je na minci. Odpovedali mu – cisárov. A tak im hovorí, že minca patrí tomu, čo ju označil svojim menom. Ježiš tým vlastne uznáva, že cisár má práva a že existuje rozdiel medzi vecami, ktoré podliehajú Bohu a vecami, ktoré podliehajú cisárovi. Ježiš tým naznačuje, že cisár nemá právo rozhodovať o veciach, ktoré podliehajú Bohu. Iba Boh je Boh, čo znamená, že cisár nie je Boh. Napokon Ježiš nehovorí nič o tom, čo presne podlieha každému z nich. Na to musíme prísť sami a nie je to vôbec ľahké. Neexistuje presný návod, pretože hoci ľudská prirodzenosť je nemenná, okolnosti ľudského života sú vždy odlišné.

Tu by sa nám mohlo zdať, že "cisár" so svojimi senátormi až príliš moc zasiahli do toho, čo nespadá do ich kompetencií. Vydali mnoho rozhodnutí o tom ako má chodiť človek vonku, s akým počtom ľudí sa môže stretnúť, kto má byť v škole, ale aj rozhodnutie, o tom, že sväté omše sú zakázané, respektíve dostupné len pár jedincom. Na strane druhej sa nám môže zdať, že biskupi boli moc ticho a svoju moc a silu, ktorú dostali od Boha nevyužili na uplatnenie Božieho prikázania o svätení sobotného dňa "preto ti Pán, tvoj Boh prikázal zachovávať sobotňajší deň" (Ex 20, 8-11; Dt 5, 12-15).  Tak sa nám môže zdať , že Samsona znova ostrihali a zostal celkom slabý a premožený.

Spolupráca Cirkvi so svetskou autoritou je však v kresťanskom myslení zakorenená. Svätý Pavol v liste Rimanom napísal: "Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh. Kto sa teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu poriadku. A tí, čo sa protivia, sami si privolávajú odsúdenie" (Rim 13,1-2). Svätý Pavol vyzýva k primeranej poslušnosti, nie však k bezhlavej podriadenosti. Do ktorej z týchto dvoch kategórii môžeme zaradiť nariadenie KBS nech posúdi každý sám.    A emeritný arcibiskup Filadelfie v USA Charles J. Chaput, OFM. Cap. píše: "mnohí katolíci sa od Druhého vatikánskeho koncilu takmer inštinktívne dištancovali od tradičného obrazu militantnej cirkvi. No či si to želáme alebo nie, presne taká by Cirkev mala byť." (Čo je cisárovo, cisárovi: s, 138, Nadácia A.T.2014).  

Inzercia

Odporúčame

Blog
"Len" pár desiatok mŕtvych

"Len" pár desiatok mŕtvych

Vraj to najkrehkejšie a najvzácnejšie, čo máme, je naša sloboda. Podľa mňa sú to vzťahy. Najkrehkejšia vec nie je vec, sú to ľudia. A nemôžu byť témou pre Slovákov len vtedy, ak je to ekonomicky prínosné. O korone a vnímaní s porozumením.

Blog
Výroky pápeža: niet dôvodu na paniku ani na senzáciu

Výroky pápeža: niet dôvodu na paniku ani na senzáciu

Vyjadrenia pápeža Františka v dokumente s názvom Francesco nie sú dôvodom na paniku pre úprimne zmýšľajúceho katolíka, ktorý chce byť verný učeniu Cirkvi. A rovnako nie je dôvodom na senzáciu pre tých, ktorý chcú pápeža posadiť do vozíka svojich ideologických záujmov. Kiežby sme sa snažili úprimne a bez ideologických predsudkov zamyslieť nad tým, čo si pápež v skutočnosti myslí a nevytvárali nedôveru k nemu. Niekedy sa zamýšľam nad vážnosťou niektorých povrchných súdov jeho osoby zo strany niektorých katolíkov. Keď budeme prísne súdení už len za ohováranie alebo osočovanie obyčajných ľudí, o čo prísnejšie budeme súdení za ľahkovážne posudzovanie, ohováranie, či dokonca osočovanie Petrovho nástupcu, ktorý je najväčšou autoritou a vzťažným orientačným bodom pre každého katolíka!