Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
16. október 2020

Budujme mosty v rozdelených rodinách a pomôžme deťom

Môžeme sa zhodnúť na tom, že rozvody v rodinách s deťmi vždy bolia. Keď už však príde k rozhodnutiu o ukončení vzťahu, treba na deti myslieť. Ony za rozvod nemôžu. Rozvodové konanie nesmie byť súťažou o lepšieho rodiča. Lebo potom prehráva vždy dieťa, ktoré potrebuje mamu aj otca a nie vyrastať a žiť v konflikte a obave, že stratí jedného či druhého.
Budujme mosty v rozdelených rodinách a pomôžme deťom

Rodinná politika. Oblasť veľká ako oceán. Patrí sem podpora rodín, výchova, prevencia, rôzne formy sociálnej pomoci, ochrana pred domácim násilím aj pomoc v krízových situáciách. Ešte počas svojej psychologickej praxe som z rôznych strán načrela do problematiky rodinných vzťahov, sociálnej starostlivosti a mnohých ďalších  oblastí. Teraz ako poslankyňa pracujem v parlamentnom výbore pre sociálne veci, kam spadá aj rodinná politika. Od jari sa na mňa obracia mnoho ľudí s nádejou, že im pomôžem v ich neľahkých situáciách. Príbehy, ktoré ma najviac zasahujú, sa týkajú tých najbezbrannejších – najmä detí. Postupne sa chcem venovať jednotlivým témam, nadnes sa v krátkosti pozrieme na porozvodovú starostlivosť o deti.

Najprv zopár čísel. Rozvodovosť Slovensku v sledovanom období kontinuálne stúpala od zhruba 23 rozvodov na 100 sobášov v roku 1990 až po 40 rozvodov na 100 sobášov v r. 2009. V následnom období rozvodovosť síce klesala, ide však o údaj, ktorý dáva do súvisu počet rozvodov a počet uzavretých manželstiev v danom roku. A keďže sobášnosť (počet uzavretých manželstiev) tiež klesala, v absolútnych číslach je pokles rozvodov o niečo menej výrazný. Keď sa pozrieme do nedávnej minulosti, v roku 2019 bolo uzavretých 29 664 manželstiev a rozviedlo sa 9 466 zosobášených dvojíc. Približne 60 percent rozvádzajúcich sa manželstiev má maloleté deti, čo pri tomto počte znamená minimálne 6000 rodín s jedným, dvomi, tromi či viacerými deťmi zasiahnutými rozvodom – a v tomto čísle nie sú zahrnuté deti rozchádzajúcich sa nezosobášených párov. V roku 2019 bolo vydaných celkovo 8 210 rozhodnutí, ktoré sa týkali starostlivosti o 11 901 detí. Matkám bolo do osobnej starostlivosti zverených 9 377 detí, otcom 1 225, striedavá osobná starostlivosť bola rodičmi dohodnutá (88 %) alebo súdom nariadená (11 % rozhodnutí) u 1 299 detí. Hovoríme teda o takmer dvanástich tisíckach detí len za minulý rok, do osudov ktorých zasiahol rozchod rodičov.

              Rozchod je vždy náročnou udalosťou. Môže prebiehať – ako sa to zvykne nazývať – civilizovane. To je vtedy, keď sa rodičia dokážu spoločne dohodnúť na porozvodovom usporiadaní, dokážu vzájomne komunikovať a rešpektovať sa. Bohužiaľ, nie vždy je realita taká. V niektorých prípadoch sú vzťahy a dôvera medzi rodičmi natoľko narušené, že až zabúdajú na to, že sú stále rodičmi a že rodičom zostal aj druhý partner; namiesto toho stoja proti sebe ako nepriatelia v neľútostnom boji o dieťa. Dôsledky takého boja sú však veľmi vážne: zasahujú nepriaznivo do duševného zdravia aj vývinu dieťaťa, ktoré trpí nedostatkom bezpečia, lásky, neutíchajúcimi konfliktmi, ale aj popudzovaním jedným rodičom proti druhému, kupovaním či zanedbávaním. Nekončiace spory a doťahovanie sa na súdoch môžu byť sčasti sýtené aj úsilím niektorých advokátov, ktorí už len z princípu svojej profesie – „bojovať o čo najlepší výsledok pre svojho klienta“ – podporujú bojové až nepriateľské nastavenie medzi rodičmi. Môže vyhrať jeden či druhý rodič; porazeným je však vždy dieťa.

Ostatné mesiace uvažujeme spolu s kolegami, ako zlepšiť konkrétne situáciu takýchto detí z rozpadávajúcich sa rodín. Sama som pracovala niekoľko rokov v oblasti poradenstva, kde som sa stretávala aj s problematikou úprav styku s dieťaťom po rozvode. Jednou stranou príbehu sú rodičia, ktorí aj z dôvodu nedostatočného úsilia alebo až zlyhania systému, sociálky alebo súdov nemajú možnosť kontaktu s vlastným dieťaťom. Som v kontakte aj s niekoľkými organizáciami, ktoré sa takýmito prípadmi zaoberajú; špeciálnou podkategóriou sú medzinárodné (cezhraničné) prípady. Tzv. vymazaní rodičia sa v júni stretli s ministerkou Máriou Kolíkovou a ministrom práce Milanom Krajniakom, kde mali možnosť predostrieť svoju neriešiteľnú situáciu a bola im prisľúbená pomoc.  

Keď si rodičia nevedia rady a sú vzájomným konfliktom natoľko pohltení, že deti trpia, potrebujú pomoc. Na jednej strane je potrebná pomoc zo strany štátu. Ten má garantovať spravodlivosť súdnych procesov, vykonateľnosť práva, opatrenia proti korupcii a samozrejme kvalitný výkon sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže. Som presvedčená, že treba legislatívnymi úpravami a efektívnym nastavením systému sociálnoprávnej ochrany zamedziť možnosti zneužitia dieťaťa po rozvode na vyrovnávanie si účtov medzi rozvedenými alebo rozídenými partnermi. Ochrana práv dieťaťa je dôležitá. Na druhej strane rôzne formy pomoci prináša tiež neziskový sektor, ako napokon v mnohých oblastiach na Slovensku. Tieto organizácie ponúkajú poradenské či mediačné služby a aj vzdelávanie v tejto oblasti – sama som sa zúčastnila dvoch víkendových workshopov zameraných na tému Rodina a rozvod.

Je zrejmé, že rozvod ako druhá najstresujúcejšia udalosť v živote človeka (po smrti partnera) predstavuje často záťaž, ktorú partneri bez pomoci nezvládnu. Keď o problematike rozvodov hovorím so sudcami, advokátmi či psychológmi, všetci sa zhodujú na tom, že nám veľmi chýbajú zrušené manželské a predmanželské poradne. Potrebujeme sieť dostupných poradenských a služieb – verím, že v tom pomôže aj reforma v nastavení starostlivosti o duševné zdravie, ktorá sa pripravuje na Ministerstve zdravotníctva. V roku 2019 riešili referáty poradenskopsychologických služieb na ÚPSVaR takmer 3 000 prípadov (celkovo vyše 17-tisíc konzultácií) rozvodovej a porozvodovej problematiky, vyše 2 000 prípadov týkajúcich sa rodín a vyše 700 manželských a partnerských vzťahov. Dopyt a potreba odbornej pomoci – aj psychoterapeutickej a mediačnej – sú však omnoho vyššie.

Za posledné obdobie som mala viacero stretnutí ohľadom možných úprav zákonov s cieľom zlepšiť porozvodovú starostlivosť a zúžiť priestor pre korupciu a obštrukcie vo výkone súdnych rozhodnutí. Komunikujem s ministrami a odborníkmi z oblasti súdnictva a sociálnoprávnej ochrany, s pracovníkmi na ministerstvách spravodlivosti, sociálnych vecí, právnikmi, psychológmi, komunikujem s kolegami z klubu OĽANO aj z koalície. Máme predstavu o návrhoch, na konkrétnej forme úprav sa pracuje. Je to komplexná oblasť, ku ktorej treba pristupovať citlivo a adresne a kde sa vyžaduje spolupráca odborníkov z viacerých oblastí. Každý z nich prináša svoj dôležitý pohľad, a tieto pohľady treba vyskladať ako mozaiku v záujme ochrany dieťaťa uprostred rozvodu.

Inzercia

Ide nám o naplnenie práva detí na oboch rodičov podľa Dohovoru o právach dieťaťa, umenšenie priestoru pre korupciu a obštrukcie, zefektívnenie sociálnoprávnej ochrany a zlepšenie ponuky a dostupnosti odbornej pomoci. Veľmi pozitívne vnímam to, že na oboch ministerstvách je vôľa medzirezortne na tejto oblasti pracovať a naprávať nedostatky. Nakoniec, je to aj obsahom programového vyhlásenia vlády. Ministerka spravodlivosti už avizovala zmeny v súdnictve, ktoré pomôžu aj v poručenských sporoch, na strane ministra sociálnych vecí tiež vnímam vôľu reformovať sociálnoprávnu ochranu; konkrétne kroky sa už robia. Podporu pre tento zámer vnímam aj u kolegov naprieč koalíciou. Verím preto, že dôjde k pozitívnym zmenám, ktoré prospejú v prvom rade tým malým bytostiam, čo sú v tom úplne nevinne.

Zdroje dát:

Správa o sociálnej situácii obyvateľov Slovenska za rok 2019, https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/vyskum-oblasti-prace-socialnych-veci-institut-socialnej-politiky/spravy-soc-situacii.html

Infostat: Populačný vývoj 2019, http://www.infostat.sk/vdc/pdf/populacny_vyvoj_2019.pdf

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 2019 - sociálnoprávna ochrana detí - zverenie detí do starostlivosti jednému z rodičov a do striedavej osobnej starostlivosti https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky/2019/2019-socialnopravna-ochrana-deti-zverenie-deti-do-starostlivosti-jednemu-z-rodicov-a-do-striedavej-osobnej-starostlivosti.html?page_id=8551

Lucia Drábiková je vydatá, má 43 rokov, tri deti, s rodinou žije v Piešťanoch. Vo voľbách 2020 bola zvolená za poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky za OĽANO. Od roku 2017 je poslankyňou Trnavského samosprávneho kraja. Študovala psychológiu (Bratislava, Trnava), pastorálnu psychológiu (Trnava), dva roky katolícku teológiu (Bratislava). Má skúsenosti v oblasti vzdelávania, poradenstva, mládežníckej politiky, charity, sociálnej práce s rodinami, médiami, public relations. Pôsobila ako riaditeľka pobočky Centra pomoci pre rodinu v Piešťanoch. Je členkou Komunity sv. Ján Krstiteľ, a Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
O čo sa hrá pri Covide?

O čo sa hrá pri Covide?

S koronavírusom si nažívame už niekoľko mesiacov, ale stále mám pocit, že sme úplne nepochopili, o čo sa s ním hrá. Bolo to povedané už nespočetne veľa ráz, ale akoby to mnohí ľudia nechceli vnímať. Presviedčajú ma o tom sociálne siete i osobné stretnutia. “Je to len obyčajná chrípka, soplík, na čo rúška, je to obmedzovanie našich práv. Celé je to výmysel, testy sú falošné,” znie stále častejšie. Chápem, ľudia sú už unavení z toho, čo sa na nich neustále valí z rôznych kanálov. Či chceme, alebo nie, pôsobí to na našu psychiku. Keď sa k tomu pridajú aj existenčné problémy, katastrofa je na svete a počet konšpirácií rastie. Žiaľ aj ľahostajnosť a sebeckosť mnohých. Pokúsim sa teda o malé zhrnutie už mnoho ráz povedaného a napísaného s doložením faktov.

Blog
A teraz je na rade Kuffa, pani Sabová

A teraz je na rade Kuffa, pani Sabová

Po Kotlebovi je potrebné likvidovať ďalších slovenských fašistov - a zrejme príde rad aj na veľmi nebezpečného extrémistu z podtatranskej dedinky Žakovce. Historik z SAV Miloslav Szabó napísal knihu Klérofašisti. Kuffa je podľa neho agresívny a militantný a v rámci boja proti liberálom sa blíži ku klerofašistom z 30.- 40.-tych rokov.