Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
10. október 2020

Kde vziať svadobný odev? A prečo ho vôbec potrebujem?

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mt 22, 1 - 14) prináša Ježišovo podobenstvo o svadbe kráľovho syna, na ktorú pozvaní hostia odmietli prísť.
Kde vziať svadobný odev? A prečo ho vôbec potrebujem?

Opätovne je aj toto podobenstvo adresované vodcom židovského národa – veľkňazom a starším ľudu. Podobenstvo má aj evanjelista Lukáš (14, 16 – 24), avšak Matúš ho uvádza dramatickejším spôsobom. Hostiteľom je kráľ, nejde o obyčajnú večeru, ale o kráľovskú svadbu syna, kráľ až dvakrát vyzýva pozvaných, aby prišli na hostinu, proti kráľovi sa postavilo celé mesto, Matúš dodáva príbeh o človekovi, ktorý nemal svadobný odev. 

Odmietnuté pozvanie 

Zdá sa, že v Matúšovom evanjeliu podobenstvo slúži na interpretáciu poslania Ježiša Krista na pozadí vtedajšej politickej a náboženskej situácie. Svadba a svadobná hostina je v Svätom písme často obrazom vzťahu medzi Bohom a človekom. Pozvanými je židovský národ a jeho vodcovia, ktorí odmietli posolstvo Božieho Syna. V roku 70 po Kr. Rimania zničili mesto Jeruzalem. Kresťanstvo sa začalo šíriť medzi všetkými národmi vtedajšej Rímskej ríše, čo je zobrazené výzvou ísť na rázcestia  a pozvať všetkých ľudí bez rozdielu. 

Svadba a svadobná hostina je v Svätom písme často obrazom vzťahu medzi Bohom a človekom. Zdieľať

Pôvodne pozvaní hostia sa sami rozhodli, že sa svadby nezúčastnia. Ich rozhodnutie je zarážajúce, lebo pozvanie od kráľa na svadbu vlastného syna sa jednoducho neodmieta. Kráľ sa však nenechal znechutiť a dal ešte veľkorysejšiu ponuku, keď na svadbu pozval  všetkých ľudí. Svojim pôvodom síce nie sú urodzení, ale oveľa dôležitejšie je, že prijali pozvanie. Matúš pokračuje vo svojej línii, keď sa opakuje podobný scenár, ktorý sme počuli v predchádzajúcich nedeľných evanjeliách. Ak jeden zo synov nešiel pracovať do vinice, otcova vôľa sa predsa naplnila, keď druhý syn oľutoval a šiel pracovať. Ak zlí vinohradníci odmietli odovzdať podiel úrody pánovi, nájdu sa iní vinohradníci, ktorým pán vinicu prenájme, aby načas odovzdávali úrodu. Neraz sme skeptickí, či Boh sa dokáže presadiť v tomto svete a či sa nájde pre Božie dielo dosť ochotných ľudí. Božie slovo nás uisťuje, že Božie plány a cesty sú nad ľudskými. Niekedy sa nájdu aj takí, ktorí sa domnievajú, že prekazia Božie plány a nám sa zdá, akoby sa im to aj darilo. Boh si vždy nájde cestu a spôsob.  

Svadobné šaty

V Lukášovej verzii Ježišovo podobenstvo končí tým, ako noví pozvaní naplnili miestnosť. V Matúšovom podaní sa však podobenstvo nekončí a prichádza nečakaný prvok. Je ním výčitka kráľa človeku, ktorý nemá svadobné rucho. Tento prvok je rušivý vzhľadom k tomu, že doteraz o takejto požiadavke nebola nikde zmienka. Odkiaľ mal človek, ktorého sluhovia odchytili z ulice, zobrať slávnostný odev? Biblisti ponúkajú viaceré riešenia. Niektorí hovoria, že v tej dobe súčasťou pozvania na hostinu bol aj priložený sviatočný odev. Iní navrhujú, že svadobný odev je symbolom neustálej pripravenosti na Pánov príchod. Každý deň máme odchádzať z domu vo vedomí, že Pán nás môže povolať. Ďalší uvádzajú, že ako dnes tak aj v dobe Ježiša Krista aj ľudia zo skromných pomerov rozlišovali medzi pracovným a sviatočným odevom. Nemuselo ísť o predražený honosný odev, ale o čisté oblečenie určené pre sviatočné chvíle. Preto navrhujú, že medzi pozvaním a príchodom na hostinu bol istý časový odstup, keď človek sa mohol doma pripraviť a preobliecť do sviatočného odevu. 

Žiť v tomto svete ako kresťan znamená obliecť si natrvalo Krista.  Zdieľať

Pri zmienke o svadobných šatách niektorí biblisti vidia prepojenie so slovami zo Zjavenia apoštola Jána: „Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu.“ (Zjv 19, 8) Pri tomto vysvetlení sa môžeme zamýšľať nad tým, čo pre nás znamená svätá omša, v ktorej pred svätým prijímaním zaznievajú tieto slová. Každá svätá omša nech je pre nás sviatkom, ktorý nábožne a pozorne prežívame. Ďalší odborníci odkazujú na List Galaťanom 3, 27: „Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.“ Je to teda odkaz na sviatosť krstu a záväzky, ktoré sme prijali. Žiť v tomto svete ako kresťan znamená obliecť si natrvalo Krista. 

Stotožniť sa s evanjeliom

V prvej časti podobenstva dominuje téma odmietnutia pozvania, čo môže byť pre Matúša spôsob, ktorým vysvetľuje postoj vodcov židovského národa. Nové pozvanie pre všetkých je vysvetlenie nového prístupu Ježiša Krista a jeho nasledovníkov, ktorí pôvodné Božie prisľúbenia ponúkajú všetkým národom. Zmienkou o svadobných šatách evanjelista posúva evanjeliový úryvok ešte ďalej. Chce poukázať na nesprávny úsudok a konanie človeka, ktorý sa na svadbu síce dostal, ale nestotožnil sa s úlohou a správaním svadobného hosťa. 

Zmienkou o svadobných šatách chce evanjelista poukázať na nesprávny úsudok a konanie človeka, ktorý sa na svadbu síce dostal, ale nestotožnil sa s úlohou a správaním svadobného hosťa.  Zdieľať

Môžeš byť súčasťou pozvaných, tzn. patriť do spoločenstva veriacich, ak však v ňom svojím štýlom života nežiješ ako Kristov učeník a nestotožnil si sa s posolstvom jeho evanjelia, podobáš sa človeku, ktorý vstúpil na svadbu bez svadobného rúcha.  

Inzercia

Odporúčame