Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
29. september 2020

Manželství a naše společnost II

V minulém článku jsem psal o zmatku, který vládne v dnešní společnosti ohledně manželství. Vyvodil jsem, že důvodem tohoto zmatku je vzdalování se od Boha. V druhé části mého uvažování bych se chtěl zabývat sekulárním pohledem.
Manželství a naše společnost II

Moderní sekulární představa o manželství jde ruku v ruce s odklonem společnosti od křesťanského učení a pohledu na život. Zárodky tohoto odklonu můžeme pozorovat již někdy od Francouzské revoluce na konci 18. století. Současný stav je důsledkem tzv. sexuální revoluce, která proběhla v 60. letech minulého století.

V pozadí této revoluce stojí představa, že osvobodíme-li sexualitu, svázanou mnohými společenskými konvencemi, dojde k osvobození člověka a celé společnosti. Tuto myšlenku formuloval rakousko-americký psychiatr Wilhelm Reich. Sexuální revoluce rozjela proces, s jehož následky se dnes potýkáme. Jejím vlivem došlo k myšlení a chování, které dnes považujeme více či méně za normální, ale které nám působí potíže: Jde o oslabení manželství, vyjmutí sexu z jeho kontextu, oslabení monogamie, užívání antikoncepce, možnost legálního potratu, akceptace veřejné nahoty, nástup moderní sexuologie, akceptace masturbace či neheterosexuálních a okrajových forem sexuálního chování (zejména homosexuality). Její součástí je rovněž změna paradigmatu v oblékání, které má více zvýraznit erotičnost.

Jak známo, myšlení má vliv na praxi a praxe zase ovlivňuje myšlení. Proto se nemůžeme divit, že postupem poměrně krátké doby si lidé zvykli na tento nový model pojetí prezentace sexuality ve společnosti. Začalo se přijetím antikoncepce, které vyústilo do akceptace manželské nevěry, a ta posléze otevřela možnost tolerance volného soužití párů. V dnešní době máme všechny tyto úkazy v naší společnosti dobře zabydlené. Jediné, co ještě schází, je obecné přijetí homosexuálních vztahů, které by bylo kodifikováno veřejným přijetím homosexuálních svazků – nejprve v rámci institutu tzv. registrovaných partnerství a po nějaké době uzákoněním tzv. homosexuálních manželství neboli, řečeno slovy těch, co se o toto uzákonění snaží, manželstvím pro všechny.

Tato snaha má svoji logiku. Jde o zrušení všech forem diskriminace homosexuality ve společnosti. Vypovídající je výčet kroků, které podniklo sdružení Gay iniciativa v této věci. S mnohými kroky tohoto sdružení, jako např. s úsilím o likvidaci speciálních policejních záznamů či úsilím o vyloučení diskriminace při výkonu profese z důvodu sexuální orientace, se dá souhlasit, nad některými dalšími je ale možné mít otazník. Mezi takové otazníky patří, podle mého názoru, vyškrtnutí homosexuality ze seznamu nemocí. Toto vyškrtnutí vede k přerušení jakékoliv léčby a výzkumů směřujícím ke změně homosexuální orientace. Nemyslím si, že se jedná o správný krok, protože tímto opatřením se bere lidem s homosexuální orientací volba, zda chtějí žít jako gayové nebo se pokusit o změnu. Takto přicházejí tito lidé o svobodu, kterou se tak rádi zaklínají. O tom, zda je objektivně možné homosexuální orientaci léčit se vedou spory. Obě strany se odvolávají na různé pokusy a studie, o nichž si běžný laik není schopen vytvořit relevantní úsudek.

V naší zemi se úlohy prosadit uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry ujala iniciativa Jsme fér. Když jsem procházel její webové stránky, nemohl jsem se ubránit dojmu jakéhosi citového nátlaku, jenž mě dovedl k otázce: „A proč vlastně ne?“ Myslím, že tuto otázku si položí spousta lidí, kteří navštíví tyto stránky nebo se nějakým jiným způsobem setkají s lobbováním této, a možná i dalších, iniciativ s podobným zaměřením. Nemají-li pevné názorové ukotvení, mohou se postavit na stranu této snahy aniž dokáží domyslet její důsledky.

Jedním z důsledků přijetí zákona o manželství stejnopohlavních párů mohou být snahy o uzákonění dalších netypických svazků a jejich pozvednutí na úroveň manželství. Namátkou mě napadá polygamie a, abychom nediskriminovali, též polyandrie. Dalšími případnými důsledky mohou být různé poruchy dětí svěřené do péče manželů s homosexuální orientací. Zde je nutné v zájmu objektivity upřesnit, že v této oblasti je to stejné jako s léčbou homosexuality. Strany zastánců a odpůrců se odvolávají na různé studie, které mluví v jejich prospěch. Protože však jsme teprve na začátku tohoto experimentu, není možné s určitostí říci, která strana dostane ve škole dějin za pravdu. Osobně si myslím, že by se do tohoto experimentu vůbec jít nemělo, protože jde o člověka, který má věčnou hodnotu. Dnešní společnost už produkuje hodně lidí, kteří mají nejrůznější zdravotní potíže, a protože pozitivní výsledek tohoto experimentu není vůbec jistý, raději se do něho nepouštějme.

Ať tak nebo tak, jisté je jedno: Všemi těmito posuny by se společnost změnila. Změna sama o sobě není nežádoucí jev, záleží však na tom, zda je či není ku prospěchu. To je ovšem velice těžké stanovit, pokud nám chybí měřítko. Pevný bod, podle něhož určujeme co je nebo není správné. Potíž je v tom, že v dnešní době relativismu se na žádném pevném bodě společnost neshodne. A poněvadž se neshodne, je schopna akceptovat prakticky cokoli, když se jí to šikovně podá.

Jestliže se na věc podíváme takto, je prakticky úplně jedno, jak argumentujeme, protože proti případnému argumentu, že manželství mezi jedním mužem a jednou ženou je krokem společnosti vpřed může být vznesena námitka, že tomu tak není, protože toto pojetí upírá lidem svobodu vybrat si něco, co je jim bližší. Zdá se mi, že jedinou cestou je najít onen pevný bod a tento bod uvést dostatečně ve známost.

Inzercia

Odporúčame

Blog
Manželství a naše společnost I

Manželství a naše společnost I

V několika následujících článcích se chci věnovat tomu, jak manželství chápe dnešní společnost, v níž žijeme a křesťanské učení. Nikdy v minulosti by mě asi nenapadlo, že to bude téma, kterému se bude tak moc věnovat pozornost.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.