Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
26. september 2020

Zamyslenie Žalm 13

Zamyslenie Žalm 13

Zamyslenie Žalm 13

v.1: Zbormajstrovi. Dávidov žalm. 

Žalm je v nadpise označený ako Dávidov žalm. Kráľ Dávid je príkladom úprimnej modlitby, ako dôveroval Pánovi a v modlitbe vyjadril rôzne pocity, ktoré prežil vo svojom živote. Žalm svojim posolstvom nás pozýva k dôvere a taký mu patri aj nadpis: Nárek spravodlivého, dôverujúceho Bohu.  

vv.2-3: „Dokedy, Pane? Stále budeš na mňa zabúdať? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy mi bude dušu trápiť nepokoj a srdce dennodenne bôľ? Dokedy sa nepriateľ bude vypínať nado mnou?“

Žalmista sa pýta: Stále budeš na mňa zabúdať? Prorok Izaiáš je pevne presvedčený, že Pán nikdy nezabúda: „Ale Sion povedal: Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol. Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba“ (Iz 49,14-15). Ďalej žalmista hovorí: „Dokedy mi bude dušu trápiť nepokoj?“ Boh je prameňom pokoja v ňom duša nájde pokoj ak budeme Bohu celkom dôverovať zostaneme v pokoji.

Pravdepodobne žalmista ma nejaké ťažkosti a utrpenie, ktoré znášal dlhy čas ale on všetko zveruje v modlitbe Bohu a spolieha sa na Božiu pomoc. V modlitbe kladie štyri otázky. Možno sa žalmista cíti Bohom opustený ale predsa nestráca dôveru. Sú to krásne slova dôvery a otvoreného srdca keď hovorí: Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár?  V týchto slovách vyjadruje túžbu po Bohu a jeho tváre. Jedine Boh ho môže potešiť a darovať mu pokoj do jeho srdca. Hľadať Pánovu tvár znamená hľadať jeho priazeň, lásku a dobrotu. Žalmista to pekne vyjadril svojimi slovami v žalme 27: „Pane, ja hľadám tvoju tvár “ (Ž 27,8). Ďalej spomína nepriateľa, ktorý sa vypína nad nim. V žalmoch sa často spomína nepriateľ alebo nepriatelia, ktorí chcú modliaceho človeka utláčať a robiť mu zle (Ž 42,10; 43,2; 143,3).

Žalm nás pozýva klásť otázku Bohu: Dokedy, Pane? Dokedy Pane budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Môžu prísť rôzne ťažké situácie v našom živote a vtedy možno mame pocit, že Boh je ďaleko od nás, možno budeme prežívať opustenosť a prázdnotu. A vtedy príde ta chvíľa keď sa obrátime k Bohu s otázkou: Dokedy, Pane? Dokedy ma necháš v tejto ťažkej situácii? Probléme? V skúške? V utrpení? V nepokoji? Pritom všetkom nestrácajme dôveru lebo Pán je nám nablízku.

vv.4-5: „Zhliadni na mňa a vyslyš ma, Pane, Bože môj, daj svetlo mojim očiam, aby som v smrti nezaspal, aby nemohol povedať môj nepriateľ: „Premohol som ho;“ aby tí, čo ma sužujú, nezajasali, že som upadol.“ Žalmista prosí o svetlo pre svoje oči, možno stráca životnú silu a je pekne, že všetko zveruje Bohu a verí, že Pán mu pomôže. Všetci potrebujeme svetlo pre svoje oči aby sme videli a tužili vidieť Pánovu tvár. Pán nás veľmi miluje ako o tom pekne hovorí prorok Izaiáš: „Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život“ (Iz 43,4). Bože môj – toto dôverne oslovenie svedčí o osobnom vzťahu k Bohu, podobne dôverne oslovenie mame aj v modlitbe Otče náš, avšak tam to znie vo význame, že Boh je naším Otcom všetkých ľudí.

v.6: „Lenže ja dúfam v tvoje milosrdenstvo, moje srdce sa teší z tvojej pomoci. Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami.“ Žalmista dôveruje Božiemu milosrdenstvu a v žalmoch ho oslavuje (Ž 101,1; Ž 106,1; Ž 107; Ž 118; Ž 136); hovorí, že Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja a tí, čo dúfajú v jeho milosrdenstvo (Ž 147,11); a jeho milosrdenstvo je láskavé (Ž 109,21), trvá naveky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie (Ž 100,5), Pán vykupuje jeho život zo záhuby a venčí ho milosrdenstvom a milosťou (Ž 103,4). Na inom mieste žalmista hovorí: „Bože, si môj ochranca, môj Boh, moje milosrdenstvo“ (Ž 59,18). Žalmista sa teší z Božej pomoci tieto slova hovorí zo skúsenosti, ktorú prežil keď mu Boh pomohol v ťažkých situáciách a preto mohol povedať: „Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem...“(Ž 18,3). Spievať Pánovi je krásna modlitba je to radosť v srdci naplnená vďačnosťou za dobrodenia, ktoré mu Pán preukázal.

Otázky na zamyslenie

Inzercia

- Dôverujem Bohu vtedy keď prídu rôzne ťažkosti?

- Hľadám Pánovu tvár?

- Hľadám Božiu lásku a dobrotu, ktorú mi každý deň preukazuje?

- Boh je prameňom pokoja v ňom duša nájde pokoj. Hľadám pokoj a usilujem sa v pokoji

  zotrvať?

- Dôverujem Božiemu milosrdenstvu?

- Ďakujem Bohu v modlitbe, že mi viackrát pomohol?

 

 

Venujem svoj čas čítaniu Svätého písma a píšem zamyslenia. Skončil sa rok Božieho slova ale v našom živote môžeme aj naďalej čítať Pánovo slovo. Som pevne presvedčený, že Sväté písmo nám môže „dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (2Tim 3,15).

Inzercia

Inzercia

Odporúčame